Mes de gener del 2007

Emplacem el Govern a estudiar la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat La decisió del Govern central de desestimar el requeriment d’incompetència plantejat pel govern de la Generalitat en relació a determinats preceptes del decret d’ensenyaments mínims d’educació primària suposa un rebuig frontal i inacceptable al plantejament de la Generalitat i no deixa més alternativa que la … Llegiu més