CURRÍCULUM

 

ridao

 

Descarrega la imatge

Descarrega el CV complet

Enllaç a ORCID

Prof. Dr. Joan Ridao i Martín

ORCID 0000-0001-9030-3301
https://orcid.org/0000-0001-9030-3301

Dialnet: Joan Ridao
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2533102

ISNI 0000 0000 5935 0655

Wikipedia/Viquipèdia: Joan Ridao

VIAF id 19616603

www.ridao.cat

twitter @Joanridao

JUNY 2024

ÍNDEX

1. SITUACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL ACTUAL 5
2. FORMACIÓ ACADÈMICA 7
2.1. Titulació universitària 7
2.1.1. Estudis de primer i segon cicle 7
2.1.2. Doctorat 7
2.1.3. Diploma d’estudis avançats 7
2.1.4 Altres titulacions 7
3. ACTIVITAT DOCENT DESENVOLUPADA 8
3.1. Docència impartida 8
3.2. Qualitat de l’activitat i de la formació docent 10
3.2.1. Acreditacions i altres mèrits docents 10
3.2.2. Idiomes 10
3.2.3. Publicacions i projectes d’innovació docent 10
3.2.3.1. Publicacions docents o de caràcter didàtic o pedagògic 10
3.2.3.2. Participació en projectes d’innovació docent 11
3.2.3.3. Participació (ponències o assistència) a Congressos, Seminaris i Jornades orientades a la formació docent 11
3.2.4. Manuals, materials i publicacions docents 12
3.2.4.1. Manuals i publicacions docents 12
3.2.4.2. Elaboració de material acadèmic i/o recursos d’aprenentatge (guies d’estudi, proves d’avaluació, etc.) 13
3.2.5. Tesis, tesines i treballs de Final de Master o de Grau 13
3.2.5.1. Programa de doctorat Facultat de Dret (Universitat de Barcelona) 13
3.2.5.2. Direcció de tesis doctorals 13
3.2.5.3. Treball final de màster (TFM) 14
3.2.5.4. Tribunals de tesis 14
4. PROJECTES I CONTRACTES DE RECERCA 15
4.1. Àmbits de recerca preferent 15
4.2. Participació en grups i projectes de recerca 15
4.2.1. Participació en Grups de Recerca Consolidats 15
4.2.2. Pertinença a altres grups de recerca i observatoris 16
4.2.3. Participació en Projectes d’investigació competitius 16
4.3. Transferència de coneixement 17
4.3.1. Participació en contractes d’investigació amb empreses i altres institucions 17
4.4. Avaluació de la recerca 18
5. DIFUSIÓ DE RESULTATS DE L’ACTIVITAT INVESTIGADORA. PUBLICACIONS 19
5.1. Publicacions científiques 19
5.1.1. Articles publicats en revistes indexades o amb avaluació externa 19
5.1.2. Articles publicats en revistes i publicacions sense procés d’avaluació i diversos 29
5.1.3. Llibres i capítols de llibre 33
5.1.3.1. Llibres en qualitat d’autor 33
5.1.3.2. Capítols de llibre 35
5.1.3.3. Altres publicacions i contribucions 40
5.1.3.4. Pròlegs a llibres d’altres autors 40
5.1.3.5. Ressenyes sobre llibres, a càrrec d’altres autors 41
5.1.4. Articles en mitjans de comunicació escrits, divulgatius dels àmbits de recerca 41
6. CONGRESSOS INTERNACIONALS, CONGRESSOS, JORNADES I SEMINARIS 46
6.1. Participació en Congressos Internacionals mitjançant comunicacions o ponències 46
6.2. Participació en congresos, jornades, seminaris, cursos i altres 48
6.3. Conferències científiques impartides 50
6.3.1. Conferències en centres universitaris o d’extensió acadèmica universitària, institucions, administracions públiques i corporacions professionals 50
6.3.1.1. Sessions acadèmiques 50
6.3.1.2. Seminaris, jornades i cursos impartits 56
6.3.1.3. Organització, coordinació de jornades o participació en el comitè científic 58
6.3.1.4. Conferències magistrals 58
6.3.1.5. Assistència a Congressos, conferències, seminaris i jornades 61
6.3.1.5.1. Congressos 61
6.3.1.5.2. Assistència a seminaris, jornades, simpòsiums i cursos 63
7. ALTRES MÈRITS RELLEVANTS 64
7.1. Trajectòria i càrrecs institucionals 64
7.2. Activitats de caràcter professional 68
7.3. Mèrits de caràcter acadèmic o professional 69
7.3.1. Premis i reconeixements 69
7.3.2. Altres mèrits rellevants 69
7.4. Ponències de dictamen del Consell de Gnties Estatutàries 70
7.5. Recursos i al·legacions en procesos davant el Tribunal Constitucional (recursos d’inconstitucionalitat, al·legacions a recursos d’empara i conflictes de competència) 71
7.6. Informes per compte dels Serveis Jurídics dels Parlament de Catalunya 72
7.7. Activitat legislativa i d’impuls polític més destacada al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats 73
7.7.1. Parlament de Catalunya 73
7.7.1.1. V Legislatura 73
7.7.1.2. VI Legislatura 77
7.7.1.3. VII Legislatura 84
7.7.1.3. VIII Legislatura 84
7.7.8. Congrés dels Diputats 86
7.7.8.1. IX legislatura 86

 

1. SITUACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL ACTUAL

Institució: Universitat de Barcelona (UB),
Adreça: Av. Diagonal núm. 684, Barcelona.
Correu electrònic: jridao@ub.edu
Centre: Facultat de Dret .
Departament: Ciència Política i de l’Administració, Dret Constitucional i Filosofia del Dret. Secció: Dret Constitucional.
Categoria professional actual: Professor agregat.
Data d’inici: 1/04/2021.
Exced forçosa: 10.06.2021

Institució: Universitat Rovira i Virgili (URV).
Adreça: Av. Catalunya, 35, Tarragona.
Correu electrònic: joan.ridao@urv.cat
Centre: Facultat de Ciències Jurídiques.
Departament: Dret Constitucional.
Categoria professional actual: Professor ad Honorem.
Data d’inici 14/09/2009.

Institució: Parlament de Catalunya.
Adreça: Parc de la Ciutadella s/n. 08003 Barcelona.
Correu electrònic: jridao@parlament.cat
Lletrat per oposició del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 270, del 25 de novembre de 2016, i DOGC núm. 7257, del 29 de novembre de 2016).
Data d’inici: 2/01/2017.
Lletrat Major (BOPC núm. 129, 18.07.2018).
Data d’inici: 18/07/2018.
Cessament: 31/03/2021
Declaració d’excedència voluntària 31/03/2021.
Declaració de situació adtva. de serveis especials: Acord de la Mesa del Parlament de 15.06.2021 (BOPC núm. 62, 18.06.2021).

Institució: Institut d’Estudis de l’Autogovern- Govern de la Generalitat
Adreça: Baixa de Sant Miquel, 6-8 08002 Barcelona
Mail: jridao@gencat.cat
Nomenament: Decret 159/2021, de 8 de juny (DOGC 8429, 9.06.2021)

 

2. FORMACIÓ ACADÈMICA
2.1. Titulació universitària
2.1.1. Estudis de primer i segon cicle

Llicenciat en Dret (Universitat Autònoma de Barcelona).
Data d’obtenció:03/10/1990

Diplomat en Estudis Avançats Ciència Política (Universitat de Barcelona).
Data d’obtenció 04/07/2005

Doctor en Ciència Política i de l’Administració (Universitat de Barcelona).
Data d’obtenció 11/07/2006

Diplomat en Perfeccionament en Justícia constitucional i tutela jurisdiccional de drets fonamentals (Università di Pisa)
Data d’obtenció: 31 /01/2014

Master en Dret [Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)], RD 967/2014, de 21 de novembre.
2.1.2. Doctorat
Títol: Coalicions polítiques i governabilitat comparada a Catalunya (1980-2003)
Director: Dr. Jordi Matas (UB)
Universitat: Universitat de Barcelona
Departament: Dret Constitucional i Ciència Política
Defensa: 11/07/2006
Qualificació: Excel·lent Cum Laude
Expedició de títol: 29/11/2006

Introduïda avui al repositori TDX. Consultable directament a través de la següent URL:
http://hdl.handle.net/10803/666102
2.1.3. Diploma d’estudis avançats
Títol: Governabilitat i coalicions polítiques a Catalunya. El cas del denominat govern catalanista i d’esquerres. Tipologia, distribució intracoalicional del poder i rendiment electoral. Un estudi comparat
Director: Dr. Miquel Caminal
Defensa: 4/07/2005
Qualificació: Excel·lent
Data exped. Títol: 27/07/2005
2.1.4 Altres titulacions
Diplomat en Perfeccionament en Justícia constitucional i tutela jurisdiccional de drets fonamentals (Università di Pisa)
Institució: Centre: Università de Pisa. Dipartamento di Giurisprudenza
Data d’obtenció: 31 /01/2014

3. ACTIVITAT DOCENT DESENVOLUPADA
3.1. Docència impartida

Universitat de Barcelona
Facultat de Dret

Grau de Dret:

Dret electoral i parlamentari. Curs 2021-2022 (2Q). 114 H PDA (3 crèdits).
Organització territorial de l’Estat. Curs 2020-2021. 258 h PDA.
Dret electoral i parlamentari. Curs 2020-2021 (coordinador de l’assignatura)
Organització territorial de l’Estat. Curs 2019-2020. 6 crèdits. 258 h PDA.
Dret electoral i parlamentari. Curs 2019-2020. 3 crèdits. 114 hores PDA.
Organització territorial de l’Estat. Curs 2018-2019. 258 h PDA.
Organització territorial de l’Estat. Curs 2015-2015. 215 h PDA.
Principis i institucions constitucionals. Curs 2015-2016. 215 h PDA.
Dret Constitucional comparat. Curs 2014/2015. 25 h PDA.
Dret electoral i parlamentari Curs 2014/2015.

Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració:

Dret electoral i parlamentari. Curs 2021-2022. 114h PDA (3 crèdits).
Dret electoral i parlamentari. Curs 2020-2021. 114h PDA (3 crèdits) (coordinador de l’assignatura)
Dret electoral i parlamentari. Curs 2019-2020. 114 hores PDA (3 crèdits)
Introducció al Dret Públic. Curs 2016-2017. 258 hores PDA (6 crèdits).
Sistema Polític de Catalunya. Curs 2013/2014.
Sistema Polític de Catalunya. Curs 2012/2013.
Sistema Polític Espanyol. Curs 2012/2013.

Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració:

Institucions Polítiques i Administratives de Catalunya. Curs 2011/2012.

Grau en Gestió i Administració Pública:

Sistema Polític Espanyol. Curs 2010/2011.
Sistema Polític Espanyol. Curs 2009/2010.
Dret Electoral i Parlamentari. Curs 2016/2017.
Drets fonamentals i llibertats públiques. Curs 2016/2017.

Treball final de màster

Master Gestió Pública Avançada
Curs 2021-2022
La crisi de la COVID-19: Impacte institucional i de Gestió (2Q).
66,67h PDA, 2,5 crèdits.

Master d’Estudis Jurídics Avançats Dret Públic (MEJA)
Curs 2017-2018
(5 estudiants)
80 hores PDA 18 crèdits
Curs 2018-2019
5 estudiants
160 hores PDA

Universitat Oberta de Catalunya (Professor Col·laborador)
Estudis de Dret i Ciència Política:

Grau de Dret

Dret Constitucional. Curs 2011/2012
Dret Constitucional. Curs 2013/2014
Institucions i Processos Polítics. Curs 2011/2012
Institucions i Processos Polítics. Curs 2013/2014
Dret Constitucional. Curs 2014/2015

ESADE – Universitat Ramon Llull (Professor adjunt: 12/9/2012-30/9/2013)

Grau en Dret:

Dret Constitucional I. Curs 2012/2013.
Dret Constitucional II. Curs 2012/2013.

Universitat Rovira i Virgili (Professor associat i ad honorem)

Grau en Dret:

Fonaments de Dret Públic de Catalunya. Curs 2010/2011.
Fonaments de Dret Públic de Catalunya. Curs 2009/2010.
Llicenciatura de Dret:

Dret Constitucional II. Curs 2008/2009.
Dret Constitucional II. Curs 2007/2008.
Dret Constitucional II. Curs 2006/2007.

Professor ad honorem, col·laborador en activitats docents del Departament de Dret
Públic

Curs 2019-2020 (Nomenament aprovat per la Comissió de Recursos Humans delegada
del Consell de Govern en data 3/07/2019).
Curs 2018-2019 (Nomenament aprovat per la Comissió de Recursos Humans delegada
del Consell de Govern en data 10/12/2018).
Curs 2017-2018 (Nomenament aprovat per la Comissió de Recursos Humans delegada
del Consell de Govern en data 12/02/2018).
Curs 2016-2017 (Nomenament aprovat per la Comissió de Recursos Humans delegada
del Consell de Govern en data 11/07/2016).
Curs 2007-2008
Curs 2008-2009
Curs 2009-2010
Curs 2010-2011
Curs 2011-2012
Curs 2012-2013
Curs 2013-2014
Curs 2015-2016

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED):

Curso de Matrícula Abierta de Educación Permanente «Terrorismo y
estado de Derecho» (120 hores, 12 crèdits):
-«El estado actual de la actividad terrorista», curs 2005-2006
-«Estado democrático versus Estado policía», curs 2006-2007
-«Seguridad jurídica y democracia», curs 2007-2008
-«Terrorismo y Unión Europea», curs 2008-2009
-«La actividad terrorista en el Estado de la globalización», curso 2009-
2010 (200 hores, 20 crèdits).
-«Terrorismo interno y terrorismo internacional», curs 2010-2011 (200
hores, 20 crèdits)

Acadèmia Europea Leadership (AEL)

Programa de lideratge per l’Europa del segle XXI
Modul: Institucions
Les funcions pràctiques de les cambres legislatives
Curs: 2021-2022.
www.aeleadership.eu
www.linkedin.com/company/aeleadership

3.2. Qualitat de l’activitat i de la formació docent
3.2.1. Acreditacions i altres mèrits docents
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA):

Acreditació com a Professor Titular de Dret Constitucional (Resolució de l’11/11/2014, de la Comissió d’Acreditació de Ciències Socials i Jurídiques, Ref. 2014-001882 P).

Acreditació com a Professor Ajudant Doctor de Dret Constitucional (Resolució de 22/3/2013, PAD: 2013-495).

Acreditació com a Professor Col·laborador de Dret Constitucional (Resolució de 18/07/2007, PAD 2007-3176).

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU):

Acreditació com a Professor Agregat de Dret Constitucional (Resolució ECO/1810/2014, de 17 de juliol, de 17 de juliol, de la Comissió per a l’Acreditació de la Recerca de l’àmbit de les Ciències Socials de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, en sessió de 12 de febrer de 2015).

Acreditació com a Professor Lector de Dret Constitucional (Resolució de 21/06/2013, Exped. Núm. U1443/100644909).
3.2.2. Idiomes

Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència. Universitat de Barcelona, convocatòria de 17/10/2011.

 

IDIOMA

PARLA

LECTURA

ESCRIPTURA

CATALÀ

C

C

C

CASTELLÀ

C

C

C

ANGLÉS

R

B

R

FRANCÈS

R

B

R

(R = regular, B = bé, C = Molt bé)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Publicacions i projectes d’innovació docent
3.2.3.1. Publicacions docents o de caràcter didàtic o pedagògic

Ridao Martín, Joan: «La enseñanza del Derecho Constitucional mediante las TIC. Un estudio de caso no-presencial», Revista Jurídica de Investigación e innovación educativa núm. 13, (REJIE: http://www.eumed.net/rev/rejie/.). Febrer 2016. (ISSN: 1989-8754), indexada en Latindex, Dice-Isoc, Dialnet eIdeasRePec, alojada en
http://www.eumed.net/rev/rejie/13/moodle.pdf

Ridao Martín, Joan: ««La innovación de los métodos de enseñanza del Derecho mediante las TIC», a Ana María Delgado García (Autor, Redactor), & 42 más, Docencia del Derecho y TIC: innovación y experiencias metodológicas (LEX). ISBN-10 : 8415663552. ISBN-13 : 978-8415663553. Editorial : Huygens Editorial: 2016. P. 133-143 (total 300 p.). ISBN 978-84-15663-55-3.
https://www.amazon.es/Docencia-del-Derecho-TIC-metodol%C3%B3gicas/dp/8415663552/ref=sr_1_30?dchild=1&qid=1603122202&refinements=p_27%3AJoan+Ridao&s=books&sr=1-30

Ridao Martín, Joan: «Las nuevas meotodologías docentes on line implementadas por la Universitat Oberta de Catalunya en la enseñanza del Derecho Constitucional», Revista General de Derecho Constitucional, Núm 21, Novembre 2015. Monogràfic «Bolonia y Derecho Constitucional», Pp. 1-9.
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=416748
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_categoria=11402
https://ridao.cat/2015/12/las-nuevas-metodologias-docentes-on-line-implementadas-en-la-ensenanza-del-derecho-constitucional-por-la-universitat-oberta-de-catalunya-uoc/

3.2.3.2. Participació en projectes d’innovació docent

Participació en el Projecte: «Aprendizaje de la Constitución a través de la prensa (Codi del Projecte: PID19_201315), inclòs en la Convocatòria de Proyectos de Innovación Docente del Vicerectprado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de la Universidad de Jaén. Durada: de l’1 de desembre de 2013 al 31 de juliol de 2015.
Coordiador: Ruiz-Rico, Catalina
Participants: Ruíz Rico, Catalina (coord.); Real Alcalá, J. A.; Ridao, J.
Dotación econòmica: 1500 euros

Participació en el projecte: «Uso responsable de dispositives móviles para el aprendizaje de las disciplines jurídicas (PIDS_201617)», inclòs en la convocatòria de Proyectos de Innovación Docente del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de la Universidad de Jaén.
Duración: 1 de mayo de 2017-30 abril de 2019
Coordinador: Ruíz-Rico Ruíz, Catalina
Núm. Participants, 14
Dotació econòmica 2.300 euros

3.2.3.3. Participació (ponències o assistència) a Congressos, Seminaris i Jornades orientades a la formació docent

Taula rodona sobre sortidas professionals, The European Law Students Association (ELSA),
Facultat de Dret de la Universitat de Girona (UDG).
Telemàtica
25 de febrer de 2021.

Seminari del Grup d’Innovació docent de l’Asociación de Constitucionalistas de España
Facultat de Dret de la Universitat de Màlaga
Màlaga, 26 i 27 d’abril de 2018.

Jornades sobre avaluació del Treball de Fi de Grau: organització de l’avaluació i rúbriques
Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona
Facultat de Dret, Universitat de Barcelona
Barcelona, del 10 al 17 de maig de 2017.

VII Jornada sobre docencia del derecho y Tic. Departament de Dret Públic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 3 de juny de 2016.
Comunicació: «Innovación de los métodos de enseñanza del Derecho Constitucional mediante las TIC».
Publicació

VII Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje-CMEA 2016. 4-6 de juliol. Bragança (Portugal):
Comunicació: «Derecho Constitucional y TIC».

Seminari «Reflexions entorn de la docència al grau de Gestió i Administració Pública», de 4 hores de durada. Activitat acreditada per aquest Institut en el marc de la formació del professorat de la Universitat de Barcelona. Consell d’estudis de Gestió i Administració Pública de la Facultat de Dret durant el curs 2016-2017. Barcelona, 8/09/2016.

3.2.4. Manuals, materials i publicacions docents
3.2.4.1. Manuals i publicacions docents

Ridao Martín, Joan (dir): Lleis polítiques de Catalunya. Comentaris. Joan Ridao (dir)Marcial Pons, Madrid: 2020. ISBN 978-84-9123-885-0 DL: M.26.937-2020, 1238 p.

Ridao Martín, Joan: Diccionari de l’activitat parlamentària, dins la col·lecció Diccionaris en Línia del Centre de Terminologia TERMCAT, adscrit a la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. Parlament de Catalunya, Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, i TERMCAT. Publicat en paper (ISBN 978-84-18601-18-7 i D.L. B 22440-2020) i en línea (https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/289/presentacio).

Ridao Martín, Joan: «De l’autonomia al dret a decidir», a Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya (Manual de Ciència Política), Ricard Gomà, Joan Subirats (coords.), cap. 2, pp. 16-26, Galaxia Gutenberg, ISBN: 8417355073, ISBN-13: 9788417355074.
https://docplayer.es/51634802-Canvi-d-epoca-i-de-politiques-publiques-a-catalunya-ricard-goma-joan-subirats-coords-canvi-d-epoca-i-de-politiques-publiques-a-catalunya.html
https://ridao.cat/wp-content/uploads/2019/01/LLibre-Canvi-depoca-pages-1-716-25.pdf
https://ridao.cat/2019/01/canvi-d%E2%80%99epoca-i-de-politiques-publiques-a-catalunya-capitol-2-de-l%E2%80%99autonomia-al-dret-a-decidir/

Ridao, J., Matas, J.: «El Gobierno», a Reniu i Vilamala J.M. (ed), Sistema político español. 2a edición, Editorial Huygens. Col·lecció Ciencia Política: Barcelona. ISBN: 978-84-17580-00-1; Dipòsit legal: B-21770-2012, pp. 141-164, 2018.

Ridao J., Matas, J.: «Las relaciones Ejecutivo-Legislativo», a Reniu i Vilamala J.M. (ed), Sistema político español. 2a edición, Editorial Huygens. Col·lecció Ciencia Política, Barcelona. ISBN: 978-84-17580-00-1; Dipòsit legal: B-21770-2012, p. 187-205, 2018.

Ridao Martín, Joan, Curs de Dret Públic de Catalunya. Tercera edició totalment revisada i actualitzada, Marcial Pons ed., Madrid: 2018, p. 397. ISBN: 978-84-9123-525-5, Dipòsit legal: 24.543-2018.
https://www.marcialpons.es/libros/curs-de-dret-public-de-catalunya/9788491235255/
https://ridao.cat/2018/09/curs-de-dret-public-de-catalunya/

Ridao Martín, Joan: «El Parlament», Política i Govern a Catalunya. Salvador Martí i Gemma Ubasart (ed.). Los Libros de la Catarata, 496 p., ISBN: 8490974586 ISBN-13: 9788490974582, 2018, p. 77-99.

Ridao Martín, Joan: «Les altres institucions de la Generalitat i el poder Judicial a Catalunya», Política i Govern a Catalunya. Salvador Martí i Gemma Ubasart (ed.). Los Libros de la Catarata, 496 páginas, ISBN: 8490974586 ISBN-13: 9788490974582, 2018, p. 118-131.

Ridao, J; Herrera, J., «Els grups d’interés a Catalunya. La regulació», Política i Govern a Catalunya. Salvador Martí i Gemma Ubasart (ed.). Los Libros de la Catarata, 496 páginas, ISBN: 8490974586 ISBN-13: 9788490974582, 2018, p. 356-358.
Ridao Martín, Joan. Curs de dret públic de Catalunya: adaptat a la nova legislació i a la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, del 28 de juny, sobre l’Estatut de Catalunya. Editorial Columna i Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC-Generalitat de Catalunya). 613 pp. 2012. ISBN- 978-84-6641-489-0.
http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/LEscola/Noticies/2012/llibre%20curs%20dret%20public%20ridao/NP_columna_curs_dret_public.pdf

Ridao Martín, Joan. Curs de dret públic de Catalunya. Comentari a l’Estatut. Editorial Ariel i Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC-Generalitat de Catalunya). 590 pp. 2007. ISBN-84-39374-88-6.
http://83.247.129.61/portal/site/eapc/menuitem.ca54cfbb17b4abf5272a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=8af3bf3da0055210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8af3bf3da0055210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Ridao Martín, Joan: a Reniu i Vilamala J.M. (ed), Sistema político español.
-«El Gobierno» (cap. 9),pp. 137-156
-«Las relaciones Ejecutivo-Legislativo» (cap. 11) pp.173-188
Editorial Huygens. Col·lecció Ciencia Política. Capítol del llibre, pp. 137-156. 2012. ISBN-84-15663-10-2.http://www.huygens.es/esp/libro/sistema-politico-espanol

3.2.4.2. Elaboració de material acadèmic i/o recursos d’aprenentatge (guies d’estudi, proves d’avaluació, etc.)

Universitat Oberta de Catalunya:
Guia de l’Estudiant. Semestre setembre 2011-gener 2012 GES 2 (Les Comunitats autònomes)
Prova d’avaluació. Semestre setembre 2011-gener 2012 PAC 2 (Les Comunitats autònomes)
Guia de l’Estudiant. Semestre setembre 2013-gener 2014 (GES 2 Les Comunitats Autònomes)
Prova d’avaluació. Semestre setembre 2013-gener 2014 (PAC 2 2 Les Comunitats Autònomes).
Proves d’avaluació (exàmens finals i proves de síntesi). Curs febrer-juny 2015.
3.2.5. Tesis, tesines i treballs de Final de Master o de Grau
3.2.5.1. Programa de doctorat Facultat de Dret (Universitat de Barcelona)

Membre del Programa de doctorat de la Facultat de Dret. Universitat de Barcelona
Doctorat en Ciència Política i Dret Constitucional
Incorporació: Acord de la Comissió (Plenària) de Doctorat: 25/04/2018.
Línia de recerca: Dret Constitucional
https://www.ub.edu/portal/web/dret/linies-de-recerca
https://www.ub.edu/portal/web/derecho/lineas-investigacion

3.2.5.2. Direcció de tesis doctorals

Programa de Doctorat de la Facultat de Dret. Universitat de Barcelona

Victor Augusto Espinosa Jácome
Títol: «La regulación del lobbyng en Ecuador: un estudio comparado con el entorno sudamericano y propuesta para un nuevo marco normativo»
Acord per la defensa: Comissió doctorat 28/01/2021.
Defensa: 9/03/2021.
Qualificació: Excel·lent.
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/177094
https://www.tdx.cat/handle/10803/671557#page=1

En curs:

Ariel Jerusalén Mediavilla Valenzuela
Títol: Regiones insulares autónomas de Madeira, Azores y Canarias: Una aportación singular al Estatuto político–administrativo de la Islas Galápagos.

Jessica Juliana Páez Ramírez
Títol: Un Análisis crítico de la insuficiencia del Ordenamiento Jurídico Colombiano para la transparencia del lobby, grupos de presión y una propuesta de derecho comparado.
los grupos de presión en Colombia

Manuel Iván Miranda Alcántara
Restricciones legales en materia electoral para el ejercicio del derecho constitucional a ser elegido representante en el Perú
En curs

3.2.5.3. Treballs de Final de Grau (TFG):

Grau de Gestió i Administració Pública. Facultat de Dret (Universitat de Barcelona)

Jòrdia Pintado (Participació política i qualitat democràtica). Curs 2016/17
Saray González Martínez. Curs 2017/18

Facultat de Ciències Jurídiques (Universitat Rovira i Virgili)

Raimon Sánchez-Oro Sedó. Curs 2016/2017

3.2.5.3. Treball final de màster (TFM)

Master d’Estudis Jurídics Avançats (MEJA):
Curs 2017-2018. 80 hores PDA 18 crèdits
-Victor Augusto Espinosa Jácome
– Héctor Carreón Gallegos
-Ariel Jerusalén Mediavilla Valenzuela
-Sebastián Montini Sáez
-Yessica Juliana Páez Ramírez

3.2.5.4. Tribunals de tesis

Membre del tribunal de la lectura de tesi doctoral d’Albert Morales Moreno.
Títol: Estudi lexicomètric del vocabulari del procés d’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (2006)
Director: Dra. M. Teresa Cabré Castellví. Co-dir. Dra. Carmen Pineira-Tresmontant (Université d’Artois)
Membres del Tribunal: Dr. Joan Vintró (UB), Coloma Lleal (UB), Patrizio Rigobon (Universitat Venècia); Joan Ridao (UB), Dominique Maingueneau (Paris IV).
Barcelona, 28 de setembre del 2015. Campus del Poblenou, Universitat Pompeu Fabra. Acord del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, de 9 de setembre de 2015.
http://www.tdx.cat/handle/10803/350795

Membre del tribunal de tesi doctoral de Manuel Palomares Herrera.
Títol: «Estado de la transparència y el emergente derecho fundamental de acceso a la información pública en España».
Directora: Dra. Catalina Ruíz-Rico
Membres del Tribunal: Dr. Elviro Aranda Álvarez; Dra. Rosa María Cárdenas Ortiz: Dr. Joan Ridao Martín; Dr. Fernando Reviriego; Dr. Ramón Rodolfo Soler Belda.
Defensa: 30 de juny de 2017

Membre del tribunal de tesi d’Alex Revelles i Andreu
Tïtol: «Consejos de Justicia autonómicos y reformas estatutarias: en especial el caso de Cataluña».
Director: Hèctor López Bofill; Tutor: Joan Vintró Castells
Acord de Comissió de Doctorat de 25 de març de 2017.
Membres del Tribunal: President: Dr. Josep Ramon Fuentes (URV); Secretari: Dr. Joan Ridao Martín (UB); Vocal: Dr. Federic Adán Domènech (URV). Suplents: Dr. Josep Ramon Barberà Gomis (UPF) i Dr. Marc Vilalta Reixach (UB).
Facultat de Dret. Universitat de Barcelona
https://www.ub.edu/portal/web/dret/tesis-programades.

4. PROJECTES I CONTRACTES DE RECERCA

4.1. Àmbits de recerca preferent

Les principals línies de recerca són quatre: l’organització territorial de l’Estat; la participació política, la transparència i la corrupció pública; les coalicions polítiques i la governabilitat; i les polítiques públiques i la col·laboració público-privada. Vinculades als centres i projectes de recerca esmentats.

4.2. Participació en grups i projectes de recerca
4.2.1. Participació en Grups de Recerca Consolidats
Denominació: Criteris d’actuació per l’adopció i el control de mesures que suposin una restricció de drets en situacions d’emergència sanitària
Membres equip – GRC 2017- 699 Grup d’Estudis Constitucionals i Europeus
Dir: Enoch Albertí
Pendent de resolució

Denominació: «¿Merece la pena pactar? Determinantes, rendimientos y estrategias multinivel de los acuerdos de coalición autonómicos en perspectiva comparada», continuador del proyecto “Acuerdos coalicionales y formación de gobiernos en España, 1979-2011” (Ref. CSO2010-16337).»
Equip: Observatori dels Governs de coalició a Espanya (OGC)
Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Referència de la concessió: SGR 117 (2014-2016)
Durada: 5 anys/2anys
Investigador principal: Dr. Josep M. Reniu i Vilamala (UB)
La línia de recerca del Grup és l’estudi de la formació de governs de coalició en els diferents nivells político-territorials espanyols i molt especialment l’anàlisi de les estratègies desenvolupades pels partits polítics durant els processos de negociació.
Resolució, 7 de maig de 2014

Denominació: Grup d’estudis constitucionals i europeus.
Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Referència de la concessió: SGR 181 (2009-2014)
Durada: 5 anys
Investigador principal: Dr. Enoch Albertí i Rovira (UB)
Les línies de recerca del Grup són tres: Procés d’integració europea i el seu impacte constitucional (incloent-hi, els sistemes de garantia dels drets fonamentals), l’organització territorial de l’Estat i la immigració i els drets dels estrangers.
Resolució, 7 de maig de 2014

Denominació: Grup d’estudis constitucionals i europeus.
Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Referència de la concessió: SGR 1409 (2014-2016)
Durada: 2 anys
Investigador principal: Dr. Enoch Albertí i Rovira (UB)
La les línies de recerca del Grup són tres: Procés d’integració europea i el seu impacte constitucional (incloent-hi, els sistemes de garantia dels drets fonamentals), l’organització territorial de l’Estat i la immigració i els drets dels estrangers.
Resolució, 7 de maig de 2014

Denominació: Grup d’estudis constitucionals i europeus (2017-2019).
Entitat finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Referència de la concessió: 2017 SGR 699.
Durada: 2 anys
Investigador principal: Dr. Enoch Albertí i Rovira (UB)
Membres: Enoch Albertí, Joan Vintró, Laura Diez, Markus Gonzalez, Mar Aguilera, Eduard Roig, Argelia Queralt, Miguel Pérez Moneo, Natàlia Caicedo, Xavier Arbós i Eva Pons, Mercè Barceló, Miguel Angel Cabellos i Anna Pla.
Línies de treball: l’organització territorial (inclosa la integració europea) i la protecció dels drets i els nous fenòmens entorn d’aquesta qüestió essencial en la societat canviant d’aquests moments.
Resolució EMC/1082/2017, de 17 de maig; EMC 1164/2017, de 24 de maig (ref. BDNS 347998); EMC/1416/2017, de 16 de juny; EMC/78/2018, de 23 de gener. Concessió: Resolució AGAUR 4 d’agost de 2018 (NOTIF 13 de setembre de 2018).
4.2.2. Pertinença a altres grups de recerca i observatoris

Denominació: Observatori dels Governs de coalició a Espanya (OGC)
La línia de recerca del Grup és l’estudi de la formació de governs de coalició en els diferents nivells político-territorials espanyols i molt especialment l’anàlisi de les estratègies desenvolupades pels partits polítics durant els processos de negociació.
Resolució, 7 de maig de 2014
http://www.ub.edu/OGC/index_es.htm

Denominació: TransJus.
Grup de Recerca de la Universitat de Barcelona
Facultat de Dret
Director: Dr. Juli Ponce i Solé
Sol·licitud incorporació: 5/04/2017
Línia de Recerca: Governança, transparència i corrupció.
Ètica, Dret i Ciències Socials
Incorporació: 2/07/2017

Denominació: Observatori dels Governs de Coalició (OGC)
Grup de Recerca de la Universitat de Barcelona
Director: Dr. Jordi Matas i Dalmases
Incorporació: 28/04/2017
Línia de Recerca: estudi de la formació de governs de coalició

4.2.3. Participació en Projectes d’investigació competitius

Títol: Discriminaciones de género emergentes en la sociedad andaluza y su impacto en colectivos vulnerables: estrategias políticas y jurídicas.
Durada: 2 anys.
Tipo i+ d+ i en el marco del programa operativo Feder Andalucía 2014-2020.
Universidad de Jaén.
Investigador principal: Catalina Ruíz-Rico Ruíz

Títol: «Aprendizaje de la Constitución a través de la prensa (PID19-201315), inclòs en la Convocatòria de Proyectos de Innovación Docente del Vicerectprado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de la Universidad de Jaén.
Durada: de l’1 de desembre de 2013 al 31 de juliol de 2015.
Coordinador: Ruiz-Rico, Catalina

Títol: Acuerdos coalicionales y formación de gobiernos en España, 1979-2011.
Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació
Referència de la concessió: CSO2010-16337
Durada: 3 anys
Investigador principal: Dr. Josep Maria Reniu i Vilamala (UB).

Títol del projecte: La reforma constitucional del estado autonómico en la perspectiva del federalismo del siglo XXI.
Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació
Referència de la concessió: DER2011-28600
Durada: 2 anys (t 6 mesos, fins el 30 de juny de 2015, per Resolució de 18/11/2014).
Investigador principal: Dr. Joan Vintró Castells (UB)

Títol: ¿Merece la pena pactar? Determinantes, rendimientos y estrategias multinivel de los acuerdos de coalición autonómicos en perspectiva comparada.
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitivitat. Projecte de I+D «Excelencia», subprograma de generació de coneixement 2013 (Programa estatal de fomento de la investigació científica i tècnica de excel·lència).
Durada: 2 anys (01/01/2014 al 31/12/2016)
Investigador principal: Dr. Josep M. Reniu i Vilamala (UB).
Dotació: 70.180€ i un contracte predoctoral d’investigació.
Concessió definitiva 26/11/2014

Títol: Nuevos retos de la Gobernanza local en las Comunidades Autónomas: derechos, transparència, participación ciutadana y gobierno abierto. Especial referencia a la Comunidad de Andalucía.
Entidad Financiadora: Universidad de Jaén
Durada: 2 anys
Investigador Principal: Juan Alberto del Real Alcalá
Resolución de 4 de julio de 2014, del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e investigación de la Universidad de Jaén.

Títol: El desarrollo local de medidas de calidad democrática para la mejora de los servicios públicos municipales
Entitat finançadora: Instituto de Estudios Gienenses
Investigadora principal: Catalina Ruíz-Rico Ruíz
Durada: 15 mesos
Dotació: 6.000.000 euros
Concessió: Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 150, de 6 d’agost. P. 17.057.

Títol: The Politics of Good Neighbourhood: State, Civil Society and the Enhancement of Cultural Capital in Esast Central Europe.
Rouledge , London
Dir: Béla Filep
Department of Geography, Univesity of Bern-Switzerland

4.3. Transferència de coneixement

4.3.1. Participació en contractes d’investigació amb empreses i altres institucions

Ridao Martín, Joan. Nota para un proyecto de ley de modificación de la legislación de contratos del sector público en lo relativo al régimen jurídico del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado y a la introducción de la figura de los proyectos no solicitados por el sector público. Informe elaborat a requeriment de la Fundació Abertis. 30 pp. 2012. Programa Partners. Institut de Governança i Direcció Pública (IGDP). ESADE-URL. ABERTIS.

Ridao Martín, Joan. La colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras. Revisión crítica y recomendaciones de mejora del marco colaborador (contratación, financiación, fiscalidad, contabilidad pública y control externo). Informe elaborat a instància del. Programa Partners. Institut de Governança i Direcció Pública (IGDP). ESADE-URL, 309 pp, ESADE. 2012. ABERTIS.

Ridao Martín, Joan. Proyecto/proposición de ley de modificación del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en lo relativo al contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Informe elaborat a requeriment de la Fundació Abertis. 2012. Programa Partners. Institut de Governança i Direcció Pública (IGDP). ESADE-URL. ABERTIS.

4.4. Avaluació de la recerca

PDA (2021): Resolució 4 de juny de 2021
Total input 2,00
Total output 360,00
Àmbit en que s’avalua Dret i Jurisprudència
Classificació segons input C
Classificació segons output A+

PDA (2020): Resolució de 30/10/2020
Total input 4,50
Total output 371,50
Àmbit en que s’avalua Dret i Jurisprudència
Classificació segons input C
Classificació segons output A+

PDA (2019): Resolució de 7/06/2019
Total input 4,50
Total output 404,50
Àmbit en que s’avalua Humanitats / Socials
Quartil segons input C
Quartil segons output A+

PDA (2018): Resolució de 8/06/2018
Total input 7,00
Total output 224,50
Àmbit en que s’avalua Humanitats / Socials
Quartil segons input D
Quartil segons output A

PDA (2017): Resolució de 2/06/2017
Total input 14,00
Total output 206.50
Àmbit en que s’avalua Humanitats / Socials
Quartil segons input C
Quartil segons output A

PDA (2016): Resolució de 23/06/2016
Total input 14,00
Total output 221,00
Àmbit en que s’avalua Humanitats / Socials
Quartil segons input C
Quartil segons output A

PDA (2015): Resolució de 22/06/2015
Total input 11,50
Total output 156,50
Àmbit en que s’avalua Humanitats / Socials
Quartil segons input C
Quartil segons output A

PDA (2014): Resolució de 19/06/2014
Total input 7,00
Total output 77,50
Àmbit en que s’avalua Humanitats / Socials
Quartil segons input D
Quartil segons output B

PDA (2013): Resolució de 9/07/2013

Total input 7,00
Total output 48,00
Àmbit en que s’avalua Humanitats / Socials
Quartil segons input D
Quartil segons output B

PDA (2012): Resolució de 24/10/2012

Total input 5,00
Total output 13,00
Àmbit en que s’avalua Humanitats / Socials
Quartil segons input D
Quartil segons output D

 

 

5. DIFUSIÓ DE RESULTATS DE L’ACTIVITAT INVESTIGADORA. PUBLICACIONS
5.1. Publicacions científiques
5.1.1. Articles publicats en revistes indexades o amb avaluació externa
Ridao Martín, Joan: «Crònica Legislativa de Catalunya. Primer semestre de 2021. Una etapa de sequera normativa producte de l’extrema precarietat institucional de la Generalitat», Revista Llengua i Dret (RLD). Tramesa 15.07.2021.

Ridao Martin, Joan: «Las relaciones de colaboración y de conflcito entre el Estado y las Comunidades Autónomas durante la gestión de la COVID-19», Revista Iberoamericana de Relaciones Intergubernamentales (RIBRIG) – UCA. Tramesa 13.07.2021.

Ridao Martín, Joan: «La pugna sobre la prevalencia del estado de alarma o de los poderes de necesidad de la legislación sanitaria como expresión de las diferencias sobre el estado autonómico. Un debate más allà de la controvèrsia entre el formalismo constitucionalista defensor de los derechos fundamentales y el pragmatisme administrativista», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 95, junio 2021. P. 40-51.

Ridao Martín, Joan: «Crònica legislativa de Catalunya. Segon semestre de 2020», Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 75), Juny 2021.
Crònica legistaltiva de Catalunya. Segon semestre de 2020 | Ridao Martín | Revista de Llengua i Dret (gencat.cat)

Ridao Martín, Joan: « El règim lingüístic de l’educació a Catalunya: un balanç restrospectiu amb dèbits i crèdits», Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 75, 31-51. Juny 2021.
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i75.2021.3543

Ridao Martín, Joan: «Comentario al Informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Catalunya sobre los efectos del Acuerdo de la Junta Electoral Central 2/2020, relativo a la inelegibilidad sobrevenida del diputado Joaquim Torra i Plà», Legebiltzarreko Aldizkaria – LEGal – Revista del Parlamento Vasco. P. 190-226.
http://legal.legebiltzarra.eus/article/view/2648

Ridao Martín, Joan: «Virtualizando el Parlamento (hasta donde se puede). El régimen de contingencia del Parlamento de Cataluña durante la crisis del Covid-19 y las reformas tecnológicas y reglamentarias operadas para regular la actividad no presencial en el futuro», Cuadernos de la Fundación Manuel Giménez Abad. Monografia núm. 8, julio 2020, «El Parlamento ante el Covid-19».
https://www.fundacionmgimenezabad.es/es/publicaciones/monografia-cuadernos-el-parlamento-ante-el-covid-19-junio-2020

Ridao Martín, Joan: «La protección jurídica de los símbolos del Estado a revisión. Una relectura acorde con la libertad de expresión y con el espíritu de tolerancia de una Sociedad pluralista», Parlamento y Constitución, Anuario, Cortes de Castilla-La Mancha – Universidad de Castilla-La Mancha, Año 2019, núm. 20, p. 83-124.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7205688

Ridao Martín, Joan: «Semiología política, libertad de expresión y neutralidad del espacio público», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 81, septiembre de 2019, p. 36-42.
https://ridao.cat/2019/10/semiologia-politica-libertad-de-expresion-y-neutralidad-del-espacio-publico/

Ridao Martín, Joan: «La limitación presupuestaria del derecho de proposición de los diputados en España», Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 32, Corts Valencianes, 2019, p 151-186.
Edita: Cortes Valencianas: 1136-3339. Classificació: Ciències jurídiques: Dret Constitucional.
Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).
https://www.cortsvalencianes.es/actividad/publicaciones/no-oficiales/anuario/anuari-num-32-2019-ordinario
https://ridao.cat/2019/10/el-%c2%abveto%c2%bb-o-limitacion-de-los-derechos-de-participacion-de-los-parlamentarios-en-el-procedimiento-legislativo-presupuestario-una-propuesta-de-revision/

Ridao Martín, Joan: «La Fiesta de los toros como valor cultural común o el arte de lidiar con las competencias autonómicas al amparo de la concurrència en material cultural. Comentario a las SSTC 177/2016 y 134/2018 y la prevalencia del interés cultural patrimonial frente a prohibiciones o cambios en la lidia fundados en el bienestar animal y la policía de espectáculos taurinos», Revista Vasca de Administración Pública (R.V.A.P.) núm. 114. Mayo-Agosto 2019. Págs. 299-330, ISSN: 0211-9560.
Editores: Gobierno Vasco: Instituto Vasco de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (http://www.ivap.euskadi.net/r6…). Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho administrativo. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas. B Grupo B.
https://ridao.cat/2019/09/la-doctrina-del-tc-sobre-la-%c2%abfiesta-de-los-toros%c2%bb-com-a-patrimoni-cultural-o-com-lidiar-amb-la-creixent-sensibilitat-animalista/
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/525834

Ridao Martín, Joan: «La llengua catalana al Principat després de 40 anys d’autonomia política. Un balanç des de la perspectiva jurídica», Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, (70), 31-51.
DOI: 10.2436/rld.i70.2018.3143.
https://ridao.cat/2018/12/la-llengua-catalana-al-principat-despres-de-quaranta-anys-d%E2%80%99autonomia-politica-un-balanc-des-de-la-perspectiva-juridica-2/

Ridao Martín, Joan: «La tramitación directa de las leyes: el procedimiento de lectura única a revisión», Revista General de Derecho Constitucional. Núm. 28. Octubre de 2018.
file:///C:/Users/jridao/Downloads/420898%20(1).pdf
https://ridao.cat/2018/11/la-tramitacion-directa-de-las-leyes-el-procedimiento-de-lectura-unica-a-revision/

Ridao Martín, Joan: «La contratación pública y los conflictos de intereses. Análisis del marco regulatorio en el ámbito europeo, estatal y autonómico», Contratación Administrativa Pràctica, nº 157, septiembre-octubre 2018, 1 de septiembre de 2018, Editorial Wolters Kluwer, p. 1-15.
https://ridao.cat/2018/10/la-contratacion-publica-y-los-conflictos-de-intereses-analisis-del-marco-regulatorio-en-el-ambito-europeo-estatal-y-autonomico/

Ridao Martín, Joan: «La aplicación del articulo 155 de la Constitución a Cataluña. Un examen de su dudosa constitucionalidad». Revista Vasca de Administración Pública (RVAP), núm. 111. Mayo-Agosto 2018, pp. 169-203, ISSN: 0211-9560.
https://t.co/Z9oQsKY6OP
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedrvap/es/contenidos/informacion/rev_vasca_adm_pub/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.net/r61-s20001x/es/t59aWar/t59aMostrarFicheroServlet?t59aIdRevista=2&R01HNoPortal=true&t59aTipoEjemplar=R&t59aSeccion=38&t59aContenido=5&t59aCorrelativo=1&t59aVersion=1&t59aNumEjemplar=111 …
https://ridao.cat/2018/09/la-aplicacion-del-articulo-155-de-la-constitucion-a-cataluna-un-examen-de-su-dudosa-constitucionalidad/

Ridao Martín, Joan: «Nueva mirada sobre antiguas cuestiones acerca de las comisiones de investigación parlamentarias. El deber de comparecer de las autoridades y funcionarios del Estado en las Asambleas legislatives autonómicas, la obligación de decir la verdad y el rol de las minorias en las comisiones creadas preceptivamente a su instancia», Revista de las Cortes Generales, Núm. 100-101-102, Primer, Segundo y Tercer Cuatrimestre (2017), pp. 101-129.
https://ridao.cat/2018/07/nueva-mirada-sobre-antiguas-cuestiones-acerca-de-las-comisiones-de-investigacion-parlamentarias/

Ridao Martín, Joan: «Malos tiempos para la libertad de expresión. Una revisión de la praxis judicial en los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona e incitación al odio», El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho. Núm. 75 Mayo 2018, pp. 4-10.
http://www.elcronista.es/Sumario_75_El_Cronista.pdf

Ridao Martín, Joan: «La incipiente regulación de los grupos de interés en el ámbito autonómico. Un estudio de caso: la regulación de los lobbies en Cataluña», Cuadernos Giménez Abad núm. 15, junio 2018. ISSN-e 2254-4445, págs. 42-60.
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/Cuadernos/cuadernos15_junio_2018.pdf

Ridao Martín, Joan: «La regulación de los lobbies en el ámbito institucional del Estado. Una revisión crítica del alcance de las recientes iniciativas legislativas», Dilemata, Núm. 27 (2018): El buen gobierno y la transparencia, a caballo entre la Ética y el Derecho. Clasificación Humanidades: Filosofía. Etica. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas [B] Grupo B. Otros catálogos Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/issue/view/28

Ridao Martín, Joan: «La acción exterior de las regiones en los Estados compuestos y federales. El caso europeo y español en particular». Revista IUS Doctrina, Vol. 10 nº 2, 2017. ISSN-1659-3707. Universidad de Costa Rica. UCRIndex, Opena Journal Systems. Latindex
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/article/view/31911
revista http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=17826

Ridao Martín, Joan: «La creación de un espacio europeo de protección de los derechos humanos fundamentales. Una aproximación a los obstáculos institucionales y procesales para la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos», Revista de Derecho Constitucional Europeo (ReDCE), Universidad de Granada, núm. 27, julio-diciembre 2017, Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de Administración Pública (http://www.juntadeandalucia.es…). Universidad de Granada: Departamento de Derecho Constitucional (http://www.ugr.es/~pwdconst/). Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho constitucional. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C. Otros catálogos. Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). http://www.ugr.es/~redce/REDCE28/articulos/09_RIDAO.htm
https://ridao.cat/2018/02/la-creacion-de-un-espacio-europeo-de-proteccion-de-los-derechos-humanos-fundamentales/

Ridao Martín, Joan: «Les Comunitats Autònomes com a actores internacionals. La reformulació del seu espai a la recent legislació i jurisprudència constitucional», Revista d’Estudis Autonòmics i Federals (REAF) núm. 26, Institut d’Estudis de l’Autogovern, p. 48-86. ISSN 1886-2632. ISSN: 1886-2632. Editores: Generalitat de Catalunya: Institut d’Estudis Autonòmics. Clasificación: Ciencias jurídicas: Dcho constitucional. Ciencias sociales: Política. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas. B Grupo B.
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/desenvolupament_autogovern/iea/Publicacions/novetats-editorials/REAF_26_WEB-2.pdf
https://ridao.cat/2017/10/les-comunitats-autonomes-com-a-actores-internacionals-la-reformulacio-del-seu-espai-a-la-recent-legislacio-i-jurisprudencia-constitucional/

Ridao Martín, Joan: «El rol de las regiones europeas en el marco de las relaciones internacionales de los estados compuestos. En particular, el caso español», Revista IUS ET VERITAS, N° 54, Universidad Católica de Perú, Julio 2017 / ISSN 1995-2929, p.124-149.
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/issue/archive
https://ridao.cat/2017/09/el-rol-de-las-regiones-europeas-en-el-marco-de-las-relaciones-internacionales-de-los-estados-compuestos-en-particular-el-caso-espanol/

Ridao Martín, Joan: «Toros: entre l’espectacle públic, el patrimoni cultural i la protecció animal. Comentari a la STC 177/2016, de 20 d’octubre, sobre la prohibició de les corrides de toros», Revista Catalana de Dret Públic (RCDP), núm. 54 (juny 2017), p. 171-184, DOI 10.2436/rcdp.i54.2017.2923. ISSN-0213-3458. ISSN-1885-8252. ISSN-e: 1885-5709. Editores: Generalitat de Catalunya: Escola d’Administració Pública de Catalunya (http://www.eapc.es/). Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho administrativo CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B.

+

Ridao Martín, Joan: «La reforma del procedimiento de ejecución en la Ley del Tribunal Constitucional. La forja de una jurisdicción constitucional judicialista». El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 65, febrero de 2017, p. 52-61. Portal Derecho-Iustel, ISSN: 1889-0016. Editores: Iustel (http://www.iustel.com/). Clasificación Ciencias jurídicas: Ciencias jurídicas. Generalidades. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C.
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=415352&d=1

Ruíz-Rico, C.; Ridao, J.: «La participación en el espacio público y su problemàtica constitucional. Breves consideracions en torno a los «escraches» y a las sentencias sobre el denominado «asedio» al Parlamento de Cataluña». Revista de las Cortes Generales. Núm 91. Primer Cuatrimestre 2014 (2016). Pàgs. 45-85. Classificación: Ciències Jurídiques: CIRC 2012: Classificació Integrada de Revistes Científiques C Grup C, CARHUS+ 2014, D Grup D.
https://ridao.cat/2017/01/la-participacion-en-el-espacio-publico-y-su-problematica-constitucional/

Ridao Martín, Joan: «Las nuevas facultades ejecutivas del Tribunal Constitucional como sustitutivo funcional de los mecanismos de coerción estatal del artículo 155 de la Constitución», Revista Vasca de Administración Pública (RVAP), núm. 106, septiembre-diciembre 2016. Págs. 151-188. ISSN: 0211-9560. Editores: Gobierno Vasco: Instituto Vasco de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (http://www.ivap.euskadi.net/r6…). Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho administrativo. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas. B Grupo B.
https://www.euskadi.net/r61-s20001x/es/t59aWar/t59aMostrarFicheroServlet?t59aIdRevista=2&R01HNoPortal=true&t59aTipoEjemplar=R&t59aSeccion=38&t59aContenido=4&t59aCorrelativo=1&t59aVersion=1&t59aNumEjemplar=106

Ridao Martín, Joan: «La reforma de 2015 de la Ley catalana 3/2008 de ordenación de las profesiones Deportivas: reafirmación de sus criterios directores y nuevas controversias de constitucionalidad», Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, ISSN 2171-5556, Nº. 51, 2016, pàg. 83-99.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5606495
https://ridao.cat/2016/09/la-reforma-de-2015-de-la-ley-catalana-32008-de-ordenacion-de-las-profesiones-deportivas-reafirmacion-de-sus-criterios-directores-y-nuevas-controversias-de-constitucionalidad/
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad600790000015703f714af5a5675cc&marginal=BIB\2016\2662&docguid=Idb8a55301d6411e6801d010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_biblos;&spos=1&epos=1&td=21&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=

Ridao Martín, Joan: «Las actuales limitaciones sobre la participación política en el espacio público. Una lectura constitucional de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana», Revista Española de Derecho Constitucional (CEPC) (2016), 107, Pp. 187-217.
https://ridao.cat/2016/09/las-actuales-limitaciones-sobre-la-participacion-politica-y-la-libertad-de-informacion-en-el-espacio-publico-en-espana-una-lectura-constitucional-de-la-ley-organica-42015-de-30-de-marzo-de-protecc/
doi: http://dx.doi.org/10.18042/cepc/redc.107.06

Ridao Martín, Joan: «La enseñanza del Derecho Constitucional mediante las TIC. Un estudio de caso no-presencial», Revista Jurídica de Investigación e innovación educativa núm. 13, (REJIE: http://www.eumed.net/rev/rejie/.). Febrer 2016. (ISSN: 1989-8754), indexada en Latindex, Dice-Isoc, Dialnet eIdeasRePec, alojada en
http://www.eumed.net/rev/rejie/13/moodle.pdf

Ridao Martín, Joan: «Las nuevas meotodologías docentes on line implementadas por la Universitat Oberta de Catalunya en la enseñanza del Derecho Constitucional», Revista General de Derecho Constitucional, Núm 21. 26/11/2015. Monogràfic «Bolonia y Derecho Constitucional», Pp. 1-9.
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_categoria=11402
https://ridao.cat/2015/12/las-nuevas-metodologias-docentes-on-line-implementadas-en-la-ensenanza-del-derecho-constitucional-por-la-universitat-oberta-de-catalunya-uoc/
Ridao Martín, J.: «La transparència i el dret d’accés a la informació pública en la Llei catalana 19/2014. Reflexions entorn al seu abast i al marc competencial en què s’insereix», InDret. Revista para el Análisis del Derecho, Núm. 4, 2015, P. 1-36. ISSN 1698-739X. Editores Universitat Pompeu Fabra. Clasificación Ciencias jurídicas: Ciencias jurídicas. Generalidades CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B CARHUS+ 2014 A Grupo A Otros catálogos Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).
http://www.indret.com/es/derecho_constitucional/13/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2696969

Ridao Martín, Joan: «Le droit de décider de la sentence du 25 Mars 2014, la Cour constitutionnelle espagnole», Revue belge de droit constitutionelle, 2015/1, octubre 2015. P. 179-201. Editores Bruylant (http://www.bruylant.be/) Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho constitucional Otros catálogos. Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).
https://ridao.cat/2015/11/le-%C2%AB-droit-a-decider-%C2%BB-et-le-cas-de-la-catalogne/

Ridao Martín, J.: «La oscilante doctrina del Tribunal Constitucional sobre la definición de las consultas populares por la vía de referéndum. Una revisión crítica a través de cuatro sentencias». Estudios de Deusto. Vol. 63/1 (2015), P. 359-385. Classificació: Ciències Jurídiques: CIRC 2012: Grup B. Está incluida en los siguientes índices y bases de datos: ISOC, DIALNET, LATINDEX (Catálogo), ULRICH’S, RESH, MIAR, DICE, PIO, WESTLAW, IBZ, PAIS International, Social services abstracts, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, CIRC (B), CARHUS+ (B). Índice de impacto ICDS: 6.477. Su proceso de revisión es por pares, a través del método doble ciego.
http://revista-estudios.deusto.es/index.php/estudiosdeusto/index

Ridao Martín, Joan: «Razones para una crisis de la democracia representativa en España: entre la partitocracia y la corrupción», Pensamiento Americano, Colombia. Vol. 8 Núm. 14 (2015). Sello editorial: Coruniamericana. P. 109-122. ISSN: 2027-2448. Open Journal Systems 2.4.2.0, programa de publicación de código abierto para la gestión de revistas que desarrolla, financia y distribuye gratuitamente el Public Knowledge Project bajo la Licencia Pública general GNU.
http://www.coruniamericana.edu.co/publicaciones/ojs/index.php/pensamientoamericano/article/view/295/269

Ridao Martín, Joan: «Tendencias recientes de la configuración de los Ombudsmen autonómicos en España. De la institucionalización a la involución», Revista Panoptica Direito-Sociedade e Cultura. Brasil. Vitória, vol. 9, (n. 28), 2014. ISSN 1980-775, P. 72-92.
http://www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/view/340

Ridao Martín, J.; García Martínez, A.: «La elección directa del alcalde por los vecinos. Crierios para un régimen presidencialista en los Gobiernos municipales en España», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA Nueva Época). INAP. Núm. 3 (enero-junio 2015), P. 1-17. Es continuación de Revista de estudios de la administración local Continuada por Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica : Nueva Época Editores Ministerio de Administraciones Públicas: Instituto Nacional de Administración Pública (http://www.inap.map.es/) Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho administrativo CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B CARHUS+ 2014 D Grupo D Otros catálogos Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=author&op=submission&path%5B%5D=10241

Ridao Martín, Joan: «Perspectives and viability of a Declaration of independence within the frame of a liberal-democratic State like the spanish», The Age of Human Rights Journal (TAHRJ), núm. 4, juny de 2015, ISSN 2340-9592, pp. 111-137.
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/article/view/2316

Ridao Martín, Joan. «La LOMCE o la construcció d’un dret educatiu inexistent: el de triar el castellà com a llengua vehicular», Revista de Llengua i Dret, núm. 63, 2015, p. 77-91, DOI: 10.2436/20.8030.02.94. Editores Generalitat de Catalunya: Escola d’Administració Pública de Catalunya (http://www.eapc.es/) Clasificación Ciencias jurídicas: Ciencias jurídicas. Generalidades Filologías: Lingüística CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B CARHUS+ 2014 A Grupo A Otros catálogos Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.94/n63-ridao-pdf-ca

Ridao Martín, Joan: «La crisis del Estado de partidos o “ahora sí que viene el Lobo”», Teoría y Realidad Constitucional., UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 35, 2015, pp. 479-510. Editores Centro de Estudios Ramón Areces Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho constitucional CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B CARHUS+ 2014 A Grupo A Otros catálogos Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
https://ridao.cat/2015/06/la-crisis-del-estado-de-partidos-o-%C2%ABahora-si-que-viene-el-lobo%C2%BB/

Ridao Martín, Joan: «La acción exterior de las Comunidades Autónomas a revisión: el regreso a una concepción expansiva de las relaciones Internacionales del Estado». Revista General de Derecho Constitucional, Núm. 20, Abril 2015. (RI §415785). Editores Iustel (http://www.iustel.com/) Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho constitucional CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B CARHUS+ 2014 B Grupo B Otros catálogos Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=3
https://ridao.cat/2015/04/la-accion-exterior-de-las-comunidades-autonomas-a-revision-el-regreso-a-una-concepcion-expansiva-de-las-relaciones-internacionales-del-estado/

Ridao Martín, Joan: «La crisis de la representación en España y los dèficits de participación política: el limitado alcance de la institución referendaria», Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, Brasil. Capa > v. 8, n. 1 (Març 2015). ISSN: 1980-7775.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris
https://ridao.cat/2015/03/la-crisis-de-la-representacion-en-espana-y-los-deficits-de-participacion-politica-el-limitado-alcance-de-la-institucion-referendaria/

Ridao Martín, Joan: «La configuración normativa del referèndum consultivo sobre decisiones políticas y su alcance territorial. La institución del referèndum en la esfera autonómica». Revista Electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, núm. 15 (2012), 3a. Època. Págs. 383-415. ISSN 1887-4886. Editores: Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.
http://www.refdugr.com/reglas.php
https://ridao.cat/2015/03/article-la-configuracion-normativa-del-referendum-consultivo-sobre-decisiones-politicas-y-su-alcance-territorial-la-institucion-del-referendum-en-la-esfera-autonomica/

Ridao Martín, Joan: «La poderosa y alargada sombra de la STC 103/2008 sobre la ley vasca de consulta en el ejercicio del «derecho a decidir» un nuevo marco político para Cataluña». Revista Vasca de Administración Pública (R.V.A.P). núm. especial 99-100. Mayo-Diciembre 2014. Págs. 2547-2580. ISSN: 0211-9560. Editores: Gobierno Vasco: Instituto Vasco de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (http://www.ivap.euskadi.net/r6…). Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho administrativo. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas. B GrupoB.
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedrvap/es/contenidos/informacion/rev_vasca_adm_pub/es_def/index.shtml

Ridao Martín, Joan: «Las medidas contra la corrupción política en la X Legislatura de las Cortes Generales. ¿Avanzamos de forma suficiente y eficaz?», Revista de Estudios Jurídicos, núm. 14, 2014, pp.1-25. ISSN: 1576-124X. Editores: Universidad de Jaén: Servicio de Publicaciones (http://www3.ujaen.es/servpub/). Universidad de Jaén: Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas (http://www.ujaen.es/centros/fa…). Clasificación Ciencias jurídicas: Ciencias jurídicas. Generalidades CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C.
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/view/2136

Ridao Martín, Joan: «La juridificación del Derecho a decidir en España. La STC 42/2014 y el derecho a aspirar a un proceso de cambio político del orden constitucional», Revista de Derecho Político-UNED, núm. 91, pp. 91-136. Septiembre-diciembre 2014. ISSN: 0210-7562. Editores: Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (http://www.uned.es/). Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho constitucional CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.uned.es%2Findex.php%2Fderechopolitico%2Farticle%2Fdownload%2F13220%2F12379&ei=vD2ZVK3TJMPTaP_BgYAK&usg=AFQjCNE7tCw1uqT3unpmrQx9Uod1rKfKhA&bvm=bv.82001339,d.d2s

Ridao Martín, Joan: «La crisis de legitimidad de la democracia representativa en España: aventurando algunes soluciones». El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 48, pp. 18-24, Novembre 2014. Portal Derecho-Iustel, ISSN: 1889-0016. Editores: Iustel (http://www.iustel.com/). Clasificación Ciencias jurídicas: Ciencias jurídicas. Generalidades. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C.
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=415352&d=1

Ridao Martín, Joan: «La regulación de la transparencia y del acceso a la información pública en la esfera autonómica. Un estudio comparado», Revista General de Derecho Constitucional núm. 19, pp. 1-31, 2014.
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=3

Ridao Martín, Joan: «Abdicación y monarquía parlamentaria en la España del siglo XXI», Derecho y Cambio Social. ISSN 2224-4131. D.L. 2005-5822Julio 2014. Revista electrònica. Número 37 – AÑO XI – 2014 – Lima-Perú. Pàg. 1-26 http://www.derechoycambiosocial.com

Ridao Martín, Joan: «Consideraciones ante la futura efectividad de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». Diario La Ley. Núm. 8340, 25 de junio de 2014. Pàgs. 12-16. www.diariolaley.es. ISSN-1138-9907. Editores: La Ley-Actualidad (http://www.laley.net/). Clasificación: Ciencias jurídicas: Ciencias jurídicas. Generalidades. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas D Grupo D.
https://ridao.cat/wp-content/uploads/2014/06/LA-LEY_25JUNY.pdf

Ridao Martín, Joan; Oriol, S.: La comunicació política en els governs de coalició a Catalunya (2003-2014). Els governs tripartits i CIU. Un estudi de cas comparat. Working Paper núm. 331-332, pp. 44. Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS-Universitat Autònoma de Barcelona), 2014.
http://www.icps.cat/digitalbook/archivos-workingpapers-wp331-332pdf/index.html#/2/

Ridao Martín, Joan: «Las recientes medidas para la transparencia y la probidad del sistema político y administrativo español. Alcance y valoración», Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto, núm. 62/1 (commemoratiu 110 aniversari de la Revista). Juny, 2014. ISSN: 0423-4847, Vol. 62/1, Bilbao, Enero-Junio 2014, págs. 285-310. CIRC 2012: Grup B. Está incluida en los siguientes índices y bases de datos: ISOC, DIALNET, LATINDEX (Catálogo), ULRICH’S, RESH, MIAR, DICE, PIO, WESTLAW, IBZ, PAIS International, Social services abstracts, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, CIRC (B), CARHUS+ (B). Índice de impacto ICDS: 6.477. Su proceso de revisión es por pares, a través del método doble ciego.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=373734

Ridao Martín, Joan; García Martínez, Alfons; «La precaria viabilidad de determinadas concesiones de autopistas de peaje en España. Lecciones estructurales para el modelo de colaboración público-privada y una propuesta de solución coyuntural». Revista Andaluza de Administración Pública. Núm. 87. Setembre-desembre 2013. ISSN 0034-7639, págs. 95-135. Editores: Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de Administración Pública (http://www.juntadeandalucia.es…). Clasificación: Ciencias jurídicas: Dcho administrativo. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas. CIRC 2012: Grupo B.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4793946

Ridao Martín, Joan: «El canvi de paradigma en la jurisprudència constitucional sobre la competència lingüística dels empleats públics». Revista Llengua i dret, núm. 61, Juny 2014. p.72-86, DOI: 10.2436/20.8030.02.55. ISSN: 0212-5056-ISSN-e: 2013-1453. Editores: Generalitat de Catalunya: Escola d’Administració Pública de Catalunya (http://www.eapc.es/). Clasificación: Ciencias jurídicas: Ciencias jurídicas. Generalidades Filologías: Lingüística. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B.
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-20.8030.02.55

Ridao Martín, Joan: «La creació de nous Estats per secessió en el si de la Unió Europea. Una hipòtesi per a Catalunya», Revista Jurídica de Catalunya. Volum. 113, núm. 2, 2014. Pàgs. 43-65. ISSN: 1575-0078. Editores Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Col·legi d’Advocats de Barcelona (http://www.icab.cat/). Clasificación CIRC 2012: D Grupo D.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=369728

Ridao Martín, Joan: «La transparencia y el control económico-financiero de los partidos políticos en España. Entre un balance decepcionante y un futuro sombrío». Cuadernos Manuel Giménez Abad núm. 7. Junio 2014. Pàgs. 211-222. ISSN-e: 2254-4445. Editores: Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico (http://www.fundacionmgimenezab…). Clasificación: Ciencias sociales: Ciencias sociales. Generalidades
http://www.fundacionmgimenezabad.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=302&Itemid=100916

Ridao Martín, Joan; González Bondia, Alfonso: «La Unión Europea y la creación de Nuevos Estados surgidos de la secesión de Estados miembros». Revista de Derecho de la Unión Europea-UNED núm. 27-28. Juny 2014. Pp. 361-389. ISSN: 1695-1085
Editores: Editorial Constitución y Leyes, COLEX (http://www.colex.es/). Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (http://www.uned.es/). Comisiones Obreras, CCOO (http://www.ccoo.es/). Clasificación: Ciencias jurídicas: Dcho internacional. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C.
https://ridao.cat/wp-content/uploads/2014/07/ARTICLE-REDUE-UE-SECESSI%C3%93-RIDAO-GLEZ.pdf

Ridao Martín, Joan; Cabasés, M. A., «La corresponsabilidad fiscal como factor de desendeudamiento y mejora de la percepción social de la aplicación de los ingresos públicos en el horizonte del nuevo modelo de financiación autonómico». Revista Española de Derecho Financiero. Núm. 161, Editorial Civitas. gener/març 2014. Classificació: Ciències Jurídiques (Dret Financer). ISSN: 0210-8453. Editores: Editorial Civitas (http://www.civitas.es). Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho Financiero CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4651605

Ridao Martín, Joan; «La colaboración entre el sector público y el sector privado para la provisión de servicios y obras de interés público en España. una revisión crítica del marco legal». Revista Espanola de Ciencia Politica. Num. 34, Marzo 2014, pp. 89-117. ISSN: 1575-6548. Editores: Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (http://www.aecpa.es/). Clasificación: Ciencias jurídicas: Dcho constitucional. Ciencias sociales: Política. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B.
http://recp.es/index.php/recp/article/view/423

Ridao Martín, Joan: «La consulta y el “problema catalán”.¿De la conllevancia al Estado?». El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 42. Febrer 2014. Portal Derecho-Iustel, pp. 66-77. ISSN: 1889-0016. Editores: Iustel (http://www.iustel.com/). Clasificación Ciencias jurídicas: Ciencias jurídicas. Generalidades. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C.
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?numero=42&id=16

Ridao Martín, Joan: «Sobre la declaració de sobirania i el Dret a decidir el futur estatut polític de Catalunya. Estat de la qüestió». Revista de Catalunya, núm. 285. Gener-Febrer-Març de 2014, pp. 49-65. ISSN: 0213-5876. Editores: Fundació Revista de Catalunya. Clasificación: Humanidades: Estudios regionales y locales. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C.
http://www.revistadecatalunya.cat/ca/noticia-detall.asp?id=47

Cabasés, M.A.; Ridao Martín, Joan. «La incidencia de la crisis económica en la persistente desigualdad de género en el mercado de Trabajo español, y en particular en la estructura salarial». Temas Laborales. Revista andaluza de Trabajo y Bienestar Social, núm. 121/2013, tercer trimestre, pp. 143-176. ISSN 0213-0750. ISSN: 0213-0750 Editores: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (http://www.juntadeandalucia.es…). Clasificación: Ciencias jurídicas: Dcho social. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=350308

Ridao Martín, Joan: «El contrato de colaboración público-privada para la provisión de servicios y obras de interés público en españa. La incidencia de las futures directivas de la Unión Europea para la modernización de la contratación pública y las concesiones». Revista de Derecho Administrativo del Círculo de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (RDA). Monogràfic «Asociaciones Público Privadas», núm. 13. pp 241-260, Octubre 2013. ISSN 2074-0956.
http://www.cda.org.pe/revista-descripcion.php?id=16

Cabasés, M. A., Ridao Martín, Joan: «The role of fiscal policy in Spain from 2007 to 2010 and the influence of aggregate públics pending on economic growth». Open Journal of Business and Management, 2013,1, Published Online, October 2013. pp 59-75 ISSN. Print: 2329-3284.ISSN Online: 2329-3292.  Indexed by several world class databases: Base Search; CNKI SCHOLAR; CrossRef(DOI); EBSCO A-to-Z; Google Scholar; Open Access Library; Scirus.
http://www.scirp.org/journal/ojbm/

Ridao Martín, Joan: «Novíssima Noticia de Catalunya», Revista de Catalunya, núm. 281, gener-febrer-març de 2013, pp. 57-63 ISSN 0213-5876. ISSN: 0213-5876. Editores: Fundació Revista de Catalunya. Clasificación: Humanidades: Estudios regionales y locales. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C.
http://www.revistadecatalunya.cat/ca/noticia-detall.asp?id=34

Ridao Martín, Joan i Cabasés i Piqué, M. Àngels: «La inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya durant el període 2007-2012. Impacte i virtualitat de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya». Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 17, abril 2013, pp. 221-252, ISSN 1886-2632. ISSN: 1886-2632. Editores: Generalitat de Catalunya: Institut d’Estudis Autonòmics. Clasificación: Ciencias jurídicas: Dcho constitucional. Ciencias sociales: Política. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas. B Grupo B.
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/IEA/documents/publicacions/reaf/2013/17/Arxius%20REAF%2017/_reaf17.pdf

Ridao Martín, Joan: «Com s’hi arriba, al referèndum?. Dret a decidir des de tots els angles». Àmbits de política i societat. Monogràfic Revista del Col·legi Oficial de politòlegs i sociòlegs de Catalunya, pp.5 [Bloc.01.02.2013]. ISSN 1578-9918. Editores: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Cienciès Polítiques i Sociologia. Clasificación: CIRC 2012: D
http://ambitscolpis.com/2013/02/01/presentacio-del-monografic/ [consulta: 20.02.2013].

Ridao Martín, Joan i Garcia Martínez, Alfons: «La financiación de la colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras de interés público en España. Marco actual y propuestas de revisión». Revista General de Derecho Administrativo, 31. pp 1-35 2012. ISSN-1696-9650. ISSN-e: 1696-9650. Editores: Iustel (http://www.iustel.com/)
Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho administrativo. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4119436

Ridao Martín, Joan: «La colaboración público-privada en la dotación de infraestructuras públicas. La situación actual en España y las alternativas al actual marco regulador». Revista Vasca de la Administración Pública, 94, pp. 175-204. 2012. ISSN-0211-9560. ISSN: 0211-9560. Editores: Gobierno Vasco: Instituto Vasco de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea (http://www.ivap.euskadi.net/r6…). Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho administrativo. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas. B Grupo B http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=319174

Ridao Martín, Joan: «La col·laboració publicoprivada en la provisió d’infraestructures del servei públic. Revisió crítica i alternatives a l’actual marc regulador», Revista Catalana de Dret Públic, 45, pp. 191-214. 2012. ISSN-1885-8252. ISSN-e: 1885-5709. Editores: Generalitat de Catalunya: Escola d’Administració Pública de Catalunya (http://www.eapc.es/). Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho administrativo CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B.
http://www.raco.cat/index.php/RCDP/article/viewFile/260637/347818

Ridao Martín, Joan: «La STC 31/2010 sobre l’Estatut de Catalunya o la construcció jurisprudencial de l’Estat autonòmic», Revista Jurídica de Catalunya, 1-2012, pp. 43-62. 2012. ISSN-0210-4296. ISSN: 1575-0078. Editores Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Col•legi d’Advocats de Barcelona (http://www.icab.cat/). Clasificación CIRC 2012: D Grupo D.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3878834

Ridao Martín, Joan: «Enmiendas para una reforma mas valiente». Diario La Ley, 7191, 2009, pp.1-2 ISSN-1138-9907. po_busqueda=CODIGO&clave_revista=846. Editores: La Ley-Actualidad (http://www.laley.net/). Clasificación: Ciencias jurídicas: Ciencias jurídicas. Generalidades. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas D Grupo D.

Ridao Martín, Joan. «El règim jurídic lingüístic al nou Estatut. Principis i àmbits», Revista de Llengua i Dret, núm. 52, Escola d’Administració Pública de Catalunya, pp. 371-390. 2009. ISSN-0212-5056. ISSN: 0212-5056-ISSN-e: 2013-1453. Editores: Generalitat de Catalunya: Escola d’Administració Pública de Catalunya (http://www.eapc.es/). Clasificación: Ciencias jurídicas: Ciencias jurídicas. Generalidades Filologías: Lingüística. CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3098256

Ridao Martín, Joan. «Bon govern i transparència», L’Espill – Publicacions de la Universitat de València i Edicions Tres i Quatre, 25, pp. 67-74. 2007. ISSN-0210-578X.
Editores: Universitat de València (http://www.uv.es/) Edicions Tres i Quatre (http://www.tresiquatre.com/) Clasificación Ciencias sociales: Ciencias sociales. Generalidades Humanidades: Humanidades. Generalidades Filologías: Filologías. Generalidades CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas C Grupo C.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2370896

Ridao Martín, Joan. «Les coalicions polítiques a Catalunya. El cas del govern catalanista i d’esquerres». Working Papers-Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS-Universitat Autònoma de Barcelona), 257, pp. 1-45. 2007. ISSN-1133-8962.
http://www.icps.cat/publicacions/colleccio-working-papers

Ridao Martín, Joan. «El nou Estatut i l’administració local. Perspectives i reformes». Revista Catalana de Dret Públic, núm. 34, pp. 2-25. 2007. ISSN-0213-3458. ISSN-1885-8252. ISSN-e: 1885-5709. Editores: Generalitat de Catalunya: Escola d’Administració Pública de Catalunya (http://www.eapc.es/). Clasificación Ciencias jurídicas: Dcho administrativo CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas Científicas B Grupo B.
http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/revista.2007-05-08.9854996892/El_nou_Estatut_i_l_Administracio_local._Perspectives_i_reformes/es?set_language=es&cl=es

Ridao Martín, Joan. «Les bases de l’autonomia política de Catalunya fixades en el nou Estatut», Revista Jurídica de Catalunya núm. 4, pp. 977-1007. 2007. ISSN-0210-4288. ISSN: 1575-0078. Editores Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Col•legi d’Advocats de Barcelona (http://www.icab.cat/). Clasificación CIRC 2012: D Grupo D.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2376150

5.1.2. Articles publicats en revistes i publicacions sense procés d’avaluació i diversos

Ridao Martín, Joan: «La sentència del Tribunal Constitucional de 14 de juliol de 2021 sobre la declaració i pròrroga del primer estat d’alarma durant la crisi sanitària de la COVID-19». Blog de la Revista Catalana de Dret Públic,29 de juliol 2021.
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2021/07/29/la-sentencia-del-tribunal-constitucional-del-14-de-juliol-de-2021-sobre-la-declaracio-i-prorroga-del-primer-estat-dalarma-durant-la-crisi-sanitaria-de-la-covid-19-joan-ridao/

Ridao Martín, Joan: «L’estrés territorial i institucional de Catalunya i el fet regional metropolità de Barcelona», RethinkBCN, Sociedad barcelonesa de estudiós económicos y sociales del Foment del Treball. 13.06.2021.
https://rethinkbcn.cat/joan-ridao-lestres-territorial-i-institucional-de-catalunya-i-el-fet-regional-metropolita-de-barcelona/

Ridao Martín, Joan: «El final de la XII Legislatura al Parlament de Catalunya: entre la inestabilitat i la pandèmia de la COVID-19», Àmbits de Societat (COLPIS) núm. 1, 2021.
Ridao Martín, Joan: «El accidentado final del estado de alarma: entre el rol «regulatorio» de los tribunales y las dudas sobre el alcance de la legislación sanitaria para adoptar medidas restrictivas de derechos en la gestión de la COVID-19», Blog de la Revista Catalana de Dret Públic. 9/05/2021.

El accidentado final del estado de alarma: entre el rol “regulatorio” de los tribunales y las dudas sobre el alcance de la legislación sanitaria para adoptar medidas restrictivas de derechos en la gestión de la COVID-19 – Joan Ridao

Ridao Martín, Joan: «El conflicte Catalunya-Espanya. Una sortida legal i legítima a l’empat infinit d’impotències», Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=104), el debat sobre el conflicte dins de Catalunya. Gemma Ubasart-Jordi Amat. Revista IDEES (https://revistaidees.cat/). Novembre 2020.
https://revistaidees.cat/el-conflicte-catalunya-espanya-una-sortida-legal-i-legitima-a-lempat-infinit-dimpotencies/
https://ridao.cat/2020/11/el-conflicte-catalunya-espanya-una-sortida-legal-i-legitima-a-l%e2%80%99empat-infinit-d%e2%80%99impotencies/

Ridao Martín, Joan: «Torna la guerra de banderes (ara als tribunals). La doctrina de la STS de 26 de maig de 2020 sobre l’exhibició de símbols polítics no oficials o com voler tapar el sol amb la mà», Blog de la Revista Catalana de Dret Públic. 29 de juliol de 2020.
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2020/07/29/torna-la-guerra-de-banderes-ara-als-tribunals-la-doctrina-de-la-sts-de-26-de-maig-de-2020-sobre-lexhibicio-de-simbols-politics-no-oficials-o-com-voler-tapar-el-sol-amb-la-ma-joan
https://ridao.cat/2020/07/3899/

Ridao Martín, Joan: «Un any marcat per les seqüeles judicials del procés i la inestabilitat política a l’Estat», APC Anuari Polític de Catalunya 2019. Núm. 13, 2020.p. 45-65.
https://ridao.cat/2020/09/parlament-un-any-marcat-per-les-sequeles-judicials-del-proces-i-la-inestabilitat-politica-a-lestat/
https://www.icps.cat/publicacions/anuari-politic-de-catalunya
http://www.icps.cat/archivos/APC/anuari2018.pdf?noga=1

Ridao Martín, Joan: «Las pautas de funcionamiento del gobierno de coalición PSOE – Unidas
Podemos», La revista de ACOP, Segunda Etapa. Núm 47. Març 2020. ISSN 2445-3951, p. 12-16.
https://compolitica.com/las-pautas-de-funcionamiento-del-gobierno-de-coalicion-psoe-unidas-podemos/

Ridao Martín, Joan: «La STC 132/2019 sobre el Llibre sisè del Codi Civil en matèria d’obligacions i contractes. Un miratge enmig d’incerteses i amenaces d’involució», Blog de la Revista Catalana de Dret Públic. 26/02/2020.
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2020/02/26/la-stc-132-2019-sobre-el-llibre-sise-del-codi-civil-de-catalunya-en-materia-dobligacions-i-contractes-i-un-miratge-enmig-dincerteses-i-amenaces-dinvolucio-joan-ridao-i-martin/amp/?__twitter_impression=true

Ridao Martín, Joan: «Un any de guaret i incerteses al Parlament», Anuari ICPS 2018. https://www.icps.cat/publicacions/anuari-politic-de-catalunya
http://www.icps.cat/archivos/APC/anuari2018.pdf?noga=1
https://ridao.cat/2019/10/anuari-institut-de-ciencies-politiques-i-socials/

Ridao Martín, Joan: «La doctrina del TC sobre la «fiesta de los toros» com a patrimoni cultural (o com lidiar amb la creixent sensibilitat animalista)», Món jurídic: butlletí del Col.legi d’Advocats de Barcelona, ISSN 1135-9196, Nº. 323, 2019, págs. 16-17
http://www.icab.cat/files/242-500796-DOCUMENTO/323b.pdf
https://ridao.cat/2019/09/la-doctrina-del-tc-sobre-la-%c2%abfiesta-de-los-toros%c2%bb-com-a-patrimoni-cultural-o-com-lidiar-amb-la-creixent-sensibilitat-animalista/
https://ridao.cat/2019/09/gobiernos-de-coalicion/

Ridao Martín, Joan: «Les sentències del Tribunal Constitucional sobre l’aplicació a Catalunya de l’article 155 de la Constitució. Comentari apressat de les STC 89/2019 i 90/2019, de 2 de juliol, que avalen una aplicació expansiva, poc garantista i recentralitzadora dels mecanismes d’execució forçosa a l’abast de l’Estat central», Blog de la Revista Catalana de Dret Públic, 17.07.2019
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2019/07/17/les-sentencies-del-tribunal-constitucional-sobre-laplicacio-a-catalunya-de-larticle-155-de-la-constitucio-joan-ridao/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)

Ridao Martín, Joan: «La sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei d’educació de Catalunya. Entre la intranscendència i l’efecte «parada i fonda» en l’àmbit lingüístic». Blog de la Revista Catalana de Dret Púlic. Maig-2019.
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2019/05/15/la-sentencia-del-tribunal-constitucional-sobre-la-llei-deducacio-de-catalunya-entre-la-intranscendencia-i-lefecte-parada-i-fonda-en-lambit-linguistic-joan-rid/

Ridao Martín, Joan: «Els conflictes d’interessos i la nova regulació dels contractes i de la transparència a Catalunya», Blog de la Revista Catalana de Dret Púlic, 11.07.2018.
http://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2018/07/11/els-conflictes-dinteressos-i-la-nova-regulacio-dels-contractes-i-de-la-transparencia-a-catalunya-joan-ridao/

Ridao Martín, Joan: «L’estrany cas de l’“evolutiva” doctrina del TC sobre les funcions de qualificació de les iniciatives parlamentàries per part de les meses» Blog de la Revista Catalana de Dret Públic. Març-2019.
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2019/03/20/lestrany-cas-de-levolutiva-doctrina-del-tc-sobre-les-funcions-de-qualificacio-de-les-iniciatives-parlamentaries-per-part-de-les-meses-joan-ridao-martin/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)

Ridao Martín, Joan: «TC i funcionaris monolingües», Blog de la Revista Llengua i Dret, 15 de febrer de 2018.
http://eapc-rld.blog.gencat.cat/2018/02/15/tc-i-funcionaris-monolingues-joan-ridao/

Ridao Martín, Joan: «La regulació dels lobbies a Catalunya», Món Jurídic, Núm. 315, Desembre 2017/Gener 2018, DL B-16.273-83 i ISSN 1135-9196.
http://www.icab.cat/files/242-499213-DOCUMENTO/MonJuridic315b.pdf

Ridao Martín, Joan: «El canvi de rasant del catalanisme: del gradualisme a l’autodeterminació», Nous Horitzons, núm. 216 (Catalunya, Espanya, Europa: un debat en temps de canvi), ISSN 0213-1366, DL B-37.808/77, p. 57-66.
fundacio@noushoritzons.cat
www.noushoritzons.cat

Ridao Martín, Joan: «La inconstitucionalitat de la prohibició de les corrides de toros a Catalunya. La STC 117/2016: una “faena de aliño” que arrana les competències autonòmiques en matèria de cultura, d’espectacles i de protecció animal», Blog de la Revista Catalana de Dret Públic, 11 d’octubre de 2017.
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2017/10/11/la-inconstitucionalitat-de-la-prohibicio-de-les-corrides-de-toros-a-catalunya-joan-ridao

Ridao Martín, Joan: «A vueltas con la acción exterior de las CCAA. Comentario a la STC de 22 de diciembre de 2016, sobre la Ley catalana 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y relaciones con la Unión Europea, Blog de la Revista Catalana de Dret Públic, 1/02/2017.
https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2017/02/01/a-vueltas-con-la-accion-exterior-de-las-ccaa-comentario-a-la-stc-de-22-de-diciembre-de-2016-sobre-la-ley-catalana-162014-de-4-de-diciembre-de-accion-exterior-y-relaciones-con-la-union-europea-j/

Ridao Martín, Joan: «El sistema electoral local a revisión. La elección directa de los alcaldes como garantía de estabilidad el gobierno municipal», Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Papeles de Evaluación y Calidad, núm. 10, 2016. Agencia Española de Evaluación de la Calidad (AEVAL).
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/papeles_evaluacion/Papeles_de_Evaluacion_nx10.pdf
https://ridao.cat/2017/01/ponencia-el-sistema-electoral-local-a-revision-la-eleccion-directa-de-los-alcaldes-como-garantia-de-estabilidad-del-gobierno-municipal/

Ridao Martín, Joan: «El municipalisme al segle XXI», Eines núm. 1, estiu 2007, Fundació Irla, Dipòsit Legal B-31564, p. 51-53.
http://www.irla.cat/documents/eines-web.pdf

Ridao Martín, Joan: «La colaboración público-privada para la provisión de infraestructures: lo que pudo haber sido y lo que puedo ser», Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Seminario: El futuro del modelo concesional de infraestructures: retos y oportunidades. 30 de junio de 2015, SEOPAN.
http://www.seopan.es/verlink.php?id=39046&PHPSESSID=04iqcs7vc0uphmg0vtch4gplq5
http://www.seopan.es/ficheros/6d9a74b4e9c589e75f89a5877e06794c.pdf
http://www.seopan.es/verlink.php?id=39148&

Ridao Martín, Joan: «Comentari a la STC 46/2015, de 5 de març, sobre la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges. Consideracions entorn a l’exclusivitat de la seves funcions de supervisió i la dimensió exterior de la institució», Activitat Parlamentària, núm. 28, p. 103-113, juliol 2015. ISSN-1577-7162.
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/dgrip/revista_activitat_28.pdf

Ridao Martín, Joan: «La crisis política e institucional en España: una crisis de la partitocracia», Advocatus núm. 30, juliol 2015. P. 377-387. Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Perú. http://www.revistaadvocatus.com/revistas/revista-advocatus-no-14/

Ridao Martín, Joan: «Educació i llibertat reigiosa», Món Jurídic Núm. 298, Juny 2015. P. 28-30. ISSN 1135-9196. Dip. Legal B-17.273-83
http://www.icab.cat/files/242-492936-DOCUMENTO/MonJuridic298b.pdf

Ridao Martín Joan: «Les darreres invectives contra el model lingüístic de l’escola catalana: tocat i a punt d’enfonsar-se», Blog de la Revista Llengua i Dret, 11/06/2015
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rld/2015/06/11/les-darreres-invectives-contra-el-model-linguistic-de-l%E2%80%99escola-catalana-tocat-i-a-punt-d%E2%80%99enfonsar-se-%E2%80%93-joan-ridao/

Ridao Martín, Joan: «El derecho a decidir de Cataluña: “Croquis” de situación del llamado proceso catalán», Hermes, Núm. 49, P. 5-10. Fundación Sabino Arana.
http://www.sabinoarana.org/publicaciones/tabid/315/categoryid/1/language/es-es/default.aspx

Ridao Martín, Joan: «¿Sobrecostes de la obra pública?. Hay remedio», Iustel. Diario del Derecho. 22/05/2014. ISSN 2254-1438.
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1127511

Ridao Martín, Joan: «La consulta y el “problema catalán”, ¿de la conllevancia al Estado?», Iustel. Diario del Derecho. 23/04/2014. ISSN 2254-1438.
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1126373

Ridao Martín, Joan., «Justicia y corrupción», Iustel. Diario del Derecho. 23/04/2014. ISSN 2254-1438, 20/01/2014
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1122833

Ridao Martín, Joan: «El contrato de colaboración público-privada. El impacto de las nuevas directivas europeas para la modernización de la contratación pública y las concesiones», a Estudio PARTNERS núm. 3, Instituto de Gobernanza y Dirección Pública. ESADE, 2014. pp. 191-219 ISSN: 2014-9179. Depósito Legal: B- 25.235-2010.
http://itemsweb.esade.edu/wi/Prensa/EstudioPartners2014.pdf

Ridao Martín, Joan; García Martínez, Alfons; «L’eficiència en l’assignació del risc en la col•laboració públic-privada en les infraestructures. El cas de les autopistes». Blog de la Revista Catalana de Dret Públic. 20 de novembre 2013. ISSN 1885-8252
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rcdp/2013/11/20/l%E2%80%99eficiencia-en-l%E2%80%99assignacio-del-risc-en-la-col%E2%80%A2laboracio-publicoprivada-en-les-infraestructures-el-cas-de-les-autopistes-%E2%80%93-joan-ridao-i-alfons-garcia/

Ridao Martin, J., «Referendum and the right to decide», it IN TRANSIT, 10/05/2013
Ridao Martín, Joan i Cabasés i Piqué, M. Àngels: «La inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya durant el període 2007-2012. Impacte i virtualitat de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya». CATDEM – Fundació Catalanista i Demòcrata. 2012. pp 1-21 ISSN: 2014-9115.
http://www.catdem.org/cat/notices/2012/12/la-inversio-en-infraestructures-de-l-estat-a-catalunya-durant-el-peri-ode-2007-2012-7064.php

Ridao Martín, Joan: «Repercussions de la crisi sobre el model d’organització territorial de l’Estat», Butlletí de la Funció Directiva, 26, Edició 23/04/2014. Escola d’Administració Pública de Catalunya-Generalitat de Catalunya. pp. 17-22. 2012. ISSN-1888-3974.
http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc/menuitem.76537ff33350c880172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=a23163fd31055210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a23163fd31055210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Ridao Martín, Joan: «La clatellada del Tribunal, punt i final», Revista Activitat Parlamentària, núm. 23. Especial sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, pp. 85-89. 2010. Secretaria de Relacions Institucionals i Participació. Generalitat de Catalunya. ISSN-1577-7162.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3878834

Ridao Martín, Joan; Botella, Joan: «El compromís polític», Eines núm. 5, estiu 2008, pp. 123-134. ISSN 2013-1518.
http://www.irla.cat/documents/eines05-web.pdf

5.1.3. Llibres i capítols de llibre
5.1.3.1. Llibres en qualitat d’autor

Ridao Martín, Joan: Constitucionalismos. Una inmersión ràpida. Editorial Tibidabo. Barcelona, 2021.

Ridao Martín, Joan: Derecho de crisis y estado autonómico. Del estado de alarma a la cogobernanza en la gestión de la COVID-19, Marcial Pons, 2021. ISBN 978-84-1381-217-5. DL M 17.8134-2021. Madrid, 2021.
https://www.marcialpons.es/libros/derecho-de-crisis-y-estado-autonómico/9788413812175/

Ridao Martín, Joan: La libertad de expresión y sus conflictos en el espacio público. Manifestaciones, escraches y símbolos políticos. Editorial Aranzadi. ISBN 978-84-1309-536-3, DL NA 2840-2019. Pamplona: 2019.
https://www.amazon.es/libertad-expresi%C3%B3n-conflictos-espacio-p%C3%BAblico/dp/8413095387/ref=sr_1_31?dchild=1&qid=1603122202&refinements=p_27%3AJoan+Ridao&s=books&sr=1-31

Ridao Martín, Joan: Dret Públic de Catalunya. Tercera edició totalment revisada i actualitzada, Marcial Pons ed., Madrid: 2018, pp. 397. ISBN: 978-84-9123-525-5, Dipòsit legal: 24.543-2018.
https://www.marcialpons.es/libros/curs-de-dret-public-de-catalunya/9788491235255/
https://ridao.cat/2018/09/curs-de-dret-public-de-catalunya/

Ridao Martín, Joan: Los grupos de presión. Análisis de la regulación del lobby en la UE y en España, Tirant lo Blanch-Centre d’Estudis Jurídics i Formació Espacialitzada-EA Business School, Dipòsit legal V-2950-2017, ISBN: 978-84-9169-552-3, Valencia: 2017.
https://www.amazon.es/Grupos-Presi%C3%B3n-An%C3%A1lisis-Regulaci%C3%B3n-Monograf%C3%ADas/dp/8491695524/ref=sr_1_19?dchild=1&qid=1603122202&refinements=p_27%3AJoan+Ridao&s=books&sr=1-19

Ridao Martín, Joan (Ed): Comunicación política y gobierno de coalición. Editorial UOC. Oberta publishing. ISBN 978-84-9115-160-8, Dipòsit Legal B 2766-2016, Barcelona: 2016. 334 pp,
http://www.editorialuoc.com/comunicacion-politica-y-gobierno-de-coalicion

Ridao Martín, Joan: El dret a decidir. La consulta sobre el futur polític de Catalunya, Col·lecció IEA 90 (Institut d’Estudis Autonòmics-Generalitat de Catalunya). Dipòsit legal: B 22289-2014, ISBN: 978-84-393-9190-6, Barcelona: 2014. 323 pp.
https://www.amazon.es/Dret-Decidir-Institut-D%60estudis-Autonomics/dp/8439391900/ref=sr_1_26?dchild=1&qid=1603122202&refinements=p_27%3AJoan+Ridao&s=books&sr=1-26

Ridao Martín, Joan, El derecho a decidir. Una salida para Cataluña y España, RBA editores, Primera edición: octubre de 2014, ISBN 978-84-9056-368-7, pp. 192, Depósito legal B 16.812-2014. Barcelona: 2014.
https://www.amazon.es/El-derecho-decidir-Catalu%C3%B1a-FICCI%C3%93N/dp/8490563683/ref=sr_1_21?dchild=1&qid=1603122202&refinements=p_27%3AJoan+Ridao&s=books&sr=1-21

Ridao Martín, Joan; Aixalà, A.; Cabañas, A.; Colomines, A.; Ferrer Llop, J.; Giner, M. D.; Guillermo, S.; Roca, E.; Rosillo, M. El sistema educatiu a Catalunya. Recuperar el prestigi social. Societat d’Estudis Econòmics. La societat. Col·lecció estudis. Volum 1. Edició Foment del Treball. 2013. Dipòsit Legal B. 2027-2014. Barcelona: 2014, p. 1-70
http://www.foment.com/noticias/Paginas/societat-estudis-economics-sistema-educativo-catalunya.aspx

Ridao Martín, Joan. Contra la corrupció. Una reflexió sobre el conflicte entre ètica i poder. Angle Editorial. ISBN: 978-84-15695-45-5. Barcelona: 2013, p. 1-168.
http://www.angleeditorial.com/contra-la-corrupcio-442

Ridao Martín, Joan. La colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras. Editorial Atelier. Monografia. Col·lecció Atelier Administrativo. ISBN-84-92788-95-8. 252 pp. Barcelona: 2012, 252 p.
http://www.atelierlibros.es/ficha.asp?producto=60282

Ridao Martín, Joan. Curs de dret públic de Catalunya: adaptat a la nova legislació i a la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, del 28 de juny, sobre l’Estatut de Catalunya. Editorial Columna i Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC-Generalitat de Catalunya). ISBN- 978-84-6641-489-0. Barcelona: 2012, 613 p.
http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/LEscola/Noticies/2012/llibre%20curs%20dret%20public%20ridao/NP_columna_curs_dret_public.pdf

Ridao Martín, Joan. Podem ser independents? Els nous estats del segle XXI. Editorial La Magrana – RBA editores. ISBN-84-9006-460-3. Barcelona: 2012, p. 259.
http://www.agapea.com/libros/PODEM-SER-INDEPENDENTS–9788490064603-i.htm

Ridao Martín, Joan. Catalunya i Espanya, l’encaix impossible. Editorial Proa-Edicions 62. Col·lecció La Mirada. ISBN-978-84-75882-10-9. Barcelona: 2011, p. 2011
http://www.grup62.cat/llibre-catalunya-i-espanya-lencaix-impossible-93786.html

Ridao Martín, Joan. Curs de dret públic de Catalunya. Comentari a l’Estatut. Editorial Ariel i Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC-Generalitat de Catalunya). ISBN-84-39374-88-6. Barcelona: 2007, 590 p.
http://83.247.129.61/portal/site/eapc/menuitem.ca54cfbb17b4abf5272a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=8af3bf3da0055210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8af3bf3da0055210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Ridao Martín, Joan. El Pla B. L’estratègia cap a la sobirania. Editorial Mina – Gran Enciclopèdia Catalana. Col·lecció l’Arquer. ISBN-978-84-96499-70-6. Barcelona: 2007, 160 p.
https://search.overdrive.com/media/768621/el-pla-b

Ridao Martín, Joan. Les coalicions polítiques a Catalunya,1980-2006. Editorial Atelier. Col·lecció Atelier Constitucional. ISBN-84-96354-99-7. Barcelona: 2006, 415 p.
http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/546407048.pdf

Ridao Martín, Joan. Així es va fer l’Estatut: de l’Estatut del Parlament a l’Estatut de la Moncloa. Editorial Mediterrània. ISBN-84-8334-763-6. Barcelona: 2006, 214 p.
http://books.google.es/books/about/Aix%C3%AD_es_va_fer_l_Estatut.html?id=_gHKGAAACAAJ&redir_esc=y

Ridao Martín, Joan. Les contradiccions del catalanisme i altres qüestions del laberint nacional. L’Esfera dels Llibres. ISBN-84-9734-521-5. Barcelona: 2005, 312 p.
http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/517519879.pdf

Ridao Martín, Joan. Baixant la persiana. Crònica d’un final de règim. Editorial Tres Tigres. ISBN-9788493312817. Barcelona: 2003, 224 p.
http://www.casadellibro.com/libro-baixant-la-persiana-cronica-dun-final-de-regim/9788493312817/925245

Ridao Martín, Joan. De l’autonomia a la sobirania: estratègies d’impuls de l’autogovern. Editorial Mediterrània. ISBN-84-8334-423-8. Barcelona: 2003, 421 p.
http://www.primavera.cat/index.php/item/de-l-autonomia-a-la-sobirania-estrategies-d-impuls-de-l-autogovern

Ridao Martín, Joan. Nació, ètica i transformació social: una aproximació juridicopolítica a les estratègies del segle XXI. Llibres de l’Índex. ISBN-84-95317-05-2. Barcelona: 1999, 261 p.
http://books.google.es/books/about/Naci%C3%B3_%C3%A8tica_I_Transformaci%C3%B3_Social.html?id=V3H1AAAACAAJ&redir_esc=y

Ridao Martín, Joan. Retalls de societat. Llibres de l’Índex. ISBN-84-87561-61-6. Barcelona: 1998, 255 p.
http://www.llibres.cat/product/326410/retalls-de-societat

5.1.3.2. Capítols de llibre i participació en obres col·lectives

Ridao Martín, Joan: «Las vías legales para un referéndum en Cataluña. El retorno al derecho a decidir y al referéndum como acto preparatorio para la defensa de objetivos políticos», Publicació Seminari Reflexiones constitucionales sobre la participación política directa en España. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) – Instituto de Derecho Público Comparado Universdad Carlos III. Previsió Maig 2021.

Ridao Martín, Joan: «El dret a decidir i a fer un referèndum», Catalunya – Espanya. Del conflicte al diàleg polític?, Centre d’Estudis de Temes Contemporanis-Idees (Generalitat de Catalunya), Pere Almeda (ed.), Ed. Los libros de la Catarata, ISBN (Catarata) 978-84-1352-265-4, ISBN (Generalitat) 978-84-18601-59-0, D.L. M-19.063-2021, 2021, p. 256-266.

Ridao Martín, Joan (dir): Lleis polítiques de Catalunya. Comentaris. Joan Ridao (dir)Marcial Pons, Madrid: 2020. ISBN 978-84-9123-885-0 DL: M.26.937-2020, 1238 p.

Ridao Martín, Joan: «Algunos fundamentos jurídicos y doctrinales para una necesaria regulación del lobby en la esfera estatal», a Transparencia, profundización democrática y lucha contra la corrupción, Rodríguez-Drincourt, Juan (dir.), Editorial Aranzadi, ISBN 978-84-9177-882-0, EAN 9788491778820. Barcelona: 2019, p. 93-106.
https://www.todostuslibros.com/libros/transparencia-profundizacion-democratica-y-lucha-contra-la-corrupcion-papel-e-book_978-84-9177-882-0

Ridao Martín, Joan: «Parlamento y libertad de expresión: ¿dónde están los límites?. Una vida dedicada al Parlamento. Estudios en Homenaje a Lluís Aguiló I Lúcia, Ed. Corts Valencianes, ISBN 978-84-89684-54-6, DLV-228-2019. València: 2019, p. 461-471.
https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/publication_book/doc/HomenajeLAguilo.pdf

Ridao Martín, Joan: «La sátira y las periferias: el tratamiento humorístico de la cuestión territorial en la prensa española del primer tercio de siglo XX», El humor y la cultura política en la España contemporánea, Josep Lluís Gómez Mompart, Francesc A. Martínez Gallego y Enrique Bordería Ortiz (eds.), Editorial Hacer, ISBN: 978-84-96913-49-3 DL B 28388-2018. Valencia: 2018, p. 133-157.
https://www.agapea.com/libros/El-humor-y-la-cultura-politica-en-la-Espana-contemporanea-9788496913493-i.h

Ridao Martín, Joan: «De l’autonomia al dret a decidir», Canvi d’època i de polítiques públiques a Catalunya, Ricard Gomà, Joan Subirats (coord.), cap. 2, Galaxia Gutenberg, ISBN: 8417355073, ISBN-13: 9788417355074. Barcelona: 2019, p. 16-26.
https://docplayer.es/51634802-Canvi-d-epoca-i-de-politiques-publiques-a-catalunya-ricard-goma-joan-subirats-coords-canvi-d-epoca-i-de-politiques-publiques-a-catalunya.html

Ridao, J., Matas, J.: «El Gobierno», a Reniu i Vilamala J.M. (ed), Sistema político español. 2a edición, Editorial Huygens. Col·lecció Ciencia Política: Barcelona. ISBN: 978-84-17580-00-1; Dipòsit legal: B-21770-2012, Barcelona: 2018, p. 141-164.
http://www.huygens.es/esp/libro/sistema-politico-espanol

Ridao J., Matas, J.: «Las relaciones Ejecutivo-Legislativo», a Reniu i Vilamala J.M. (ed), Sistema político español. 2a edición, Editorial Huygens. Col·lecció Ciencia Política, Barcelona. ISBN: 978-84-17580-00-1; Dipòsit legal: B-21770-2012, Barcelona: 2018, p. 187-205.
http://www.huygens.es/esp/libro/sistema-politico-espanol

Ridao Martín, Joan: «La protección de los derechos humanos fundamentales. Las dificultades para la adhesión de la UE al CEDH: ¿Cuestión de monopolio del TJUE», Giustizia e Constituzione agli albori del XXI secolo, a cura di Luca Mezzetti e Elena Ferioli, Bonomo Editore, Bologna: 2018, p. 265-273.
https://cris.unibo.it/handle/11585/623837#.XFHWb8vOE0M

Ridao Martín, Joan: «El Parlament», Política i Govern a Catalunya. Salvador Martí i Gemma Ubasart (ed.). Los Libros de la Catarata, 496 páginas, ISBN: 8490974586 ISBN-13: 9788490974582. Barcelona: 2018, p. 77-99.
https://www.catarata.org/libro/politica-i-govern-a-catalunya_80344/

Ridao Martín, Joan: «Les altres institucions de la Generalitat i el poder Judicial a Catalunya», Política i Govern a Catalunya. Salvador Martí i Gemma Ubasart (ed.). Los Libros de la Catarata, 496 páginas, ISBN: 8490974586 ISBN-13: 9788490974582. Barcelona: 2018, p. 118-131.
https://www.catarata.org/libro/politica-i-govern-a-catalunya_80344/

Ridao, J; Herrera, J., «Els grups d’interés a Catalunya. La regulació», Política i Govern a Catalunya. Salvador Martí i Gemma Ubasart (ed.). Los Libros de la Catarata, 496 páginas, ISBN: 8490974586 ISBN-13: 9788490974582. Barcelona: 2018, p. 356-358.
https://www.catarata.org/libro/politica-i-govern-a-catalunya_80344/

Ridao Martin, Joan: «La evolución de la institución del ombudsman autonómico: luces y sombras», Ombudsman y colectivos en situación de vulnerabilidad. Actas del III Congreso Internacional del PRADPI (Ed. Guillermo Escobar), Tirant lo Blanch. Dipòsit legal V-2405-2017, ISBN: 978-84-9143-983-7. Valencia: 2017, p. 103-119.
http://www.tirant.com/editorial/libro/ombudsman-y-colectivos-en-situacion-de-vulnerabilidad-guillermo-escobar-9788491439837

Ridao Martín, Joan: «National minorities and secession today: surpassing the right to self-determination», a Del Real Alcalá, J. Alberto (ed.): Current and Future Developments in Law, Volume 2: The Rights of Minorities: Cultural Groups, Migrants, Displaced Persons and Sexual Identity, Bentham Science Publishers, 2017, ISBN 978-1-68108-594-4, capítol 12, p. 229-253.
https://www.worldcat.org/title/human-rights-issues-and-vulnerable-groups/oclc/1015874895

Ridao Martín, Joan: «La recerca universitària: un model a redreçar», a Blau sobre Blanc, idees per la Catalunya Estat. Ed. Joventut Nacionalista de Catalunya, Barcelona: 2017, p. 114-120.

Ridao Martín, Joan: «La supervisión de los derechos fundamentales en las actividades de servicios de interés general ejercidas por el sector privado: el ejemplo de la extensión de las funciones del Síndic de Greuges de Cataluña. Espacio constitucional y vías de desarrollo», a Poderes públicos y privados ante la regenración constitucional democràtica, Sanjuán Andrés, Francisco Javier (Coord.); Calabuig Puig, Mª Amparo (Coord.), Tur Ausina, Rosario (Dir.), Dykinson, ISBN: 978-84-9148-012-9; ISBN electrónico: 978-84-9148-090-7, Madrid: 2017, p. 279-297 (total p. 382).
https://www.dykinson.com/libros/poderes-publicos-y-privados-ante-la-regeneracion-constitucional-democratica/9788491480129/

Ridao Martín, Joan: «Introducción: la comunicación política de las instituciones y gobiernos. Los gobiernos de coalición», a Comunicación política y gobierno de coaliición, Joan Ridao (Ed.). Editorial UOC. Oberta publishing. ISBN 978-84-9115-160-8, Dipòsit Legal B-2766-2016. Barcelona: 2016, p. 17-43.
http://www.editorialuoc.com/comunicacion-politica-y-gobierno-de-coalicion
Ridao Martín, Joan: «La praxis de la comunicación política en los gobiernos de coalición. Catalunya», amb X. Barandiarán, X. Peytibí i E. Rovira, a Comunicación política y gobierno plural, Joan Ridao (Ed.). Editorial UOC. Oberta publishing. ISBN 978-84-9115-160-8, Dipòsit Legal B 27662016, Barcelona: 2016, p. 207-311.
http://www.editorialuoc.com/comunicacion-politica-y-gobierno-de-coalicion

Consell de Garantíes Estatutàries: Dictàmens 2013, Barcelona. Dipòsit Legal B-17811-2013, ISSM: 2014-6264.

Consell de Garanties Estatutàries: Dictamens 2014, vol. I i II, Barcelona. Dipòsit Legal B-17811-2013, ISSN: 2014-6264.

Consell de Garanties Estatutàries: Dictamens 2015, vol. I i II, Barcelona. Dipòsit Legal B-17811-2013, ISSN: 2014-6264.

Ridao Martín, Joan: ««La innovación de los métodos de enseñanza del Derecho mediante las TIC», a Ana María Delgado García (Autor, Redactor), & 42 más, Docencia del Derecho y TIC: innovación y experiencias metodológicas (LEX). Huygens Editorial. ISBN 978-84-15663-55-3. Barcelona: 2016, p. 133-143.
https://www.amazon.es/Docencia-del-Derecho-TIC-metodol%C3%B3gicas/dp/8415663552/ref=sr_1_30?dchild=1&qid=1603122202&refinements=p_27%3AJoan+Ridao&s=books&sr=1-30

Ridao Martín, Joan: «Necessitem una postura republicana que reforci els valors i lètica pública», a Afònics. Veus contra el silenci», Pol·len edicions, SCCL. Llibres per la Unitat Popular. ISBN 978-84-86469-95-5, Dipòsit legal B-22341-2016. Barcelona: 2016. p. 39-43.
https://pol-len.cat/llibres/llums-taquigrafs-atles-corrupcio-frau-impunitat-als-paisos-catalans/

Ridao Martín, Joan: «La lucha contra la corrupción y el fomento de la transparencia en España y Centroamérica», Monogràfic «Los Desafíos de la Justicia Constitucional en la Actualidad». Opus Magna Constitucional 2015. Tomo X. Instituto de Justicia Constitucional-Corte de Constitucionalidad. ISBN 978-9929-626-03-4. Guatemala city: 2015, p. 367-401.
https://isbn.cloud/9789929626058/opus-magna-constitucional-2015-tomo-x/

Ridao Martín, Joan: «El derecho de Cataluña a decidir su futuro político colectivo. Las vías para su probable ejercicio», a ¿Existe el derecho a decidir?. Preguntas y respuestas sobre el proceso abierto en Cataluña, Queralt, J.J., Ridao, J., Giménez-Salinas, E., Font, A., Pons, X., González Bondia, A., Tornos, J., Sagarra, E., Tibidabo edicions, ISBN: 978-84-9968-990-6 y Depósito legal: B-21024-2014. Barcelona: 2014, p. 23-70.
https://www.tibidaboediciones.com/productdisplay/existe-el-derecho-decidir

Ridao Martín, Joan: El Projecte del Catalanisme Polític en l’Horitzó de l’Europa del 2020, a Requejo, F.; Comín, T.; Terribas, M.; Boix, C.; Passola, I.; Ridao, J.; Castiñeira, À.; Llimona, J.; Castells, A.; Pugés, P.; Tubella, I.; Tresserras, J. M.; Caminal, M.; Vallès, J. M.; Villatoro, V.; Llorente, I.; Iceta, M., Ed. Fundació Catalunya Europa. Barcelona: 2014, p 44-47.
http://www.catalunyaeuropa.net/ca/activitats/2/540/

Ridao Martín, Joan: «Mecanismes d’anticorrupció», a Calpena, E.; Soler, T.; Villatoro,V.; Sáez, A.; Martí, P.; Olivella, M,; Reniu, J. M.; Coscubiela, J.; Puig, M., Amat, O., Antich, X., Marí, I., Bosch, N., Espasa, M., Folch, R., Subirats, J. et alt. 1714-2014 El camí cap a la independència, Volum IV: Fundant un nou país. Ara Llibres. DL B.9159-2014, ISBN: 978-84-16154-04-3. Barcelona: 2014, p 52-56.
http://www.arallibres.cat/ca/cataleg/3/689/el-cami-cap-a-la-independencia

Ridao Martín, Joan: «La transparencia como instrumento de buen gobierno y administración del sector público y para la probidad del sistema político. Corrupción y partidos políticos», a Participación política y derechos sociales en el siglo XXI. Catalina Ruíz-Rico (coord.) i ed. Fundación Manuel Giménez Abad, Colección Actas núm. 8, ISBN 978-84-939848-9-2, DL Z 1684, Zaragoza: 2014, p. 65-92.
https://www.marcialpons.es/libros/participacion-politica-y-derechos-sociales-en-el-siglo-xxi/9788494201431/

Ridao Martín, Joan: «La institución del referèndum en España. Una revisión necesaria», a Participación política y derechos sociales en el siglo XXI. Catalina Ruíz-Rico (coord.) i ed. Fundación Manuel Giménez Abad, Colección Actas núm. 8, ISBN 978-84-939848-9-2, Dep. Legal Z 1684, Zaragoza: 2014, p. 93-115.
https://www.marcialpons.es/libros/participacion-politica-y-derechos-sociales-en-el-siglo-xxi/9788494201431/

Ridao Martín, Joan: «Los derechos estatutarios en Cataluña y su protección por el Síndic de Greuges. Paisaje tras la STC 31/2010», a Anguita, A. (coord), Derechos estatutarios y defensores del pueblo. Teoría y pràctica en España e Italia. Editorial Atelier, ISBN 9788415690665. Barcelona: 2014, p. 103-121.
https://www.marcialpons.es/libros/derechos-estatutarios-y-defensores-del-pueblo/9788415690665/

Ridao Martín, Joan; «El procés de juridificació internacional del dret de secessió. De l’autodeterminació externa al dret a decidir en base als principis democràtic i d’efectivitat», a Cowling, G.; González Bondia, A.; Leclair, J.; Ridao, J.; Solano, X.; Taillon, P.; Urrutia, I., Fòrum sobre el dret a decidir (1a. Part): dret comparat i context internacional. Seminari, col·lecció IEA 91, Institut d’Estudis Autonòmics (IEA)-Generalitat de Catalunya. DL: B 22290-2014, ISBN: 978-84-393-9192-0. Barcelona: 2014, p 69-107.
https://llibres.blog.gencat.cat/2015/01/30/forum-sobre-el-dret-a-decidir-i-post-de-linstitut-destudis-autonomics/

Ridao Martín, Joan; Delgado, S.; Robles, A.; Falcó-Gimeno, A.; Jové, J. M.; Calvet, J.; García-Rojas, J.A.; Báez, A.; Matas, J.; Márquez, G.; Urquizu, I.; Simón, P.: «La gobernabilidad y la política de coaliciones en Cantabria» (cap. 7), a Josep Mª Reniu (Ed.), Los gobiernos de coalición de las Comunidades Autónomas españolas, Ed. Atelier/OGC, Colección Atelier Constitucional 2014. ISBN: 978-84-15690-43-6. Dipòsit Legal: B.3057-2014. Barcelona: 2014, p.167-201.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=554892

Ridao Martín, Joan; Delgado, S.; Robles, A.; Falcó-Gimeno, A.; Jové, J.M.; Calvet, J.; García-Rojas, J.A.; Báez, A.; Matas, J.; Márquez, G.; Urquizu, I.; Simón, P.:: «Los gobiernos de coalición en Cataluña» (cap.8). pp. 201-229, , a Josep Mª Reniu (Ed.), Los gobiernos de coalición de las Comunidades Autónomas españolas, Ed. Atelier/OGC. ISBN: 978-84-15690-43-6. Dipòsit Legal: B.3057-2014. Barcelona: 2014, p. 399.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=554892

Ridao Martín, Joan; Matas, Jordi: «Las pautas de funcionamiento de los gobiernos de coalición: los protocolos internos», a Reniu i Vilamala, J. M. (coord); Field, B.; Hammann, K.; Mershon, C.; Verge, T.; Falcó-Gimeno, A.; Jové, J- M.; Matas, J.; Urquizu, I.; Väzquez, R.; Delgado, S., Pactar para gobernar. Dinámicas coalicionales en la España multinivell. Editorial Tirant lo Blanch. ISBN-84-9033-031-9. València: 2013, p. 156-173.
http://www.tirant.com/editorial/ebook/pactar-para-gobernar-9788490330319

Ridao Martín, Joan: «El espíritu del 45», a Estapé, M., Romeva, R., Llorente, I., Pedret, J. Ridao, J., Collboni, J., a Los días felices. El programa del Consejo Nacional de la Resistencia Francesa. 70 años del nacimiento del Estado del Bienestar. Ed castellana. Ediciones La Lluvia. ISBN 978-84-15526-41-4, D.L. B.22494-2013. Barcelona: 2013, p. 77-99,
http://www.librerialuces.com/libro/los-dias-felices_499801
Ridao Martín, Joan: «L’esperit del 45», a a Estapé, M., Romeva, R., Llorente, I., Pedret, J. Ridao, J., Collboni, J. Els dies feliços. El programa del Consell Nacional de la Resistència Francesa. 70 anys del naixement de l’Estat del Benestar. Edicions Els llums. Ed. Catalana. Barcelona: 2013. P. 75-96. ISBN 978-84-15526-40-7. Dipòsit Legal B. 22495-2013.
http://www.edicionselsllums.com/web/ca/llibres-ca/el-dies-felicos-70-anys-del-naixement-de-lestat-del-benestar/

Ridao Martín, Joan: «La Constitució de la Catalunya Independent: La fundació del primer estat del segle XXI», a Albertí, E.; Benach, E.; Beúnza, P.; Bonet, L.; Bosch, N.; Calvo, A.; Coderch, M.; González, I.; Olivella, M.; Oliveeras, M.; Puig, P.; Ramió, C.; Recasens, A.; Reniu, J. M.; Requejo, F.; Tahull, A.; Tura, M.; Ventura, J.; Vidal, S.; Vintró, J., a La Catalunya independent que volem. Diàlegs a l’Àgora Catalunya, Nova-Innovació Social-Assemblea Nacional de Catalunya. Barcelona: 2013, p. 201-230.

Ridao Martín, Joan: «El Gobierno» (cap. 9), a Reniu i Vilamala J. M. (ed), Sistema político español. Editorial Huygens. ISBN-84-15663-10-2. Barcelona: 2012, p. 137-156.
http://www.huygens.es/esp/libro/sistema-politico-espanol

Ridao Martín, Joan: «Las relaciones Ejecutivo-Legislativo» (cap. 11) pp.173-188, a Reniu i Vilamala J. M. (ed), Sistema político español. Editorial Huygens. ISBN-84-15663-10-2. Barcelona: 2012.
http://www.huygens.es/esp/libro/sistema-politico-espanol

Ridao Martín, Joan; Bassa, D.; Castiñeira, À.; Macià, M.; Relats, V.; Cerdà, A.; Perales, J.; Portabella, J.; Rovira, M.; Simó, A.; Solé, J. Esquerra a la Cruïlla. Editorial Malhivern. Capítol del llibre. ISBN-978-84-937746-6-0. Barcelona: 2011, p. 149-163.
http://www.malhivern.com/php/index.php?tipus=5&id=409&menu=84

Ridao Martín, Joan; Maragall, P.; Viver, C.; Garrido Falla, V.; Tudela, J.; Balaguer Callejón, F.; Blanco Valdés, R.; Caamaño, F.; Rigol, J.; Homs, F.; Santos, L.; Bosch, J.; Domingo, J.; Fernández, D.; Sáenz de Santamaría, S.; Xuclà, J.; Esteban, J.; Llamazares, G.: «Cataluña y la articulación territorial del Estado», a Pau i Vall, Francesc (Coord.). Las reformas estatutarias y la articulación territorial del Estado, Editorial Tecnos. ISBN-978-84-309-4820-8. Barcelona: 2008, p. 241-268.
http://www.publico.es/libros/76053/las-reformas-estatutarias-y-la-articulacion-territorial-del-estado

Ridao Martín, Joan: «Els drets individuals i els drets col·lectius en la Constitució i els Estatuts d’Autonomia», a Pujol, J.; Coll, J. M.,; Castiñeira, J. M.; Sols, J.; Requejo, F.; Esquirol, J. M.; Piastro, J.; Nash, M.; Rovira, M.; Sabater, J.; Partal, V.; Cornella, A.; Sanromà, M.; Homs, F.; Santos, L.; Vendrell, F.; Bosch, J.; Gallifa, J.; Piqué, J. M., Les identitats i els drets col·lectius. Editorial Raima de la Universitat Ramon Llull. ISBN-84-86573-92-0. Barcelona: 2005, p. 201-231.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PeJJih1mA7EJ:www.jordipujol.cat/ca/cejp/article_pdf/1286+&cd=1&hl=ca&ct=clnk&gl=es

Ridao Martín, Joan: «Les dificultats del marc competencial actual», a Arribas, R.; Casadevall, R.; Fontdevila, R.; García, A.; Huguet, J.; Lamiel, R.; Llauger, E.; Permanyer, J.; Perramon, I.; Rahola, P.; Rovira, M.; Sáez, X., Catalunya poder local. Editorial Columna. ISBN-84-7809-887-9. Barcelona: 1995, p. 63-69.
http://books.google.es/books/about/Catalunya_poder_local.html?id=csoHAQAAMAAJ&redir_esc=y

5.1.3.3. Altres publicacions i contribucions

Ridao Martín, Joan: Diccionari de l’activitat parlamentària, dins la col·lecció Diccionaris en Línia del Centre de Terminologia TERMCAT, adscrit a la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. Parlament de Catalunya, Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, i TERMCAT. El diccionari, que es publica en paper i en línia,
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/289/presentacio

Ridao Martín, J.: «Elogi de part d’un deixeble heterodox», a DA, Josep Maria Vallès. Des de l’amistat i el reconeixement, Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona: 2014, p. 149-152.

DA, Proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, Quaderns de l’Estatut núm. 1. Edicions del Parlament de Catalunya. Dipòsit legal B-47241-2005. 1-286 . Barcelona: 2006.
http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/Q1In.pdf

DA, Projecte de Constitució de l’Estat Lliure de Catalunya. Editorial Mediterrània. ISBN-978848334484X. Barcelona: 2003.
http://www.todocoleccion.net/projecte-constitucio-lestat-lliure-catalunya~x26996851

DA, Informe sobre la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya – Grup d’experts per encàrrec del Molt Honorable President de la Generalitat (Carles Viver Pi-Sunyer, Antoni Bayona, et alt.), 21 de juliol de 2010.
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/21/12/11/76d06239-427f-48da-a533-5cf2492b43ea.pdf

5.1.3.4. Pròlegs a llibres d’altres autors

Ridao Martín, Joan: Pròleg al llibre Opinión Política. Artículos en tiempos convulsos, de Jordi Matas, Periodismo Activo 12, Edicions de la Universitat de Barcelona, ISBN 978-84-9168-055-0, Dipòsit legal B-27.563-2017. Barcelona: 2017.

Ridao Martín, Joan: a Del Clot, D.: Anàlisi d’una agonia. Una visió crítica de la reforma de l’Estatut. Editorial Duxelm. ISBN 978-84-941156-0-8, Barcelona: 2013, p.11-14.

Ridao Martín, Joan: a Matas, J; González Bondia, A.; Jaria, J.; i Román, L.: L’ampliació interna de la Unió Europea. Anàlisi de les conseqüències juridicopolítiques per a la Unió Europea en cas de secessió o de dissolució d’un Estat membre. Fundació Josep Irla. Dipòsit Legal B-27.603-2010. Barcelona: 2010, Pròleg. p. 9-13.
http://www.irla.cat/documents/lampliacio-interna-de-la-UE.pdf

Ridao Martín, Joan: a Vinyes i Roig, P., Visca la República! Joaquim Ventalló, periodista, polític, poeta i traductor, Fundació Josep Irla, 2010. Dipòsit legal B-17.122-2010 i ISBN 978-8 4-937740-3-5. Barcelona, p. 7-9.
http://www.irla.cat/documents/ventall%C3%B3.pdf

Ridao Martín, Joan: a Guibernau, M., Per un catalanisme cosmopolita. Angle Editorial. ISBN-978-84-92758-24-1. Barcelona: 2009, p. 9-12.
http://www.angleeditorial.com/per-un-catalanisme-cosmopolita-191

Ridao Martín, Joan: a DDAA, Els camins de la innovació. Com es poden apropar la Universitat i l’empresa. Fundació Josep Irla. Barcelona. Dipòsit legal: B-48.950-2008. Barcelona: 2008, p. 9-13.
http://www.irla.cat/documents/Debats3-web.pdf

Ridao Martín, Joan: a Estradé, M. À., La majoria sobiranista. Pagès Editors. ISBN-978-84-9779-628-6. Lleida: 2008, p. 9-14.
http://www.pageseditors.cat/CAT/llibre_milenio2.asp?id=44&id_llibre=1375

Ridao Martín, Joan: a Bernat Joan, La nació inconscient? Reflexions sobre els països catalans. Editorial Duxelm. ISBN 978-84-935933-5-3. Dipòsit legal: B-56.150-2007. Barcelona: 2007, p. 9-14.
https://www.abebooks.fr/9788493593353/NACI%C3%93-INCONSISTENT-Reflexions-els-Pa%C3%AFsos-8493593354/plp

5.1.3.5. Ressenyes sobre llibres, a càrrec d’altres autors

Revista SAAP . Vol. 11, Nº 1, Comunicación política y gobierno de coalición, Joan Ridao (ed.), Editorial UOC, Barcelona, 2016, 339 páginas, a cura de Sofía Santamarina
http://revista.saap.org.ar/contenido/revista-saap-v11-n1/resena-comunicacion-politica.pdf

Revista de Catalunya, Número 286. Abril – maig – juny 2014, Revista de Llibres, Podem ser independents?, a cura de Jesús Palomar

Blog de la Revista de Dret Públic de Catalunya, Contra la corrupció, a cura de M. À. Cabasés, 27/01/2014
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rcdp/2014/01/27/contra-la-corrupcio-una-reflexio-sobre-el-conficte-de-l%E2%80%99etica-i-el-poder-m-angels-cabases/
5.1.4. Articles en mitjans de comunicació escrits, divulgatius dels àmbits de recerca
Ridao Martín, Joan: «El passaport covid no discrimina». Ara, 16.09.2021.
https://www.ara.cat/opinio/passaport-covid-no-discrimina-joan-ridao_129_4116896.html

Ridao Martín, Joan: «Quién elige a los jueces», El País, 8.09.2021.
https://elpais.com/opinion/2021-09-08/quien-elige-a-los-jueces.html

Ridao Martín, Joan: «El Tribunal Constitucional siembra incertidumbre», El País, 9.08.2021.
https://elpais.com/opinion/2021-08-09/el-tribunal-constitucional-siembra-incertidumbre.html

Ridao Martín, Joan: «La raó d’Estat i l’amnistia», Ara, 26.06.2021.
https://www.ara.cat/opinio/rao-estat-amnistia-joan-ridao_129_4031013.html?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter&s=09#Echobox=1624638129

Ridao Martín, Joan: «La alargada sombra de Estrasburgo», La Vanguardia, 8.06.2021
https://www.lavanguardia.com/politica/20210608/7512470/alargada-sombra-estrasburgo.html

Ridao Martín, Joan: «Tribunal superior d’epidemiologia», Ara, 29.05.2021
https://www.ara.cat/opinio/tribunal-superior-epidemiologia-joan-ridao_129_4000575.html

Ridao Martín, Joan: «Indultos placebos», La Vanguardia, 18.05.2021.
https://www.lavanguardia.com/politica/20210527/7484793/indultos-placebo.html

Ridao Martín, Joan, «Fanatisme judicial», Ara, 9.05.2021.
https://www.ara.cat/opinio/fanatisme-judicial_129_3977197.html

Ridao Martín, Joan, «La tercera muerte de Montesquieu», La Vanguardia, 8.05.2021.
https://www.lavanguardia.com/politica/20210508/7438242/tercera-muerte-montesquieu.html

Ridao Martin, Joan, «¿Estado de alarma autonómico?, La Vanguardia, 26.04.2021. https://www.lavanguardia.com/politica/20210426/7283338/alarma-autonomico.html

Ridao Martín, Joan: <<Después del estado de alarma>>, La Vanguardia, 13 de abril de 2021
https://www.lavanguardia.com/politica/20210413/6646411/alarma.html

Ridao Martín, Joan: «Madrid en una cruïlla», La Vanguardia, 15/03/2021.

Ridao Martín, Joan: «Pablo Hásel com a simptoma», Ara, 21/02/2021.
https://www.ara.cat/opinio/pablo-hasel-simptoma-joan-ridao_129_3876711.html

Ridao Martín, Joan: «Josep Fornas, una vida entre el compromís y la cultura», El Periódico, 7/06/2021
https://amp.elperiodico.com/es/opinion/20210106/josep-fornas-compromiso-politico-cultura-obituario-joan-ridao-11438138?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share&__twitter_impression=true&s=09

Ridao Martín, Joan: «Tenim un problema i es diu 25 per cent», La Vanguardia, 21/12/2010.
https://www.lavanguardia.com/encatala/20201221/6136884/tenim-problema-i-diu-25-per-cent.amp.html?s=09

Ridao Martín, Joan: Medidas anticovid en falso, La Vanguardia, 10/10/2020.
https://www.lavanguardia.com/vida/20201010/483968559222/medidas-anti-covid-19-en-falso.html?utm_term=botones_sociales_app&utm_source=social-otros&utm_medium=social

Ridao Martín, Joan: ¿Estado de alarma o cogovernanza?, LaVanguardia, 6/05/2020.
https://www.lavanguardia.com/politica/20200506/48998543935/estado-de-alarma-o-cogobernanza.html?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_campaign=politica&utm_term=20200506&utm_content=listado-de-noticias-de-la-seccion-de-politica

Ridao Martín, Joan: Covid-19 y derecho de crisis, La Vanguardia, 14/03/2020
https://www.lavanguardia.com/politica/20200314/474114531706/covid-19-y-derecho-de-crisis.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social

Ridao Martín, Joan: El Barça Madrid i la llibertat d’expressió, Ara, 18/12/2019
https://www.ara.cat/opinio/Joan-Ridao-Barca-Madrid-llibertat-expressio_0_2363163843.html

Ridao i Martín, Joan: Els problemes del 155, entre d’altres, La Vanguardia, 4/10/2019.
https://www.lavanguardia.com/politica/20191004/47792993601/los-problemas-del-155-entre-otros.html

Ridao Martín, Joan: Gobiernos de coalición, El País, 13/08/2019.

Ridao Martín, Joan: El Rei, el TC i la raó d’Estat, Ara, 20/07/2019.
https://www.ara.cat/opinio/Joan-Ridao-rei-TC-rao-estat_0_2273172822.html

Ridao Martín, Joan: El 155 segons el TC, La Vanguardia, 9/07/2019.
https://www.lavanguardia.com/politica/20190709/463376610573/aplicacion-articulo-155-experto-tribunal-constitucional-derecho.html?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_campaign=politica&utm_term=20190709&utm_content=listado-de-noticias-de-la-seccion-de-politica#linkcomments-md

Ridao Martín, Joan: La elección del alcalde, El País, 13/06/2019.
https://elpais.com/elpais/2019/06/12/opinion/1560333371_694145.html
https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1189405&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=13/6/2019

Ridao Martín, Joan: Rajoy no podia dimitir, Ara, 1/06/2018
https://t.co/lxbUDQ9duU
(https://twitter.com/diariARA/status/1002615764510232576?s=09)

Ridao Martín, Joan: Qui té por dels xiulets?, Ara, 21/04/2018.
https://www.ara.cat/opinio/Joan-Ridao-Qui-por-xiulets_0_1999600239.html

Ridao Martín, Joan: La defensa del model lingüístic a l’escola des de l’òptica del dret, El Diari de l’educació, 17/02/2018.
http://diarieducacio.cat/defensa-model-linguistic-lescola-loptica-dret/#.Wogn0UrtV7c.mailto

Ridao Martín, Joan: Un formulari contra l’escola catalana?, Ara, 17/02/2018.
https://m.ara.cat/opinio/Joan-Ridao-formulari-contra-lescola-catalana_0_1963003774.html

Ridao Martín, Joan: «La Universitat, com el “Titanic”», El Periódico de Catalunya, 6/06/2017.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/universidad-como-titanic-por-joan-ridao-6075520

Ridao Martín, Joan: «Odi a la xarxa: on són els límits?», Ara, 25/04/2017.
http://www.ara.cat/opinio/Joan-Ridao-odi-xarxa-on-son-limits_0_1784221564.html

Ridao Martín, Joan: «Quién debe cerrar la boca», El Periódico de Catalunya, 10/02/2017.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/quien-debe-cerrar-boca-joan-ridao-5797473

Ridao Martín, Joan: «Mesurar la corrupció», El Periódico de Catalunya, 26/01/2017.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/medir-corrupcion-joan-ridao-5751127

Ridao Martín, Joan: «Les coalicions arriben a Espanya», El Periódico de Catalunya, 22/12/2015.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/las-coaliciones-llegan-a-espana-4772667

Ridao Martín, Joan: «Artículo 155», El Periódico de Catalunya, 28/07/2015,
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/el-articulo-155-4390034

Ridao Martín, Joan: «¿Debe respetarse la lista más votada?», El País, 16/06/2015.
http://elpais.com/elpais/2015/06/15/opinion/1434360007_618406.html

Ridao Martín, Joan: «La veritat sobre la immersió lingüística», El Periódico de Catalunya, 23/06/2015.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/verdad-sobre-inmersion-linguistica-4295479#

Ridao Martín, Joan: «Adios a la justícia universal», Blog Fundación Alternativas-El País, 20/05/2015.
http://blogs.elpais.com/alternativas/2015/05/adi%C3%B3s-a-la-justicia-universal-.html

Ridao Martín, Joan: «Margallo i les ambaixades de Sancho», El Períódico de Catalunya, 4/05/2015.

Ridao Martín, Joan: «Los ayuntamientos que nos esperan», El País, 16/04/2015.

Ridao Martín, Joan: «Torna el catecisme a les aules», El Períódico de Catalunya, 8/04/2015.

Ridao Martín, Joan: «Definitivamente amordazados», Blog Fundación Alternativas-El País, 8/04/2015.

Ridao Martín, Joan: «A favor de qui xiula el TC?», El Periódico de Catalunya, 17/03/2015

Ridao Martín, Joan: «Lecciones de griego», El País, 22/02/2015.
http://www.caffereggio.net/2015/02/22/lecciones-de-griego-de-joan-ridao-martin-en-el-pais/

Ridao Martín, Joan: «Populisme punitiu», El Periódico de Catalunya, 12/02/2015.

Ridao Martín, Joan: «Transparencia, pero menos», Blog de la Fundación Alternativas-El País, 14/01/2015.

Ridao Martín, Joan: «No se olviden de la partitocracia», El País, 23/12/014.

Ridao Martín, Joan: «Amarres anti-Podemos», El Periódico de Catalunya, 05/12/2014.

Ridao Martín, Joan: «Regeneración interruptus», El País, 28/11/2014.

Ridao Martín, Joan: Regeneración “sine die”, El País, 6/10/2014.

Ridao Martín, Joan: «¿Estabilidad o bipartidismo?», El País, 21/08/2014.

Ridao Martín, Joan: «¿Sobrecostes de la obra pública?. Hay remedio», El País, 22/05/2014.

Ridao Martín, Joan: «De vuelta al recurso previo», Blog de la Fundación Alternativas-El País. 2/4/2014.

Ridao Martín, Joan: «Justicia y corrupción», El País, 28/01/2014.

Ridao Martín, Joan: «O corrupción o democracia», El País, 6/12/2013.

Ridao Martín, Joan: «La madre de todas las corrupciones», El País, 5/09/2013.

Ridao Martín, Joan: «La corrupción banal», El País, 19/07/2013.

Ridao Martín, Joan: «Referéndum y derecho a decidir», El País, 01/05/2013.

Ridao Martín, Joan: «Salir juntos del lodazal», El País, 13/03/2013.

Ridao Martín, Joan: «Vivir en un limbo de impunidad», El País, 13/02/2013.

Ridao Martín, Joan: «Ara què fem?», Ara, 11/02/2013
http://www.ara.cat/dossier/Ara-que_0_863913611.html

Ridao Martín, Joan: «¿Se puede acabar con la corrupción? », El País, 05/02/2013.

Ridao Martín, Joan: «‘Eppur si muove?’», El País, 15/01/2013.

Ridao Martín, Joan: «¿Qué pasa con la inmersión lingüística? », El País, 19/12/2012.

Ridao Martín, Joan: «Vamos a contar mentiras, tralará», El País, 24/10/2012.

Ridao Martín, Joan: «El porqué de Cataluña», El País, 12/10/2012.

Ridao Martín, Joan: «¿Quién va a pagar las autopistas?», El País 05/09/2012.

Ridao Martín, Joan: «Otros privilegios regios», El Periódico de Catalunya, 4/07/2014.

Ridao Martín, Joan: «No més indults?», El Periódico de Catalunya, 23/04/2014.

Ridao Martín, Joan: «Vuelve el recurso previo», El Periódico de Catalunya, 2/3/2014.

Ridao Martín, Joan: «Regreso a la edad de piedra», El Periódico de Catalunya, 10/2/2014.

Ridao Martín, Joan: «Vagos y maleantes 2.0», El Periódico de Catalunya, 3/12/2013.

Ridao Martín, Joan: «Muerto el perro, se acabó la rabia», El Periódico de Catalunya, 21/10/2013.

Ridao Martín, Joan: «Lágrimas sobre mojado», El Periódico de Catalunya, 6/10/2013.

Ridao Martín, Joan: «¿Castigamos la corrupción? », El Periódico de Catalunya, 11/8/2013.

Ridao Martín, Joan: «Espía como puedas», El Periódico de Catalunya, 10/6/2013.

Ridao Martín, Joan: «Un nuevo intento de huir del Derecho Penal», El Periódico de Catalunya, 11/07/2014.

Ridao Martín, Joan: «¿Qué cuesta la corrupción?», La Vanguardia, 2/11/2013.

Ridao Martín, Joan: «Catalunya i la UE», La Vanguardia, 6/05/2014.

Ridao Martín, Joan: «Por abrumadora mayoría», Público, 2010
http://blogs.publico.es/dominiopublico/2157/por-abrumadora-mayoria/>

Ridao Martín, Joan: «No hay nadie al otro lado», Público, 2009.
http://blogs.publico.es/dominiopublico/1455/no-hay-nadie-al-otro-lado/

Ridao Martín, Joan: «El clon andaluz», La Vanguardia, 2006.

Ridao Martín, Joan: «Tsunami Ibarretxe», Avui, 2006.

Ridao Martín, Joan: «La nova llei electoral (II)», Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «La Llei electoral (I)», Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «La via catalana», El Periódico, 2005.

Ridao Martín, Joan: «Europapanatisme», Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «El 3 per cent del Carmel», Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «Refreda el Suflé», Diari de Girona, 2005.

Ridao Martín, Joan: «Núvols sobre l’Estatut», Avui, 2005).

Ridao Martín, Joan: «La Catalunya per inventar», Diari de Girona, 2005.

Ridao Martín, Joan: «Política parroquial o estat plurinacional?» , Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «Batalles a la rereguarda», Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «Aplanant el camí», Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «Catalanofòbia», El 9 Nou, 2005.

Ridao Martín, Joan: «Lerroux torna», Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «El pacte de l’orxata», El Periódico, 2005.
Ridao Martín, Joan: «Ni un pas enrere», Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «A vueltas con los derechos históricos», El País, 2005.

Ridao Martín, Joan: «La aporía de la nación», La Vanguardia, 2005.

Ridao Martín, Joan: «Drets històrics», Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «No trenquem la corda», Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «No diguis blat» (2005), Avui, 2005.

Ridao Martín, Joan: «Un any després», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Endreçar Catalunya», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Polítics incombustibles», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Nou curs polític», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Euroexpectants (iII)», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «La nació catalana», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Nova política», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Borbons», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Quin Estatut?», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Segona transició», El Mundo, 2004.

Ridao Martín, Joan: «El tret per la culata», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Objectiu: trencar el bloqueig democràtic i autonòmic», El Periódico, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Governs eficaços», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «No a tot», El Mundo, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Non bis in idem», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Parlem d’alts càrrecs?», Avui, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Segona transició», El Mundo, 2004.

Ridao Martín, Joan: «Ciutadans lliures i segurs», Avui, 2003.

Ridao Martín, Joan: «La nostra cultura del pacte», Avui, 2003.

Ridao Martín, Joan: «Despenalitzem la democràcia», El Punt, 2003.

Ridao Martín, Joan: «Govern i oposició», Avui, 2003.

Ridao Martín, Joan: «Estatut: compte enrere», Avui, 2003.

Ridao Martín, Joan: «50 anys de drets humans», Avui, 1998.

Ridao Martín, Joan: «Drets històrics», Avui, 1998.

Ridao Martín, Joan: «Sobirania i drets històrics», Avui, 1998.

Ridao Martín, Joan: «No tots som culpables», La Vanguardia, 1998.

Ridao Martín, Joan: «Dones maltractades», El 9 nou, 1998.

Ridao Martín, Joan: «Okupes», Avui, 1998.

Ridao Martín, Joan: «Insubmisos», Avui, 1998.

Ridao Martín, Joan: «Pena de mort», El 9 nou, 1998.

Ridao Martín, Joan: «Noves famílies i parelles de fet», Avui, 1998.

Ridao Martín, Joan: «La digna mort de Ramón Sampedro», Avui, 1998

Ridao Martín, Joan: «Avortament i Església», Avui, 1998.

Ridao Martín, Joan: «L’avortament indultat», El Mundo, 1998.

Ridao Martín, Joan: «Espanya, Estat plurinacional?», Avui, 1997.

Ridao Martín, Joan: «La LOFAGE i CiU», Avui, 1997.

Ridao Martín, Joan: «Els jutges i el català», Avui, 1997.

Ridao Martín, Joan: «El finançaments de partits», Avui, 1997.

Ridao Martín, Joan: «Conservació d’edificis», La Vanguardia, 1997.

Ridao Martín, Joan: «Els serveis socials a Catalunya», Avui, 1997.

Ridao Martín, Joan: «Parejas de hecho», El País, 1997.

Ridao Martín, Joan: «La eutanasia y el derecho a una muerte digna», El Pais, 1997.

Ridao Martín, Joan: «El català i la justícia», Avui, 1996.

Ridao Martín, Joan: «La reinserció que ve», Avui, 1996.

Ridao Martín, Joan: «Presidència limitada», La Vanguardia, 1996.

Ridao Martín, Joan: «El nostre Estat del benestar», El 9 Nou, 1996.

Ridao Martín, Joan: «Les parelles de fet, una realitat», Avui, 1996.

Ridao Martín, Joan: «Morir dignament», Avui, 1996.

Ridao Martín, Joan: «La reforma de la presó provisional», Avui, 1996.

Ridao Martín, Joan: «Religió i dret a la vida», Avui, 1994.

6. CONGRESSOS INTERNACIONALS, CONGRESSOS, JORNADES I SEMINARIS
6.1. Participació en Congressos Internacionals mitjançant comunicacions o ponències

Congreso «Diálogos judiciales en el sistema europeo de Derechos»
Universidad Pablo Olavide de Sevilla
Sevilla, 19 y 20 de octubre de 2017
Comunicació: «El Dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia Europeo sobre el proyecto de adhesión al Convenio Europeo de Derechos humanos: un ejemplo de los obstáculos subsistentes en el dialogo judicial para la protección de derechos en Europa».

III Congrés Internacional de Justícia Constitucional
«Constitución y Justicia en los albores del siglo XXI»
Bolonya, 10-13 d’octubre de 2017
Facultat de Dret
Comunicació: «La protección de los derechos en Europa. Las dificultades para la adhesión de la UE al CEDH: ¿cuestión de monopolio?».

III Congreso Internacional Transparencia Institucional, participación ciutadana y lucha contra la corrupción
Las Palmas de Gran Canaria, 4-5 octubre de 2017
Comunicació: «Algunos fundamentos jurídicos y doctrinales para una necesaria regulación del lobby en la esfera estatal»

Congreso Internacional «Calidad democràtica y organización territorial»
UNED-Fundación Manuel Giménez Abad
Calatayud, 26 de septiembre de 2017
Comunicació: «La incipiente regulación de los grupos de interès en el ámbito autonómico. El caso de Cataluña»

IV Congreso Internacional del avance del Gobierno abierto. II Congreso de Buen Gobierno y transparència de la Comunidad Valenciana
Universitat de Valencia-Generalitat Valenciana-Red Derecho Tics
Facultat de Dret, Universitat de València
6 i 7 de setembre de 2017.
Comunicació: «La regulación de los lobbies en el ámbito institucional del Estado. Una reflexión acerca del alcance de las recientes iniciatives legislativas».

VII Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje-CMEA 2016. 4-6 de juliol. Bragança (Portugal):
Derecho Constitucional y TIC
Comunicació: «Innovación de los métodos de enseñanza del Derecho mediante las TIC».

Congreso Internacional sobre Contratación Pública: hacia una nueva Ley de Contratos Públicos
Observatorio de Contratación Pública. Sesiones presenciales del Máster en Derecho. ontratación Pública UCLM. Cuenca, 22 y 23 de enero de 2015. Facultad de Ciencias Sociales.
Comunicacion: «La colaboración público-privada para la provisión de inraestructras en el el marco de la futura ley de contratación pública.»

III Congreso Internacional de Educación a través del Deporte. Grupo de Investigación HUM-653: Innovación Didáctica en Actividad Física. Universidad de Jaén. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de Jaén. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Jaén.
Comunicació: «La constitucionalidad de las ordenaciones autonómicas de las profesiones Deportivas. A propósito de la receiente modificación de la Ley catalana de 2008».

Congrés Internacional. Universitat del País Basc: «Ways of federalisme 2011 – Congress», Department of Constitutional Law and History of the Political Thought University of the Basque Country Bilbao, Spain.
Comunicació: «The case of Catalonia and recent statements of the spanish high court about it».
San Sebastià, 26 i 27 de novembre.

Congrés Internacional Poderes Públicos y privados, Universitat d’Elx.
Comunicació: «El Estado y la prestación privada de Servicios de interès general y buenas prácticas corporativas».
Elx, 26 i 27 d’octubre de 2015.

Congreso Internacional:
Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, III Congreso Internacional del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), de la Universidad de Alcalá, «Colectivos en situación de Vulnerabilidad».
Comunicació: « La evolución de la institución del ombudsman autonómico; luces y sombras de su ejecutoria reciente»
Alcalà de H., 30 de septiembre al 2 de octubre de 2015.

Congreso Internacional: Universitat de Berna (Suïssa). International Conference.
«Sel-determination in Europe. Contemporary challenges of minorities in
multinational states»
Comunicació: Self-determination and unilateral declaration of independence (UDI) in
liberal democràtic states. The case of Catalonia
Bern (Suïssa)
9-11/10/2014
Acceptació 2/06/2014

IX Congrés Mundial de l’Associació Internacional de Dret Constitucional (International Association of Constitutional Law) [IACL),
Comunicació: «Constitutional Challenges: Global and Local. WorldCongress. Workshop «Constitutional identity and constitutionalisrn beyond the nation State», The case of Catalonia. Oslo, 16-20/06/2014.
«The Democratic Principle as a fundament for “the right to decide”. The political Status of National Communities. The Spanish case.»
Publicació 2/04/2014
http://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/workshop9.html

Congreso Internacional: «Transparencia institucional, participación ciutadana, actividad política y lucha contra la corrupción», Las Palmas de Gran Canaria, 25,26 y 27 de marzo de 2015.
Comunicació: «La partitocracia o endèmia del sistema político español. El rol de los partidos políticos y las recientes medidas en pro de la la transparència político-institucional.»
http://www.ulpgc.es/node/25606

6.2. Participació en congresos, jornades, seminaris, cursos i altres

Seminari Institut d’Estudis de l’Autogovern – Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.
Sessió: «Les relacions de colaboració i e conflicte entre l’Estat i les comunitats autònomes en el marc de la cogovernança de la Covid-19».
Barcelona, 23/07/2021.

XXVIII Seminari d’estudi i pràctica jurídica
Gabinet Jurídic de la Generalitat – Escola d’Administració Pública de Catalunya
Sessió «Les sentències del Tribual Constitucional 89 i 90/2019, de 2 de juliol, sobre les mesures autoritzades pel Senat en virtut de l’article 155 CE».
Barcelona, 22/11/2019.

4t Seminari Internacional de Transparència: «Els guardians de la “integritat efectiva”: les relacions entre el sector públic i privat. Agència de Transparència, Àrea Metropolitana de Barcelona, Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Barcelona 10-11 d’octubre de 2019.
«La implementació de les lleis d’integritat»
Jordi Foz, Issam El Abdouli, Jaime Torres-Melo, Marie-Françoise Lebon Blanchard,
Gemma Calvet
11/10/2019, 9.30h

VII Jornada sobre docencia del derecho y Tic. Departament de Dret Públic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 3 de juny de 2016.
Comunicació: «Innovación de los métodos de enseñanza del Derecho Constitucional mediante las TIC».

Jornadas «Calidad Democrática en la Administración Local y Nuevos Derechos de la Ciudadanía». Consejo Consultivo de Andalucía-Instituto de Estudios Giennenses-Universidad de Jaén, 23/04/2015.
anam.ruiz@aeval.es
Ponencia: «El sistema electoral local a revisión. La elección directa de los alcaldes como garantía de estabilidad el gobierno municipal», en las Jornadas «Calidad Democrática en la Administración Local y Nuevos Derechos de la Ciudadanía». Consejo Consultivo de Andalucía-Instituto de Estudios Giennenses-Universidad de Jaén, 23/04/2015.
Publicació d’actes: Papeles de Evaluación y Calidad, AEVAL. Pendent publicació.

Curs per a Nous diputats i diputades de la XII legislatura.
Ponència: «El dret parlamentari: autonomía i fonts. L’Estatut dels Parlamentaris. Les funcions d’impuls i control».
Escola d’Administració Pública i Direcció General de Relacions Institucionals – Generalitat de Catalunya
Barcelona, 6/04/2018.

IV Congreso sobre Teoría y Práctica del Poder Constituyente.
Universitat de València.
Ponència: «Constitución democrática y Estado de partidos»,
València, 23 de novembre de 2015.
Joan Ridao / Constitución democrática y Estado de partidos
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Rt5yYDg12dE&feature=youtu.be
IVOOX http://www.ivoox.com/joan-ridao-constitucion-democratica-estado-de-
audios-mp3_rf_9614271_1.html

Congresos de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE):

XVI Congreso: 40 años de Constitución: una mirada al futuro
Málaga, 26 y 27 de abril de 2018
Comunicació: «Temor a la libertad de expresión. Los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona como ejemplo».

XV Congreso: «Parlamento y parlamentarisme: origen y retos»
León, 30 y 31 de marzo de 2017
Comunicació: Parlamentarismo y libertad de expresión: ¿Dónde están los límites?
https://congresoace.files.wordpress.com/2017/03/mesa1comunicacionjridao.pdf

XIV Congreso: «La Constitución española. Treinta años después de la integración europea». Deusto-Bilbao
Comunicació: «Los principios y valores de la Unión Europea ante la eventual creación de Nuevos Estados en su seno»
Donostia, 30/1/2016

XIII Congreso: «La organización territorial del Estado, Hoy»
Zaragoza, 19 y 20 de febrero de 2015
Comunicació: «El sistema electoral local: ¿Hacia una genuïna elección directa de los alcaldes?»

XII Congreso: «Participación, representación y democracia».
Salamanca, 3 y 4/04/2014
Comunicació: «El referendum sobre decisiones políticas del articulo 92 de la Constitución y la consulta sobre el futuro politico de Cataluña»
Publicada 8/03/2014
http://www.acoes.es/foroACE/viewtopic.php?f=6&t=9

Universidad de Jaén (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales)-Asociación de Constitucionalistas de España (ACE)-Defensor del Pueblo Andaluz.
Jornada de Estudio sobre «Derechos estatutarios y defensores del pueblo.
Teoría y pràctica en España e Italia»
Jaén, 14 de marzo de 2014
Comunicació: «Los derechos estatutarios en Cataluña y su protección por el Síndic de Greuges. Paisaje tras la STC 31/2010»
Acceptació: 5/02/2014
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/node/7456

Università de Pisa. Dipartamento di Giurisprudenza
Seminario su «La tutela dei dirittifondamentali in una visione comparata»
Comunicazione avente ad oggeto de la situazione normativa e
Giurisprudenziale presente in Spagna.
Pisa, 30/01/2014

I Foro Universitario de Participación Ciudadana. Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Diputación de jaén. Junta de Andalucía.
Jaén 4 d’abril de 2013.
Ponència:«La institución del referèndum en España. Una revisión necesaria».

III Simposio de Derecho Gramma (Cuba)
«El conflicto constitucional entre libertad religiosa y educación en España»
2-3 de abril, Bayamo, Cuba.

6.3. Conferències científiques impartides
6.3.1. Conferències en centres universitaris o d’extensió acadèmica universitària, institucions, administracions públiques i corporacions professionals

6.3.1.1. Sessions acadèmiques

Ridao Martín, Joan, «Dret de crisi o necessitat i descentralització política»
Universitat Catalana d’Estiu (UCE) – Àrea de Dret
Manresa, 2/07/2021.
https://www.uce.cat/UCE2021_Manresa.html

Ridao Martín, Joan: «El marc legislatiu lingüístic a l’escola catalana: entre la competència exclusiva estatutària i la llei orgànica estatal»
Consell Escolar de Catalunya
Barcelona, 20/05/2021.

Ridao Martín, Joan: «L’afectació dels drets fonamentals i de l’Estat autonòmic durant la pandèmia de la COVID-19». Cicle de conferències: Hacia una Sociedad del cuidado/Cap a una societat de la cura, Club de Roma.
Barcelona, 6/05/2021.
https://palaumacaya.org/ca/p/l-afectacio-dels-drets-fonamentals_a18489041

Ridao Martín, Joan: «La relació del Parlament amb el periodisme parlamentari».
Sessió acadèmica Master Universitari de Periodisme Avançat. Facultat de Comunicació i Relacions Institucionals Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Barcelona, 4/03/2021.

Ridao Martín, Joan: Universitat de les Illes Balears. Master de Polítiques públiques
Master (V): «Organització i actuació del sector públic. El nou rol de la ciutadania».
Sessió: «El sistema autonòmic»”.
En línia, 7/01/2021.

Ridao Martín, Joan: La regulació dels lobbies. Els reptes que en perspectiva parlamentària planteja la seva regulació.
Master de Ciència Política. Universitat de Barcelona
Dir.: Prof. Dr. David Moya – Prof. Dra. Luz Muñoz
Barcelona, 21/10/2020.

Ridao Martín, Joan: Universitat de les Illes Balears. Master de Polítiques públiques
Master (III): «Organització i actuació del sector públic. El nou rol de la ciutadania».
Sessió: «El sistema autonòmic»”.
Palma de Mallorca, 21/12/2018.

Ridao Martín, Joan: Universitat de les Illes Balears. Master de Polítiques públiques
Master (IV): «Organització i actuació del sector públic. El nou rol de la ciutadania».
Sessió: «El sistema autonòmic»”.
Palma de Mallorca, 21/12/2019.

Ridao Martín, Joan: «Els espectacles amb animals a Catalunya: correbous i mamífers marins a zoos i parcs aquàtics».
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Comissió de Protecció dels Drets dels Animals.
Barcelona, 9 de gener de 2020.

Ridao Martín, Joan: «El dret a la vida en el moment actual. Una visió multidisciplinària». Taula rodona Universitat de l’Experiència-Universitat de Barcelona, amb Dr. Albert Royes, Dr. Marc Antoni Broggi, Dra, Glòria Cantarell i Sra. Isabel Alonso.
Aula Magna – Universitat de Barcelona, 31 d’octubre de 2019.
https://youtu.be/1E1HnRnFjXw
https://we.tl/t-oScyDyuQEp

Ridao Martín, Joan: «Reptes i problemes del sistema jurídic i institucional català a l’actualitat», Facultat de Dret, Universitat de Girona, 19 de febrer de 2019.

Ridao Martín, Joan: «Estatut dels diputats: drets i deures. Règim d’incompatibilitats. Codi de conducta. Conflcite d’interessos», Sessions d’acollida als nous membres del Parlament, Parlament de Catalunya. Barcelona, 12 de febrer de 2018.

Ridao Martín, Joan: «La transparència, els conflictes d’interès i els riscos penals derivats de la contractació pública», 6a Jornada Camí en la nova Llei de contractació pública: transparència i bon govern. Aula de Transparència: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Agència de Transparència. Barcelona, 21 de febrer de 2018.
http://transparencia.amb.cat/web/finestres-de-transparencia/aula-de-transparencia/sisena-aula

Ridao Martín, Joan: «El dret parlamentari: autonomia i fonts. Estatut dels parlamentaris. Les funcions d’impuls i control», Curs de formació per a nous diputats i diputades de la XII legislatura». Departament d’Afers i Relacions institucionals i Transparencia-Escola d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 9 d’abril de 2018.

Ridao Martín, Joan: «El procés sobiranista: una aproximació constitucional i estatutària», Seminari obert Catalunya i Espanya: una relació en suspens, Àrea de Ciència Política i Àrea de Dret Constitucional. Facultat de Dret de la Universitat de Girona, Girona, 1 de desembre de 2017.
https://t.co/Uly1R7F

https://twitter.com/gemmaubasart/status/941263436310343680

Ridao Martín, Joan: «La sessió de control», Setmana del parlament Universitari (SPUNI) curs 2016-2017, Barcelona, 19/07/2017.

Ridao Martín, Joan: «El procediment legislatiu», Setmana del parlament Universitari (SPUNI) curs 2016-2017, Barcelona, 18/07/2017.

Ridao Martín, Joan: «La sessió constitutiva del Parlament i la sessió d’investidura», Setmana del Parlament Universitari (SPUNI) curs 2016-2017, Barcelona, 17/07/2017.

Ridao Martín, Joan: «L’ètica i la transparència a l’Administració: mecanismes per avançar en una bona governança i evitar la corrupció», Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, Esplugues de Llobregat, 6/04/2017.

Ridao Martín, Joan: «La prestació privada de serveis d’interès general i bones pràctiques corporatives». Síndic de Greuges de Catalunya. Seminari. 28 d’octubre de 2015.

Ridao Martín, Joan: «La sátira y las periferias: el tratamiento humorístico de la cuestión territorial en la prensa española del primer tercio de siglo XX. Semejanzas y diferencias con el contexto actual.». Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación, Facultad de Filología, Traducción y Comunicación (Universitat de València). Jornada científica «El humor y la cultura política en la España contemporánea» València, 23 d’octubre de 2015.

Ridao Martín, Joan: «La negociación de gobiernos de coalición», en el marc del Seminari ¿Coaliciones o geometria variable?. Fundación Manuel Giménez Abad, Observatorio de los Gobiernos de coalición en España, Agenda Pública i Centro de Estudios Políticos y constitucionales. Madrid 8/06/2015.

Ridao Martín, Joan: «La acción exterior de los entes subestatales». Jornada sobre la reforma constitucional en la perspectiva federal. Facultat de Dret. Barcelona, 21 i 22/05/2015.

Ridao Martín, Joan: «El sistema electoral local a revisión. La elección directa de los alcaldes como garantía de estabilidad el gobierno municipal», en las Jornadas «Calidad Democrática en la Administración Local y Nuevos Derechos de la Ciudadanía». Consejo Consultivo de Andalucía-Instituto de Estudios Giennenses-Universidad de Jaén, 23/04/2015.

Ridao Martín, Joan: «Política i coneixement», Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivalua)-Obra Social “La Caixa”, Barcelona, 16/03/2015.

Ridao Martín, Joan: «El derecho a decidir», conferència en el marc del Seminari dins del programa del Master Universitario en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos, Prof. Dr. Iñaki Lasagabaster, Universidad del País Vasco. Bilbao, 1/12/2014.

Ridao Martín, Joan: «El procés català pel dret a decidir: elements jurídics i polítics i la divisió de poders», Facultats de Ciències Económiques i Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, coord. Dr. Joan Subirats, Bellaterra, 3/12/2014.

Ridao Martín, Joan: «La crisis de los partidos políticos y el alejamiento de los representados: la crisis del mandato representativo», junt amb López Aguilar, J. F., Astarloa, I., dins del curs La crisis de la legitimidad representativa: ¿un nuevo papel para los partidos políticos?. Instituto de Estudios Europeos. Universidad de Valladolid, 28/11/2014.

Ridao Martín, Joan: «Les decisions en la formació de les politiques publiques: els models racionals, l’incrementalisme i els models de coincidència com les finestres d’oportunitat/garbage can», en el marc del Curs «Democracia y decisions públicas: un anàlisis de políticas públicas», IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques) de la UAB i Coursera (plataforma on line), Barcelona, 7 de novembre de 2014.
http://www.filemail.com/t/cf2957f1377b47a783d7bc35f7a47cff

Ridao Martín, Joan: «El derecho a decidir. La consulta sobre el futuro colectivo de Cataluña», ponència en el marc de les II Jornadas de Actualidad Jurídica a Debate “Cataluña 1714-2014: Trescientos años en clave jurídica”, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo 19 y 20 de novembre de 2014.

Ridao Martín, Joan: «La transparència, el acceso a la información y el buen Gobierno», Ponencia en el marco de las XXI Jornadas de Derecho Constitucional del CEFCCA (Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe). Ciudad de Guatemala-Antigua, 15-17/10/2014.

Ridao Martín, Joan: «El llamado “derecho al Olvido” y la responsabilidad de los buscadores.El contenido de la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014», Intervención en la Mesa Redonda sobre Nuevas Tecnologías y Administración, en en el marco de las XXI Jornadas de Derecho Constitucional del CEFCCA (Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe). Ciudad de Guatemala-Antigua, 15-17/10/2014.

Ridao Martín, Joan: «El procediment legislatiu i el Consell de Garanties Estatutàries», Setmana del Parlament Universitari. Parlament de Catalunya. Barcelona, 23/07/2014.

Ridao Martín, Joan: Pactar para governar. Dinámics coalicionales en la España multinivell. Amb J. M. Reniu i J. Matas. Taula rodona. Parlament de Catalunya, Barcelona, 30/06/2014.

Ridao Martín, Joan: «La transparencia como instrumento de buen gobierno y administración del sector público y para la probidad del sistema político. Corrupción y partidos políticos», Transparencia política e institucional en el actual marco legislativo. Edita Universidad de Jaén, Consejo Consultivo de Andalucía, Fundación Gregorio Peces Barba i Observatorio Gregorio Peces Barba sobre Derechos
Humanos y Democracia. Jaén, 5/05/2014.

Ridao Martin, Joan: «Política, Instituciones, identidad y cultura en la Unión Europea». Taula rodona amb Javier Solana, J. M. Areilza et alt. ESADE Business School-Aspen Institute. Seminario Miradas sobre Europa: una conversación sobre los temas del presente y la transformación de España: Barcelona, 7/03/2014.

Ridao Martín, Joan; «Unidad vs. Nacionalismo: ¿Es más lo que nos une o lo que nos separa?». Taula rodona dins el Seminari Naciones y nacionalismo: amb Joseba Arregui et alt.. Universidad de Valladolid, Facultad de Derecho. Valladolid, 28/02/2014.

Ridao Martín, Joan: «Models d’estat a Espanya». Taula rodona amb Santiago Muñoz Machado i Jordi Sevilla. Universitat de València, Debat a claustre obert. València, 30/10/2013.

Ridao Martín, Joan; «La col·laboració público-privada en la provisió d’infraestructures d’interès públic». Col·legi d’Economistes de Catalunya, Conferència (presentació Miquel Roca): Lleida, 10/10/2013.

Ridao Martín, Joan. «La política en tiempos de incertidumbre. La negociación de apoyos parlamentarios externos en España». Conferència en el marc del Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA): Sevilla, 09/2013.

Ridao Martín, Joan: «Processos constituents. Un nou país: Què decidim amb el dret a decidir?». Taula rodona amb Caminal Badia, Miquel; Pedret, Ferran. Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC). Barcelona, 4/07/2013.

Ridao Martín, Joan, «La juridificació internacional del Dret a decidir». Fórum sobre el Dret a decidir. Institut d’Estudis Autonòmics (IEA)-Generalitat de Catalunya. Barcelona, 22/05/2013.

Ridao Martín, Joan: «El model constitucional de relació Catalunya – Espanya», Ponència en el marc del seminari «Construint el futur», amb De Carreras, Francesc; López Burniol, J. J. ESADE Alumni-Universitat Ramon Llull, Barcelona, 15/05/2013.

Ridao Martín, Joan: «La independencia a referéndum». Taula rodona amb Nebrera, M. i Sáiz Arnáiz, A. Universitat Pompeu Fabra-FNEC, Barcelona, 30/04/2013.

Ridao Martín, Joan. «La colaboración público-privada como respuesta a la crisis. «La contratación pública en tiempos de crisis: balance de las medidas adoptadas en los últimos tiempos». Institut de Governança i Direcció Pública (IGDP) ESADE-URL. Barcelona, 20/03/2013

Ridao Martín, Joan. «La influència del republicanisme I del federalisme en el model d’estat». Universitat de Barcelona. Col.legi Major Ramon Llull. Barcelona, 9/04/2013.

Ridao Martín, Joan: «Com s’han forjat els estats de finals de segle XX i segle XXI?», Conferència. Cicle de conferències de l’Aula d’Extensió Universitària de Manresa-Universitat Polítècnica de Catalunya, Manresa, 04/04/13.

Ridao Martín, Joan; «L’espionatge polític i els seus límits legals», Taula rodona amb Pina, J., Tarin, S., Arranz, E. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Barcelona, 21/03/2013.

Ridao Martín, Joan. «Parlament i Estat Autonòmic». Conferència. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 23/03/2013.

Ridao Martín, Joan: «La col·laboración público-privada», Ponència en el marc de la Jornada La contratación pública en tiempos de crisis, junt a Tornos, J.; Colet, N.; Arroyo, A.; De Castro, J. M.; Férez, M., ESADE-Facultat de Dret. Barcelona, 20/03/2013.

Ridao Martín, Joan: «La viabilitat jurídica de la independència de Catalunya». Ponència. Junt a Saiz Arnaiz, A. Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona. Tarragona, 18/01/2013.

Ridao Martín, Joan: «La cooperación público-privada en la provisión de infraestructuras en España». Conferència. Institut de Governança i Direcció Pública (IGDP) ESADE-Universitat Ramon Llull, Madrid, 11/12/2012.

Ridao Martín, Joan. «La gobernabilidad y la política de coaliciones en Cantabria y Cataluña». Ponència. Observatorio de los Gobiernos de Coalición – Instituto de Derecho Parlamentario. Universidad Complutense. Madrid, 10/12/2012.

Ridao Martín, Joan: «La modernización de la contractación pública y las concesiones en Europa: Análisis de las iniciativas presentadas por la Comisión Europea. Ponència. Comité Europeu de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica – Cercle d’Economia – IEMED. Barcelona, 22/11/2012.

Ridao Martín, Joan; «Quo vadis Catalunya? El futur de Catalunya després de les eleccions del 25 de novembre de 2012, perspectives constitucionals». Taula rodona amb Barrat, J., Vernet, J.. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 19/10/2012.

Ridao Martín, Joan: «Repercussions de la crisi sobre el model d’Estat», Conferència en el marc del Seminari de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Universitat de Lleida. Lleida, 24/04/2012.

Ridao Martín, Joan: «Segueix vigent el Pacte Constitucional?». Taula rodona amb Caminal, M., López Tena, A. Universitat de Barcelona-Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya. Barcelona, 17/04/2012.

Ridao Martín, Joan: «Introducció a la Ciència Política». Taula Rodona amb Agustí Bosch, Jordi Sauret i Manel Manchón. Facultat de Ciències Jurídiques Universitat de Girona. 2012.

Ridao Martín, Joan. «La responsabilidad del poder legislativo en los procesos de modernización de la justícia», Conferència. Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial. A Coruña, 14/07/2011.
Ridao Martín, Joan: «Las elecciones autonómicas catalanas», Círculo de corresponsales extranjeros en España. Madrid, 16/11/2010.
http://www.corresponsales.com/cceevents?page=8

Ridao Martín, Joan. «L’Estat de la justícia. Reptes de futur». Conferència. Col·legi d’Advocats de Terrassa, 24/09/2010.

Ridao Martín, Joan: López Burniol, Josep; Nuet, Joan Josep. Catalunya i el dret a decidir. Taula rodona. Universitat progressista d’Estiu de Catalunya, UPEC. Barcelona, 13/07/2010.

Ridao Martín, Joan. «Culminar la transició. Regeneració democràtica i plurinacionalitat». Conferència. Col·legi Oficial de Doctors i llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia (COLPIS). Barcelona, 15/02/2008.

Ridao Martín, Joan. «La política exterior d’Espanya». Conferència. Cicle de Conferències del Real Instituto Elcano i Instituto de Crédito Oficial (ICO). Madrid, 12/02/2008.

Ridao Martín, Joan: «Estimació de les balances fiscals de les Comunitats Autònomes respecte l’Estat Espanyol 1995-2005». Conferència. Col·legi d’Enginyers-Fundació Josep Irla – Secció d’Estudis Socioeconòmics. Barcelona, 11/02/2008.

Ridao Martín, Joan. «El repte de les infraestructures». Conferència. Col·legi d’Enginyers de Camins, Canais i Ports de Catalunya. Barcelona, 5/02/2008.

Ridao Martín, Joan. «Curs de Dret Públic de Catalunya». Prsentació de llibre. Facultat de Dret. Universitat de Girona. Amb Xavier Arbós (Catedràtic de Dret Constitucional UDG) i Jaume Vernet (Catedràtic de Dret Constitucional URV), 9/X/2007.
http://www.udg.edu/Noticiesiagenda/Reculldenoticies/tabid/2575/p/7430/language/es-ES/Default.aspx

Ridao Martín, Joan. «La col·laboració público-privada i les infraestructures». Conferència. Cercle d’Infraestructures. World Trade Center-Barcelona, 29/01/2008.

Ridao Martín, Joan. «La expresión política de las diferencias: ¿Nacionalismo cívico o nacionalismo ético?». Conferència. Universidad de Granada. Granada, 9/07/2007.

Ridao Martín, Joan. «El bon govern i la transparència administrativa». Conferència. Universitat d’Alacant. Alacant, 21/03/2007.

Ridao Martìn, Joan. «Les coalicions polítiques a Catalunya». Conferència. Universitat Rovira i Virgili. Amb Josep M. Vallès (Catedràtic de Ciència Política UAB).

Ridao Martín, Joan. «Així es va fer l’Estatut». Conferència. Museu d’Art Modern de Tarragona. Diputació de Tarragona. Amb Josep Sánchez Cervelló (Catedràtic URV). 6/10/2006
http://sae.altanet.org/houmuni/web/mamt/media/upload/arxius/Memoria_2006-ok.pdf

Ridao Martín, Joan: «El nou Estatut i la llengua». Ponència, amb Eva Pons, Universitat de Barcelona. Barcelona, 26/04/2006.

Ridao Martín, Joan. «La reforma constitucional y estatutaria: Valoración y perspectiva». Conferència en el marc del Seminari La reforma constitucional y estatutaria. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 13/05/2005.

Ridao Martín, Joan. «El projecte de Tractat pel qual s’institueix una Constitució per a Europa». Conferència. Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil (CRTTT)-Universitat Politècnica de Catalunya, Canet de Mar, 15/02/2005.

Ridao Martín, Joan: Conferència. «De l’autonomia a la sobirania», Universitat Rovira i Virgili. Sala Hortensi Güell del Centre de Lectura de Reus, 14/03/2003.
http://wwwa.urv.cat/cas/vida_a_la_urv/01_agenda_cultural/AC107.htm

Ridao Martín, Joan. «La protecció jurídica dels drets dels animals». Conferència. Col·legi de Veterinaris de Catalunya. Barcelona, 15/11/2001.

Ridao Martín, Joan: «Els drets de les parelles de fet». Ponència en el marc de les Jornades sobre la Llei 10/1998, d’unions estables de parella. Consell General del Poder Judicial i Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. La Seu d’Urgell, 28 d’octubre de 1998.

Ridao Martín, Joan: «El nou Codi Civil de Catalunya». Ponència en el marc de la Jornada Cap a un nou Codi Civil de Catalunya. Observatori de Dret Privat. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 19 i 20/11/1998.

6.3.1.2. Seminaris, jornades i cursos impartits

Universidad Internacional Menéndez y Pelayo-SEOPAN
«El futuro del modelo concesional de infraestructuras: retos y oportunidades».
Santander, 29 i 30/06/2015.
http://www.seopan.es/ficheros/6d9a74b4e9c589e75f89a5877e06794c.pdf
http://www.seopan.es/verlink.php?id=39046&PHPSESSID=04iqcs7vc0uphmg0vtch4gplq5

Universidad de Jaén
Consejo Consultivo de Andalucía
Fundación Gregorio Peces Barba
Observatorio Gregorio Peces Barba sobre Derechos
Humanos y Democracia
Área de Derecho Constitucional Universidad de Jaén
Jornada: Transparencia política e institucional en el actual marco legislativo
Ponencia: «La transparencia como instrumento de buen gobierno y administración del sector público y para la probidad del sistema político. Corrupción y partidos políticos».
5/05/2014

Universidad de Valladolid
Jornada: La crisis de la legitimidad representativa: ¿un nuevo papel para los partidos políticos?
Ponencia: «La necesidad de repensar el modelo»
Aula del Instituto de Estudios Europeos
Valladolid, 28/11/2014

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.
Màster: Gestió d’infraestructures
La contractació público-privada per a la provisió de grans infraestructures. Marc legal.
Barcelona, 28/04/2014

Postgrau de Gestió Privada d’Infrastructures (dins el marc de la 8a. Edició del Màster de Gestió d’Infrastructures):
«El stock de infraestructures en la España del 2015: Claves económicas y legales para la entrada del sector privado»,
Barcelona, 16/02/2015

Università de Pisa. Dipartamento di Giurisprudenza
Seminario su «La tutela dei dirittifondamentali in una visione comparata»
Pisa, 30/01/2014

Universitat Rovira i Virgili, Facultat de Ciències Jurídiques
Pràctica Parlamentària:
Tarragona, 21/02/2014
Tarragona, 01/03/2013
Tarragona, 23/03/2012

Il.ltre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB):
Curs sobre la contractació del sector públic. Centre de Formació ICAB. Comissió de Cultura. Secció de Dret Administratiu:

«El contracte de gestió de serveis públics i el contracte de col•laboració públicprivat. Característiques essencials».
Barcelona, 2/07/2013
«El contracte de gestió de serveis públics i el contracte de col·laboració públic privat. Les novetats incorporades per les recents directives europees»
Barcelona, 21/05/2014

«El marc regulador (contractual i financer) del contracte de col·laboració público-privada. Les perspectives obertes per les noves directives europees».
Barcelona, 22/04/2015

Institut d’Estudis Autonòmics (IEA), Generalitat de Catalunya:
Fòrum sobre el Dret a decidir. Institut d’Estudis Autonòmics
-Generalitat de Catalunya
Barcelona, 22/05/2013

ESADE – Universitat Ramon Llull:
Jornada. Ridao i Martín, Joan.; Tornos, Joaquín; Colet, Neus; Arroyo, Alfonso; De Castro, José Manuel; Férez, Manuel. Jornada: «La contratación pública en tiempos de crisis». Esade-Facultad de Derecho.
Barcelona, 20/03/2013

Lliga Europea per a la Cooperació Econòmica (LECE)-Cercle d’Economia-
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED):
Seminari sobre els Partenariats Público-Privats a la Unió Europea. Anàlisi de les iniciatives presentades per la Comissió Europea.
Barcelona, 22/11/2012

Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)
Seminari: «Fer un govern de coalició: de la teoria a la pràctica».
Barcelona, abril-maig de 2007.
Anàlisi de cas: l’acord del Tinell (2004-2006)
Barcelona, 23/05/2007

Seminari: La formació de governs de coalició: aproximació teòrica i simulació pràctica.
Barcelona, abril-juny de 2006.
Les claus de la negociació per a la formació de governs de coalició
Barcelona, 24/05/2006

Seminari: Teoria i pràctica dels governs de coalició
Barcelona, febrer-abril de 2005.
La política de coalicions a Catalunya
Barcelona, 30/05/2005

Universitat Pompeu Fabra. Observatori de l’evolució de les Institucions.
Seminari: la reforma de l’Estatut
Les claus de la reforma de l’Estatut
4a. Sessió. Barcelona, 2/05/2005.

Asociación de Periodistas Parlamentarios.
Seminario: Opinión pública y Parlamento
Madrid-El Escorial, 04/07/2011.

Fundació Josep Irla
La governança republicana a les ciutats
Ponència: «Republicanisme, valors republicans i transparència dels governs», amb el prof. Jaume López (UPF)
Barcelona, 28 de març

6.3.1.3. Organització, coordinació de jornades o participació en el comitè científic

Universidad de Jaén (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales)- Consejo Consultivo de Andalucía, Fundación Gregorio Peces Barba i Observatorio Gregorio Peces Barba sobre Derechos
Transparencia política e institucional en el actual marco legislativo. Humanos y
Democracia.
5/06/2014

I Foro Universitario de Participación Ciudadana. Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Diputación de jaén. Junta de Andalucía.
Jaén 4 d’abril de 2013.
«La institución del referèndum en España. Una revisión necesaria».

6.3.1.4. Conferències magistrals

Ridao Martín, Joan: «Les eleccions al Parlament de Catalunya”, amb Anton Costas i Daniel Innerarity. L’H Espai debat
L’Hospitalet de Llobregat, 11/01/2021.

Ridao Martín, Joan: «Propostes per a la millora de la participació i la regeneració democràtica» Associació Independent d’Advocats i Advocades de la Generalitat (AIAGEC), Barcelona 14/06/2018.

Ridao Martín, Joan: «La regulació dels grups de pressió en el marc del Dret comparat», Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Jornada sobre la transparència en les relacions amb els grups d’interès, Secció de Publicitat Activa i Portal de Transparència, Barcelona, 15 de desembre de 2017. Pendent.

Ridao Martín, Joan: «Propostes per evitar les causes estructurals de la corrupció», Sessió d’experts de reflexió estratègica, junt amb Joan J. Queralt, J. M. Vallès, Itziar González, Joan Llinares i David Fernández, Grup Impulsor del Parlament Ciutadà, Barcelona, 4/07/2017.

Ridao Martín, Joan: «La despenalització de l’eutanàsia al Congrés», Associació Dret a Morir Dignament i Diputació de Barcelona, Barcelona, 24/02/2017.

Ridao Martín, Joan: «Estatut de Catalunya: una oportunitat fallida», Aula d’Extensió Universitària de Castellbisbal, Sala d’Actes municipal, 19-12-2016.

Ridao Martín, Joan: «L’ètica i la transparència a l’Administració: mecanismes per avançar en una bona governança i evitar la corrupció», Mestratge de Direcció de polítiques públiques locals, Ajuntament de Barcelona, Gerencia de Recursos Humans i Organització, 15-!2-2016.

Ridao Martín, Joan: «Les possibilitats d’una nova arquitectura constitucional», amb el prof. X. Arbós (UB), Fundació Ernest Lluch, Vilassar de Mar, 18 de juliol de 2006.

Ridao Martín, Joan: «La segona Transició», Aula d’extensió universitària de Cerdanyola. Cerdanyola, 13 de gener de 2016.

Ridao Martín, Joan: «¿Com hem arribat fins aquí?, Conferència organitzada per Sobiranisme i Justicia (junt amb Salvador Cardús, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart). Barcelona, 15 de gener de 2016.

Ridao Martín, Joan: «El Dret dels pobles a l’autodeterminació», cicle de Conferències dels Dilluns dels Drets Humans, Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, i Mans Unides (junt amb Arcadi Oliveras, Quim Arrufat i Antoni Bassas). Barcelona, 16 de Novembre de 2015.

Ridao Martín, Joan: «Construïm un pacte social contra la corrupció. Grup impulsor del Parlament Ciutadà. Barcelona, 13 de juny de 2015.

Ridao Martín, Joan: «Del 9-N a la independència: aspectes jurídics». Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya. Amb A. López Tena. Facultat de Dret UB. 8 d’abril de 2015.

Ridao Martín, Joan: Cercle d’Economia-Círculo Cívico de Opinión. «Ante un año electoral. Propuestas para mejorar nuestra democracia». Junt amb Anton Costas, José Luis García Delgado, Emilio Lamo de Espinosa, José Luís García Delgado, Victoria Camps, Fernando Vallespín, Josep Ramoneda i Joan Roca. Barcelona, 12/03/2015

Ridao Martín, Joan: «El nou ordre internacional i la conformació dels estats al segle XXI», Conferència. Aules Sènior de Mataró-UPC, Mataró, 03/12/2014.

Ridao Martín, Joan: «Debate Político Jurídico sobre Cataluña». Foro de encuentros. Foro de Foros. CasAmérica. Taula rodona amb Herrero y Rodríguez de Miñón, M.; López Burniol, J.J.; Madrid, 20/01/2014.

Ridao Martín, Joan: «La crisi de l’esquerra europea», Bridgingbcn-La Caixa-Abertis-CCCB: Barcelona, 5/06/2014.

Ridao i Martín, Joan: «La qüestió de l’Estat», Curs hivern-primavera de l’Ateneu de Tàrrega. Tarrega, 24/04/2014.

Ridao Martín, Joan: «La corrupción. El conflicte entre l’ètica i el poder». Taula rodona amb Del Pozo, J. M.: Club de lectura de pensament polític actual. Ajuntament del Prat de Llobregat Cèntric Espai Cultural. El Prat de Llobregat, 20 de març de 2014.

Ridao Martín, Joan: Conferència: «Transició nacional: una oportunitat per a un nou model de col·laboració público-privada». Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris (ACEDE), Barcelona, 4/12/2013.

Ridao Martín, Joan: «Catalunya-Espanya, a cara o creu», Conferència. L’Hospitalet espai de debat. Associació Amics de la UNESCO, L’Hospitalet de Llobregat, 21/11/2013.

Ridao Martín, Joan: «El projecte del catalanisme polític en l’horitzó de l’Europa del 2010». Conferència. Cicle Horitzó 2020 Fundació Catalunya Europa i Centre d’Estudis Jordi Pujol. Barcelona, 7/11/2013.

Ridao Martín, Joan; «Podem ser independents?». Conferència en el marc del Cicle conferències de tardor del Cercle de Recerques i Estudis Mogoda (CREM), Santa Perpètua, 17/10/2013.

Ridao Martín, Joan: «La memòria d’Esteve Albert», Conferència. Llibreria Claret, Barcelona, 8/10/2013.

Ridao Martín, Joan: «La Catalunya que volem». Conferència en el marc del cicle de conferències «La Catalunya que volem», Ajuntament de Matadepera-ANC. Matadepera, 26/07/2013.

Ridao Martín, Joan: «Dret a decidir i legalitat», Taula rodona amb Perez Royo, J., Bonet, L. Debat Building: Barcelona, 14/06/2013.

Ridao Martín, Joan: «Podem ser independents?». Conferència. Institut de Cultura d’Olot. Olot, 12/06/2013.

Ridao Martín, Joan: «La divisió de poders: l’assignatura pendent de la democràcia». Conferència. Nova Esquerra Catalana. Girona 8/06/2013

Ridao Martín, Joan: «La Catalunya del futur». Conferència en el marc del cicle de conferències del Casal d’Europa-Òmnium Cultural. Berga, 25/04/2013

Ridao Martín, Joan: «La Constitució de la Catalunya independent: la fundació del primer estat del segle XXI?». Taula rodona amb Vintró, J., Bonet, L. En el marc del Cicle «La Catalunya independent que volem». Assemblea Nacional Catalana (ANC). Barcelona, 01/03/2013.

Ridao Martín, Joan: «Autonomia, federalismo e independencia. El derecho a decidir». Taula rodona amb Rubio Llorente, F. Et alt. Encuentro Cataluña – España. El País i Cadena SER. Barcelona, 13/12/2012.

Ridao Martín, Joan: «Autogovern, federalisme i dret a decidir. Els casos d’Escòcia i el Quebec». Taula rodona amb Keating, M.; Taillon, P.; Arbós, X. Fundació Rafael Campalans. Barcelona, 29/06/2012.

Ridao Martín, Joan: «La nova composició política a Espanya després del 20N». Conferència. Ateneu Barcelonès. Barcelona, 15/12/2011.

Ridao Martín, Joan: «La crisis económica y el desenlace agónico del periplo estatutario catalan». Conferència. Nueva Economia Fórum. Madrid, 17/06/2010.

Ridao Martín, Joan: «La importància de les infraestructures i del seu finançament». Conferència en el marc del Cicle de conferències «Economia i empresa a les Terres de l’Ebre», Cambra de Tortosa. Tortosa, 18/03/2010.

Ridao Martín, Joan: «La crisi econòmica, el finançament i les infraestructures». Conferència en el marc del Cicle de conferències del Cercle d’Economia de Mallorca. Palma de Mallorca, 4/02/2010.

Ridao Martín, Joan: «La situació política actual». Conferència en el marc del cicle de Conferències de l’Associació d’Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona, Grup Claris, 25/02/2010.

Ridao Martín, Joan: «La reforma de la Ley 3/2004, de morosidad». Ateneo de Madrid. 18/11/2009.

Ridao Martín, Joan: «Polítiques davant de la crisi i la reforma de l’Estat». Conferència. Cicle de conferències de l’Octubre CCC. València, 12/11/2009.

Ridao Martín, Joan: «La vigència del feminisme». Conferència. Fundació Josep Irla. Barcelona, 19/02/2009.

Ridao Martín, Joan. El compromís polític. Conferència. Fundació Josep Irla – Secció d’Estudis Polítics – Revista Eines. Conferència. Barcelona, 17/07/2008.

Ridao Martín, Joan. El desenvolupament sostenible. Conferència. Fundació Josep Irla – Secció d’Estudis Polítics – Revista Eines. Barcelona, 17/04/2008.

Ridao Martín, Joan: «L’economia del coneixement». Conferència. Cercle per al coneixement-Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País. Barcelona, 28/02/2008.

Ridao Martín, Joan: «El compromís polític». Conferència. Fundació Josep Irla. Barcelona, 16/02/2008.

Ridao Martín, Joan. Conferència. Fòrum Europa-Tribuna Catalunya. 14/02/2008.

Ridao Martín, Joan: «Catalunya: una societat capdavantera en el segle XXI». Conferència. Cercle d’Economia. Barcelona, 7/02/2008.

Ridao Martín, Joan: «Objectiu: Un país de primera». Conferència. Fundació Josep Irla-ONCE. Barcelona, 24/01/2008.

Ridao Martín, Joan: «La construcció d’espais de sobirania». Conferència. Fundació Josep Irla – Secció d’Estudis Polítics – Revista Eines. Barcelona, 16/01/2008.

Ridao Martín, Joan: «Les infraestructures, un dèficit endèmic a Catalunya?». Conferència. Fundació Josep Irla. Barcelona, 20/04/2007.

Ridao Martín, Joan: «L’articulació de l’esquerra política a Catalunya». Conferència. Universitat Progressista d’Estiu (UPEC). Barcelona, 19/07/2006.

Ridao Martín, Joan: «El compromís polític dels joves». Taula Rodona. Moviment Universitari i Estudiants Cristians (MUEC). Barcelona, 9/05/1997.

 

6.3.1.5. Assistència a Congressos, conferències, seminaris i jornades

6.3.1.5.1. Congressos

IV Congreso Internacional del avance del Gobierno abierto. II Congreso de Buen Gobierno y transparència de la Comunidad Valenciana
Universitat de Valencia-Generalitat Valenciana-Red Derecho Tics
Facultat de Dret, Universitat de valència
6 i 7 de setembre de 2017.

III Congrés Internacional de Justícia Constitucional
«Constitución y Justicia en los albores del siglo XXI»
Bolonya, 10-13 d’octubre de 2017
Facultat de Dret

International Conference
«Self-determination in Europe. Contemporary challenges of minorities in
multinational states»
Bern (Suïssa)
9-11/10/2014

Congreso Internacional sobre libertades y derechos sociales en Brasil, Italia, Portugal y España.
Universitat Autònoma de Barcelona. Grup de Recerca, Estudis Federals i
Autonòmics UAB
Barcelona
16 i 17/06/2014

Congreso Internacional UNIJES 2013 (Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Universidad de Deusto, ESADE).
«Las medidas preventivas de conflictes jurídicos en contextos económicos inestables». Barcelona, 1-3/07/2013

I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica i Democracia en Iberoamérica,
Universitat de Girona
Girona, 3-5/06/2013

Congresos de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE):

X Congreso:«Las huellas de la Constitución de Cádiz».
Cadis, 26 i 27/01/2012

XI Congreso:«La tutela judicial de los derechosfundamentales».
Barcelona, 21-22/02/2013

XII Congreso: «Participación, representación y democracia».
Salamanca, 3 y 4/04/2014

XIII Congreso: «La organización territorial del Estado, hoy».
Zaragoza, 19 i 20 de febrer de 2015.

XIV Congreso: «La Constitución española. Treinta años después de la integración europea». Deusto-Bilbao
Comunicació: «Los principios y valores de la Unión Europea ante la eventual creación de Nuevos Estados en su seno»
Donostia, 30/1/2016

XV Congreso: «Parlamento y parlamentarisme: origen y retos»
León, 30 y 31 de marzo de 2017
Comunicació: Parlamentarismo y libertad de expresión: ¿Dónde están los límites?

XVI Congreso: 40 años de Constitución: una mirada al futuro
Facultat de Dret. Universitat de Màlaga
Málaga, 26 y 27 de abril de 2018

XII Congreso: Seguridad y libertad en el sistema democrático
Facultat de Dret
Santiago de Compostela, 4 i 5 d’abril de 2019

XVIII Congreso: Educación y Libertades en la democracia constitucional
Oviedo, 11 y 12 de marezo de 2021.

I Foro Universitario de Participación Ciudadana. Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Diputación de Jaén. Junta de Andalucía.
Jaén 4 d’abril de 2013.

Congreso Diálogos Judiciales en el Sistema Interamericano de Garantía de los Derechos Humanos
El Departamento de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 25, 26 y 27 de febrero de 2015.

Seminari «Reflexions entorn de la docència al grau de Gestió i Administració Pública», de 4 hores de durada. Activitat acreditada per aquest Institut en el marc de la formació del professorat de la Universitat de Barcelona.
Consell d’estudis de Gestió i Administració Pública de la Facultat de Dret durant el curs 2016-2017.
Barcelona, 8 de setembre de 2016.

6.3.1.5.2. Assistència a seminaris, jornades, simpòsiums i cursos

Seminari AELPA Consell d’Europa i Tribunal Europeu dels Drets Humans
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la tutela de derechos humanos
Asociación Española de Letrados de Parlamentos
Estrasburg, 28-29 de junio de 2018.

Jornadas de la AELPA en el Parlamento Alemán
El federalismo en la República Federal de Alemania
Asociación Española de Letrados de Parlamentos.
Berlín, 8-9 de junio de 2017.

Jornades sobre avaluació del Treball de Fi de Grau: organització de l’avaluació i rúbriques
Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona
Facultat de Dret, Universitat de Barcelona
Barcelona, del 10 al 17 de maig de 2017.

Jornada sobre el dret d’accés a la informació dels diputats en el nou context de transparència, Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparencia. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 16-11-2016. Falta certificat.

Simposi sobre drets lingüístics
Simposi Internacional sobre Drets Lingüístics i Cohesió Social en Societats Plurilingües, Associació Internacional de Comissaris de Llengua
Barcelona, 19 i 20/03/2014

Corso di Alta Formazione in Giusticia constituzionale e tutela giurisdizionale del diritti.
Università di Pisa
Pisa, 13-31/01/2014IV Observatorio «Novedades del Federalismo en Europa», 12/12/2013.

III Seminario Mexicano-Italiano-Español de Derecho Constitucional.
La democràcia multinivell: perspectiva constitucional y experiènciescomparades a debate. Universidad de Barcelona. Facultad de Derecho.
Barcelona, 10/07/2013.

Seminari «La transposició de directives europees i l’autogovern»,
Seminari. Institut d’Estudis Autonòmics.
Barcelona, 29/05/2013.

Seminari Scotland-Catalonia
Institut d’Estudis Autonòmics-projecte de recerca «Research project
Under the ESRC’s programme on the Future of the UK and Scotland»
(universitats d’Aberdeen, Edimburgh, Stirling i Strathclyde, i el National
Centre for Economicand Social Research).
Barcelona, 28/10/2013

Jornada sobre videovigilància policial, experiència acumulada i perspectives de futur, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya, 3 d’octubre de 2014.
Fòrum sobre el dret a decidir (2013-2014)

Institut d’Estudis Autonòmics
2013:
1a. Sessió: el dret a decidir i el procés d’ampliació interna a la UE. El
cas britànic. Barcelona, 10/04/2013
2a. Sessió: el dret d’autodeterminació i la creació de nous Estats en el
context internacional. Barcelona, 22/05/2013
3a. Sessió: nous Estats sorgits d’estats membres i les seves relacions
amb la UE. Barcelona, 5/07/2013
4a. 15 anys de dictamen de la Cort Suprema del Canadà sobre la
secessió del Québec. Barcelona, 27/09/2013

2014
1a. Sessió: Secessió i drets lingüístics de les minories: la perspectiva
Canadà/Québec. Barcelona, 12/03/2014.
2a. Sessió: Els drets col·lectius de les minories i el dret de secessió
19/05/2014
3a. Sessió: Opinió pública davant el qüestionament de l’Estat autonòmic i el
debat sobiranista: què diuen les enquestes?
19/09/2014
4ª Sessió 2014, Catalunya, nou estat d’Europa?, López, J.; Arbós, X.;
Barceló, M., Institut d’Estudis Autonòmics, 6 d’octubre de 2014

Seminari «El futur de Catalunya», Institut d’Estudis Autonòmics
Com serà la futura hisenda pública de Catalunya?
Barcelona, 4 de març de 2015.

Altres:
Abellán, M. D.: «Els límits a l’endeutament de les comunitats autònomes», Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 12/06/2013.

Jou, LL.; Branchadell, A.; Milian Massana, A.: «Quin hauria de ser el règim jurídic lingüístic si Catalunya tingués un estat propi?» IEA, Barcelona, 27/11/2013.

Molina, I.; de Castro Ruano, J. L.; Pons Ràfols, X.: Acció exterior i comunitats
autònomes. IEA. Barcelona, 1/07/2014

Carrillo, M.: «Preguntes i respostes al voltant de la Llei de garantia de la unitat
de mercat». Institut d’Estudis Autonòmics. Barcelona, 15/07/2014.

7. ALTRES MÈRITS RELLEVANTS
7.1. Trajectòria i càrrecs institucionals

Director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern (IEA). Govern de Catalunya
Nomenament: Decret 159/2021, de 8 de juny (DOGC 8429, 9.06.2021).

Membre de la Comissió Juridica Assessora
Decret 159/2021, de 8 de juny (DOGC 8429, 9.06.2021) i art. 3.2 Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
Nomenament: 8.06.2021.

Lletrat Major del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 129, 18.07.2018)

Lletrat per oposició del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 270, del 25 de novembre de 2016, i DOGC núm. 7257, del 29 de novembre de 2016).

Lletrat de les comissions següents (XI Legislatura):

Afers Socials i Família
Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Educació
Afers Institucionals
Reglament
Estatut dels Diputats

Lletrat de les comissions següents (XII Legislatura):

Afers Institucionals
Estatut dels Diputats
Matèries Secretes i Reservades
Reglament

Secretari de la Comissió de control de la Iniciativa Popular (Acord de la Mesa del Parlament de 16 de maig de 2017) (BOPC 413, de 18 de maig de 2017).

Membre del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya
Nomenament pel Parlament de Catalunya (Resolució 19/X, de 13/03/2013, BOP núm. 43, 18/3/2013, pp.12-13). Decret 145/2013, de 20/03/2013 (DOGC núm. 6341-22.3.2013).
Cessament, per renúncia (Decret 2/2017, d’11 de gener, DOGC núm. 7288, 17-1-2017).

Membre de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat
Nomenament: Acord de Govern GOV/80/2011, de 17 de maig (DOGC núm. 5882, de 19 de maig de 2011)

Membre de la Comissió Mixta de Transferències Estat –Generalitat
Nomenament: Decret 250/2005, de 16 de novembre
Cessament: Decret 194/2009, de 16 de desembre

Membre del Consell d’Impuls i Seguiment del Desplegament Estatutari
Nomenament: Acord de Govern GOV/23/2007, de 6 de febrer (DOGC núm. 4822, de 15 de febrer de 2007).

Ponent Redactor de la Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Nomenament pel Parlament de Catalunya (BOP núm. 211, de 28 de juliol de 2005, NT. 206-00003/07)

Congrés dels Diputats: IX legislatura.

Vocal de la Diputació Permanent
Portaveu Titular de la Junta de Portaveus
Portaveu de la Comissió Constitucional
Membre de la Comissió d’Afers Exteriors
Portaveu de la Comissió de Justícia
Portaveu de la Comissió d’Interior
Membre de la Comissió de Defensa
Membre de la Comissió d’Economia i Hisenda
Membre de la Comissió de Pressupostos
Membre de la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Cuentas
Portaveu de la Comissió Mixta per a la Unió Europea
Vocal de la Subcomissió sobre possibles modificacions Régimen Electoral General

Parlament de Catalunya: Legislatures VIII (2006-2010), VII (2003-2006), VI (1999-2003), V (1995-1999).

VIII legislatura
Diputació Permanent. Membre. Alta: 01.12.2006, BOPC, 6. Baixa 26.03.2008, BOPC, 244.
Representants dels grups parlamentaris en la Diputació Permanent.
Portaveu. Alta: 01.12.2006. Baixa 25.03.2008.
Comissió d’Afers Institucionals. Membre. Alta: 01.12.2006, BOPC, 6. Baixa 26.03.2008.
Portaveu en la Comissió d’Afers Institucionals. Portaveu. Alta: 01.12.2006. Baixa 26.03.2008.
Comissió del Reglament. Membre. Alta: 01.12.2006, BOPC, 6. Baixa 26.03.2008.

VII legislatura

Diputació Permanent. Membre. Alta: 03.09.2004, BOPC, 91. Baixa 10.08.2006, BOPC, 379.
Diputació Permanent. Membre. Alta: 11.08.2006, BOPC, 376. Baixa 17.11.2006.
Representants dels grups parlamentaris en la Diputació Permanent. Membre. Alta: 01.01.2006. Baixa 17.11.2006.
Ponència conjunta: Elaboració i tramitació d’una o de diverses propostes de proposicions de llei, per a presentar al Congrés dels Diputats, per a l’efectivitat plena de l’Estatut, d’acord amb el que preveu la disposició addicional novena de la Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tramesa al Congrés dels Diputats. Membre. Alta: 01.12.2005. Baixa 08.09.2006, BOPC, 380.
Ponència conjunta: Elaboració i tramitació d’una o de diverses propostes de proposicions de llei, per a presentar al Congrés dels Diputats, per a l’assumpció de competències per l’article 150.2 de la Constitució, d’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tramesa al Congrés dels Diputats. Membre. Alta: 01.12.2005. Baixa 08.09.2006, BOPC, 380.
Ponència: Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Membre. Alta: 21.07.2005. Baixa 27.07.2005.
Ponència: Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei d’addició d’un nou apartat a l’article 205 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994. Membre. Alta: 30.11.2004. Baixa 10.03.2005.
Ponència: Projecte de llei de la Conselleria en Cap o Conselleria Primera. Membre. Alta: 21.10.2004. Baixa 08.11.2004.
Ponència conjunta: Proposició de llei sobre els recursos contra les qualificacions dels registradors de la propietat en matèria de dret privatiu català. Membre. Alta: 27.05.2004. Baixa 19.11.2004.
Ponència: Projecte de llei de modificació de l’article 22 de la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Membre. Alta: 25.02.2004. Baixa 08.09.2006, BOPC, 380.
Ponència redactora de la proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Membre. Alta: 09.02.2004. Baixa 08.07.2005.
Junta de Portaveus. Portaveu adjunt. Alta: 07.09.2004, BOPC, 91. Baixa 19.10.2004, BOPC, 103.
Junta de Portaveus. Portaveu. Alta: 19.10.2004, BOPC, 103. Baixa 08.09.2006, BOPC, 380.
Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local. President. Alta: 23.12.2003, BOPC, 3. Baixa 20.10.2004, BOPC, 107.
Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local. Membre. Alta: 21.10.2004, BOPC, 107. Baixa 08.09.2006, BOPC, 380.
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. Membre. Alta: 23.12.2003, BOPC, 3. Baixa 19.11.2004, BOPC, 119.
Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials. Membre. Alta: 23.12.2003, BOPC, 3. Baixa 05.10.2004, BOPC, 101.

VI legislatura

Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat de la Informació. Membre. Alta: 09.02.2000, BOPC, 21. Baixa 27.04.2000, BOPC, 55.
Comissió d’Estudi sobre la Política d’Immigració a Catalunya. Membre. Alta: 29.03.2000, BOPC, 42. Baixa 27.04.2000, BOPC, 55.
Comissió d’Estudi sobre el Millorament de la Prevenció i l’Extinció d’Incendis. Membre. Alta: 07.06.2000, BOPC, 69. Baixa 23.09.2003, BOPC, 462.
Comissió d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogovern. Membre. Alta: 23.11.2001, BOPC, 240. Baixa 31.12.2002, BOPC, 374.
Comissió de Control Parlamentari dels Crèdits Destinats a Despeses Reservades de l’Administració de la Generalitat. Membre. Alta: 13.02.2002, BOPC, 263. Baixa 23.09.2003, BOPC, 462.
Comissió d’Investigació sobre les Presumptes Irregularitats en Estudis d’Opinió i Enquestes del Govern. Membre. Alta: 09.04.2003, BOPC, 415. Baixa 29.04.2003, BOPC, 423.
Ponència conjunta: Proposició de llei sobre la protecció dels animals. Membre. Alta: 09.05.2002. Baixa 18.06.2003.
Ponència: Proposició de llei de foment de la pau. Membre. Alta: 18.10.2000. Baixa 12.06.2003.
Ponència conjunta: Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia. Membre. Alta: 19.02.2003. Baixa 23.09.2003, BOPC, 462.
Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local. Secretari. Alta: 01.12.1999, BOPC, 3. Baixa 23.09.2003, BOPC, 462.
Ponència: Proposició de llei de modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Membre. Alta: 23.10.2002, BOPC, 318. Baixa 23.10.2002, BOPC, 346.
Ponència: Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de Catalunya. Membre. Alta: 13.03.2001, BOPC, 163. Baixa 22.03.2001, BOPC, 163.
Ponència: Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de Catalunya. Membre. Alta: 13.03.2001, BOPC, 163. Baixa 22.03.2001, BOPC, 163.
Ponència: Projecte de llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. Membre. Alta: 18.03.2003, BOPC, 392. Baixa 20.03.2003, BOPC, 406.
Ponència: Projecte de la primera llei del Codi civil de Catalunya. Membre. Alta: 15.10.2002, BOPC, 356. Baixa 07.11.2002, BOPC, 369.
Ponència: Projecte de llei de modificació de determinats articles de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, amb relació a l’afiliació sindical de les persones membres del Cos de Mossos d’Esquadra. Membre. Alta: 05.11.2002, BOPC, 286. Baixa 07.11.2002, BOPC, 352.
Ponència: Projecte de llei sobre un torn especial de promoció interna del cos auxiliar administratiu al cos administratiu. Membre. Alta: 25.04.2002, BOPC, 286. Baixa 08.05.2002, BOPC, 295.
Ponència: Projecte de llei d’adequació de procediments administratius amb relació al règim de silenci administratiu i al termini de resolució. Membre. Alta: 22.10.2000, BOPC, 286. Baixa 23.10.2002, BOPC, 346.
Ponència: Projecte de llei de drets reals de garantia. Membre. Alta: 16.04.2002, BOPC, 286. Baixa 06.06.2002, BOPC, 314.
Ponència: Projecte de llei de l’accessió i l’ocupació. Membre. Alta: 27.11.2001, BOPC, 238. Baixa 13.12.2001, BOPC, 248.
Ponència: Projecte de llei de cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura. Membre. Alta: 13.11.2001, BOPC, 231. Baixa 05.12.2001, BOPC, 244.
Ponència: Projecte de llei de regulació dels drets de superfície, de servitud i d’adquisició. Membre. Alta: 16.10.2001, BOPC, 220. Baixa 05.12.2001, BOPC, 244.
Ponència: Projecte de llei sobre publicitat institucional. Membre. Alta: 30.11.2000, BOPC, 117. Baixa 13.12.2000, BOPC, 129.
Ponència: Projecte de llei de mediació familiar de Catalunya. Membre. Alta: 12.12.2000, BOPC, 121. Baixa 01.03.2001, BOPC, 155.
Ponència: Projecte de llei de fundacions privades. Membre. Alta: 23.01.2001, BOPC, 105. Baixa 05.04.2001, BOPC, 172.
Ponència: Projecte de llei de modificació de l’article 29 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, en relació amb l’edat per a l’accés a la categoria d’agent. Membre. Alta: 18.05.2000, BOPC, 57. Baixa 18.05.2000, BOPC, 61.
Ponència: Projecte de llei de pensions periòdiques. Membre. Alta: 16.05.2000, BOPC, 57. Baixa 01.06.2000, BOPC, 66.
Ponència: Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Membre. Alta: 16.05.2000, BOPC, 57. Baixa 01.06.2000, BOPC, 66.
Ponència: Projecte de llei de regulació dels drets d’usdefruit, ús i habitació. Membre. Alta: 16.05.2000, BOPC, 57. Baixa 02.11.2000, BOPC, 108.
Ponència: Projecte de llei de modificació de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del Decret Legislatiu 1/1991, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 3/1985 i 21/1990, de la Comissió Jurídica Assessora, i de la Llei 7/1996, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Membre. Alta: 15.03.2000, BOPC, 31. Baixa 23.03.2000, BOPC, 35.
Ponència: Projecte de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional. Membre. Alta: 04.12.2002. Baixa 17.06.2003.
Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, reguladora de l’elaboració i la publicitat de les enquestes i els estudis d’opinió de la Generalitat. Membre. Alta: 29.05.2003. Baixa 17.06.2003.
Ponència: Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de transferència a la Generalitat de Catalunya de les competències en matèria notarial. Membre. Alta: 29.05.2003. Baixa 18.06.2003.
Ponència: Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat. Membre. Alta: 24.04.2003. Baixa 27.05.2003.
Ponència: Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la lletra g) de l’article 53 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat. Membre. Alta: 24.04.2003. Baixa 27.05.2003.
Ponència: Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la disposició final segona, apartat 3, de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de Seguretat de l’Estat. Membre. Alta: 24.04.2003. Baixa 27.05.2003.
Ponència: Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica, per via de l’article 150.2 de la Constitució, de transferència a la Generalitat de Catalunya de les competències en matèria d’autorització per a la convocatòria de referèndum. Membre. Alta: 02.04.2003. Baixa 27.05.2003.
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. Membre. Alta: 01.12.1999, BOPC, 3. Baixa 23.09.2003, BOPC, 462.
Comissió del Síndic de Greuges. Membre. Alta: 01.12.1999, BOPC, 3. Baixa 23.09.2003, BOPC, 462.

V legislatura

Comissió de Seguiment del Procés d’Equiparació Dona – Home. Membre. Alta: 17.04.1996, BOPC, 47. Baixa 24.08.1999.
Comissió d’Estudi sobre les Causes que generen Violència Infantil. Membre. Alta: 22.10.1996, BOPC, 104. Baixa 24.08.1999.
Comissió d’Estudi sobre el Finançament del Sistema Català de Serveis Socials. Membre. Alta: 25.02.1998, BOPC, 259. Baixa 24.08.1999.
Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local. Membre. Alta: 24.04.1996, BOPC, 51. Baixa 29.10.1996, BOPC, 109.
Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local. Secretari. Alta: 29.10.1996, BOPC, 109. Baixa 24.08.1999.
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. Membre. Alta: 19.12.1995, BOPC, 2. Baixa 24.08.1999.
Comissió de Política Social. Membre. Alta: 22.10.1996, BOPC, 104. Baixa 20.03.1997, BOPC, 157.
Comissió de Política Social. Membre. Alta: 13.05.1997, BOPC, 174. Baixa 24.08.1999.
Comissió del Síndic de Greuges. Membre. Alta: 19.12.1995, BOPC, 2. Baixa 24.08.1999.

7.2. Activitats de caràcter professional

Advocat i Consultor per compte pròpia.Col·legi d’Advocats de Barcelona. Col·legiat núm. 18.128 (any de col·legiació 1991). Actualment no exercent. També dels Col·legis d’advocats de Terrassa (1990) i Tenerife (1990).

Advocat associat de Ridao& Lopez.Advocats Associats. 1990-2009.

Advocat i assessor jurídic d’empresa:

Allianz-Ras. 1995-1996.
Mútua Lleidatana. 1992-1995.
AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros. 1992-1995.
DEPSA. Grup Assegurador Catalana Occident. 1992-1995.
Unión Condal de Seguros y Reaseguros S.A. 1991-1992.
J. M. Garcia De Enterría. Abogados. 1990-1991.

Assessor jurídic del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, al Parlament de Catalunya (1989-1995). Acreditat.

Col·laborador contractat o esporádic de diferents mitjans de comunicació audiovisuals i escrits: La Sexta, Antena 3, Onda cero, Catalunya Ràdio, RAC 1, RNE, La Xarxa, La Vanguardia, El País, El Periódico, Ara i Avui.

7.3. Mèrits de caràcter acadèmic o professional
7.3.1. Premis i reconeixements
Cruz de Honor de la Orden de San Raimon de Peñafort. Ordre Ministerial OM 6/10/2011.
Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2012 sobre Dret administratiu (Modalitat Millors monografies publicades o inèdites). Menció honorífica per l’obra La colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras. Revisión crítica y recomendaciones de mejora del marco regulador (contratación, financiación, fiscalidad, contabilidad pública y control externo)”, Atelier, Barcelona, 2012). Atorgat per l’Il·ltre Col·legi d’Advocats de Barcelonba. Acord del jurat de 24/10/2013.
Medalla d’Honor de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona (ICAB).

Premi CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica), per a fomentar l’Esperit Científic entre la Joventut (1981-1982).

Guardonat diverses ocasions per la APP (Asociación de la Prensa Parlamentaria-Corts Generals):«Diputado revelación» (2008) i «Azote del Gobierno» (2011). Finalista a millor orador-premi Castelar (2009 i 2010).

7.3.2. Altres mèrits rellevants

Membre del Consell Assessor de la Revista del Parlamento Vasco LEGAL (Legebiltzarreko Aldizkaria)

Membre del Consell Assessor de la Fundació Catalunya Europa. Desembre de 2019

Membre del Consell Assessor de la «Revista Catalana de Dret Públic» (EAPC).

Membre del Consejo Asesor de Planeta Formación y Universidades (PFU). Fins març 2019.

Membre de l’Asociación de Constitucionalistas de España (ACE)

Membre de l’ Asociación Española de Letrados de Parlamentos (AELPA)

Medalla de Plata de Protecció Civil de Catalunya.

President de la Fundació Josep Irla (2007-2011).

Membre del Consell Directiu Estatal de Nacions Unides a l’Estat Espanyol (1996-2008).

Membre de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates.

Membre del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

Membre de la International Association of Centers for Federal Studies (IACFS).

Avaluador de les revistes Teoría y Realidad Constitucional (UNED), The Age of the Human Rights (UJA) i Llengua i Dret (RCDP).

7.4. Ponències de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

Dictamen 5/2013, de 20 de juny, sobre el Reial decret 189/2013, de 15 de març, pel qual es modifica el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=641527&versionId=1311132

Dictamen 14/2013, de 15 d’octubre,sobre el Reial decret llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la protecciódels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordreeconòmic i social.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=648293&versionId=1325015

Dictamen 2/2014, de 10 de gener, sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
http://margarita.boumort.cesca.cat/admin/uploads/docs/20140114102000-1.pdf
Vot particular. Dictamen 4/2014, de 12 de febrer, sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, sobre la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013).
http://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20140217095214-1.pdf

Dictamen 12/2014, de 20 de març, sobre el Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de distribució de l’energia elèctrica.
https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20140321131027-1.pdf

Dictamen 21/2014, de 30 de setembre. sobre el Reial decret 591/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen els procediments administratius relatius al reconeixement de la compensació dels costos d’escolarització previstos en l’apartat 4 de la disposició addicional trenta-vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (Compensació dels costos d’escolarització).
https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20141002145834-1.pdf

Dictamen 3/2015, de 26 de febrer, sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives.
https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20150227121842-1.pdf

Dictamen 10/2015, d’1 de juliol, sobre sobre el Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20150703135829-1.pdf

Dictamen 19/2015, de 26 de novembre, sobre la Llei orgànica 15/2015, de 16 d’octubre, de reforma de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional per a l’execució de les resolucions del Tribunal Constitucional com a garantia de l’estat de dret.
https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20151201115047-1.pdf

Dictamen 1/2016, de 25 de febrer, sobre el Reial decret 1007/2015, de 6 de novembre, pel qual es regula l’adquisició pel Fons de carboni per a una economia sostenible, de crèdits de carboni del Pla d’Impuls al Medi ambient en el sector empresa «PIMA Empresa», per a la reducció de gasos hivernacle en les seves instal·lacions
https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20160301081540-1.pdf

7.5. Recursos i al·legacions en procesos davant el Tribunal Constitucional (recursos d’inconstitucionalitat, al·legacions a recursos d’empara i conflictes de competència)

Al·legacions del Parlament de Catalunya del 18 d’agost de 2017 al Recurs d’inconstitucionalitat núm. 4062/2017 interposat pel president del Govern de l’Estat, contra l’apartat segon de l’article 135 del Reglament del Parlament de Catalunya.

Al·legacions del Parlament de Catalunya del 14 de setembre de 2017 sobre l’Incident execució de la STC 259/2015, de 2 de desembre, que va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de la Resolució 1/XI del PC, de 9 de novembre de 2015, “sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015” i Annex, així com de la ITC 141/2016, de 19 de juliol, de la ITC 170/2016, de 6 d’octubre, i de la ITC 24/2017, de 14 de febrer i provisions de l’1 d’agost de 2016 i 13 de desembre de 2016; presentat per l’Advocat de l’Estat en relació amb diversos Acords de la Mesa del Parlament de Catalunya, de 6 de setembre de 2017 (procediment núm. 6330-2015).

Al·legacions del Parlament del 14 de setembre de 2017 sobre l’Incident execució de la STC 259/2015, de 2 de desembre, que va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de la Resolució 1/XI del PC, de 9 de novembre de 2015, “sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015” i Annex, així com de la ITC 141/2016, de 19 de juliol, de la ITC 170/2016, de 6 d’octubre, i de la ITC 24/2017, de 14 de febrer i provisions de l’1 d’agost de 2016 i 13 de desembre de 2016; presentat per l’Advocat de l’Estat en relació amb l’Acord de Mesa del Parlament de Catalunya, de 7 de setembre de 2017, d’admissió a tràmit de la proposició de llei de Transitorietat jurídica i Fundacional de la República (procediment núm. 6330-2015).

Al·legacions del Parlament del 12 de gener de 2018 al Recurs d’empara núm. 5239/2017, promogut pel Grup Parlamentari Socialista del Parlament de Catalunya, respecte als Acords de Mesa del Parlament de 27 d’octubre de 2017 en relació a l’admissió a tràmit de les propostes de resolució presentades pel Grup parlamentari de Junts pel Sí CUP sobre “Declaració dels representants de Catalunya” i “Procés constituent” (compte.. a un document intern hi posa Toni Bayona – l’ha signat J. Ridao).

Interposició de recurs d’inconstitucionalitat de 8 de gener de 2018, interposat pel Parlament de Catalunya, contra la Resolució de la Presidència del Senat, del 27 d’octubre de 2017, per la qual es publica l’Acord del Ple del Senat, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de l’article 155 de la Constitució espanyola, i els reials decrets de desenvolupament.
Al·legacions del Parlament de 17 de gener 2018 al Recurs d’inconstitucionalitat núm. 5884/2017, interposat per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Congrés dels Diputats, contra l’Acord del Ple del Senat, de 20 d’octubre de 2017, pel que s’autoritza al Govern de l’Estat l’aplicació a la Generalitat de Catalunya de mesures a l’empara del que preveu l’article 155 CE.

Al·legacions del Parlament de Catalunya del 16 de maig de 2018 en el procediment relatiu a la impugnació de disposicions autonòmiques 492/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les resolucions del president del Parlament de Catalunya per les quals es proposa la investidura de Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a la presidència de la Generalitat i es convoca una sessió plenària el 30 de gener de 2018
Al·legacions del Parlament de 17 de juliol de 2018 al Recurs d’empara 197/2019, interposat per Carles Puigdemont i Casamajó, contra l’acord de la Mesa del Parlament del 9 d’octubre de 2018 pel qual es deixen sense efecte els acords de la Mesa del Parlament del 4 i el 8 d’octubre, relatius a la delegació de vot del diputat Carles Puigdemont i Casamajó.

Al·legacions del Parlament de Catalunya del 18 de desembre de 2018 en el procediment relatiu a la Impugnació de disposicions autonòmiques 5813/2018, promoguda pel Govern de l’Estat, contra les lletres “c” i “d” de l’apartat 15 de l’epígraf II, titulat “Institucions i administracions”, de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència.

Al·legacions del Parlament de Catalunya del 30 d’octubre de 2019 sobre l’Incident d’execució de sentència dictada en la Impugnació de disposicions autonòmiques 5813-2018 en relació amb determinats incisos dels apartats I.1, I.2 i I.3 de la Resolució 534/XII, de 25 de juliol 2019 “sobre les propostes per a la Catalunya real”, per contravenció de la STC 98/2019, de 17 de juliol, que va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de les lletres c) i d) de l’apartat 15 de l’epígraf II, titulat “Institucions i administracions”, de la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència.
7.6. Informes per compte dels Serveis Jurídics dels Parlament de Catalunya

Informe sobre la Proposta de resolució en relació als insults rebuts per la regidora de l’ajuntament de Badalona, Fàtima Taleb. 1/02/2017.

Informe sobre el contingut de la declaració de la Sra. Alicia Sánchez Camacho davant la «comissió d’investigació sobre el frau i l’evasió sobre el frau i l’evasió fiscals i les pràctiques de corrupció política» (DSPC 689/10) i la presumpta comissió d’un delicte de fals testimoni. 8/03/2017.

Informe relatiu als efectes de la sentència de la sala civil i penal del tribunal superior de justícia de Catalunya (TSJC), de 13 de març de 2017, en la situació de la diputada H. Sra. Irene Rigau i Oliver. 27/03/2017.

Informe relatiu a l’estat dels treballs de la comissió d’investigació sobre les actuacions del govern per a preparar la secessió de Catalunya de la resta d’Espanya. 26/03/2017.

Informe sobre la obligatorietat de comparèixer dels alts càrrecs i de les autoritats i els funcionaris de l´Estat davant les comissions d´investigació del Parlament de Catalunya. 27/07/2017.
Informe sobre l’acord del consell de ministres relatiu a l’aplicació de l’art. 155 de la Constitució Espanyola. 25/10/2017.

Nota urgent sobre les futures condicions d’elegibilitat i d’accés i manteniment de la plena condició de diputats dels membres del govern. 3/11/2017.

Nota sobre les implicacions d’una eventual il.legalització de partits en l’exercici del càrrec de diputat al Parlament. 5/11/2017.

Nota relativa a les assignacions econòmiques i a la previsió socials dels diputats i diputades que han causat baixa en finir la XI legislatura i que han cessat com a membres del govern de la Generalitat. 13/11/2017.

Informe jurídic sobre possibles qüestions que es poden suscitar a l’inici de la nova legislatura. 15/01/2018.

Nota relativa al nombre de membres de la Comissió de l´estatut del diputat que correspon assignar als subgrups parlamentaris. 3/05/2018.

Informe sobre l’abast de la interlocutòria del Tribunal Suprem, Sala Penal, de 9 de juliol de 2018, relativa a la suspensió dels drets i deures parlamentaris de diferents diputats del Parlament de Catalunya. 17/07/2018.

Informe sobre l’adequació dels escrits presentats per diversos diputats a la resolució del Parlament de Catalunya «sobre la suspensió de drets i deures parlamentaris de diversos diputats i els seus efectes jurídics”, de 2 d´octubre de 2018. 9/X/2018.

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre la situació de compatibilitat o d’incompatibilitat dels diputats de la XII Legislatura (BOPC núm. 168, p. 101, 05/10/18).

Nota amb relació als drets de la diputada no adscrita Elisenda Alamany Gutiérrez. 27/02/2019.

Nota relativa a les circumstàncies derivades de l’adopció en comissió de resolucions després d’empats en la votació contravenint els acords de la mesa del Parlament sobre el còmput del vot ponderat. 15/04/2019.

Nota sobre les possibilitats d’actuació del Parlament en termes de protecció jurídica dels seus membres que són víctimes de la comissió de possibles delictes. 15/04/2019.

Nota sobre la tramitació de la proposició de llei de reconeixement del dret d´acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (tram. 202-00033/12) i, en especial, sobre el procediment que cal seguir després que el text ha estat rebutjat íntegrament per la comissió. 9/12/2019.

Informe relatiu als efectes de l’acord de la Junta Electoral Central de 3 de gener de 2020, pel qual es declara que el diputat Joaquim Torra i Pla incorre en la causa d´inelegibilitat sobrevinguda de l´art. 6,2,b LOREG, pel fet d´haver estat condemnat en sentència no ferma dictada pel TSJC en data 19 de desembre 2019. 13/01/2020.

Informe sobre les diverses qüestions que es poden plantejar derivades de l’eventual cessament del president de la Generalitat a conseqüència d’una condemna penal ferma que l’inhabiliti per a l’exercici del càrrec. 28/09/2020.

7.7. Activitat legislativa i d’impuls polític més destacada al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats
7.7.1. Parlament de Catalunya
7.7.1.1. V Legislatura

Projectes de Llei

200-00006/05
Projecte de llei d’aliments entre parents
intervenció 22.07.96 DSPC-P, 19, pàg. 1038 1053 1059

200-00007/05
Projecte de llei de modificació de la Llei 39/1991, del 30 de desembre, de la
tutela i institucions tutelars
intervenció 22.07.96 DSPC-P, 19, pàg. 1038 1053 1059

200-00012/05
Projecte de llei de la potestat dels pares
intervenció 22.07.96 DSPC-P, 19, pàg. 1038 1053 1059

200-00016/05
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1996
intervenció 25.07.96 DSPC-P, 22, pàg. 1369

200-00003/05
Projecte de llei de Creació del Col.legi d’Educadors Socials de Catalunya
intervenció 30.10.96 DSPC-P, 27, pàg. 1641

200-00015/05
Projecte de llei reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de
16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1993, 26/1985 i
4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials
intervenció 13.11.96 DSPC-P, 29, pàg. 1755

200-00020/05
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1997
intervenció 28.11.96 DSPC-P, 32, pàg. 1957 1969

200-00020/05
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1997
intervenció 29.11.96 DSPC-P, 33, pàg. 2076 2108

200-00020/05
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1997
intervenció 18.12.96 DSPC-P, 35, pàg. 2233 2241

200-00020/05
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1997
intervenció 19.12.96 DSPC-P, 36, pàg. 2340

200-00014/05
Projecte de llei d’associacions
intervenció 04.06.97 DSPC-P, 49, pàg. 3247 3261 3266

200-00025/05
Projecte de llei de la renda mínima d’inserció
intervenció 18.06.97 DSPC-P, 51, pàg. 3390

200-00032/05
Projecte de llei de creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
intervenció 12.11.97 DSPC-P, 59, pàg. 3895

200-00040/05
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 1998
intervenció 27.11.97 DSPC-P, 62, pàg. 4083

200-00040/05
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 1998
intervenció 28.11.97 DSPC-P, 63, pàg. 4230 4265

200-00033/05
Projecte de llei de creació del Servei Català de Trànsit
intervenció 17.12.97 DSPC-P, 64, pàg. 4309

200-00040/05
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 1998
intervenció 18.12.97 DSPC-P, 65, pàg. 4387

Proposicions de Llei

Proposició de llei de l’associacionisme a Catalunya (Tram. 202-00025/05)
06.02.1996

Proposició de llei de creació d’un fons de compensació de pensions en els supòsits de ruptura matrimonial o del nucli familiar, i d’aliments (tram. 202-00026/05) 07.02.1996

Proposició de llei de creació d’un Fons de Compensació de Pensions en supòsits de ruptura matrimonial o del nucli familiar i d’aliments (tram. 202-00029/05) 06.03.1996

Proposició de llei de creació d’un fons de compensació de pensions en els supòsits de ruptura matrimonial o del nucli familiar, i d’aliments (tram. 202-00039/05) 10.04.1996

Proposició de llei de creació d’un fons de compensació de pensions en supòsits de ruptura matrimonial o del nucli familiar, i d’aliments (tram. 202-00046/05) 02.05.1996

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1983, de creació de l’ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya (Tram. 202-00074/05) 25.02.1997

Proposició de llei per la qual es regula el procediment de designació de senadors o senadores representants de la Generalitat de Catalunya i el seguiment de llur activitat (tram. 202-00075/05) 11.03.1997

Proposició de llei de regulació dels jurats populars de contractació administrativa (Tram. 20200086/05) 13.05.1997

Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1993, del 5 de març, de l’estatut del consumidor (Tram. 202-00087/05) 20.05.1997

Proposició de llei per la qual es regulen els jurats populars de contractació administrativa (Tram. 202-00092/05) 20.06.1997

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l’habitatge (Tram. 202-00093/05) 24.07.1997

Proposició de llei reguladora de les causes de cessament dels càrrecs públics elegits o designats pel Parlament de Catalunya (Tram. 202-00094/05) 31.07.1997
Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1993, del 5 de març, de l’Estatut del consumidor (tram. 202-00097/05) 18.09.1997

Proposició de llei per la qual es regula la publicitat dinàmica a Catalunya (Tram. 202-00107/05) 03.03.1998

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/1995, del 6 d’abril, de la iniciativa legislativa popular (tram. 202-00111/05) 21.04.1998
Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, de reconeixement als membres d’aquest cos del dret d’afiliació als sindicats de classe (tram. 202-00116/05) 05.06.1998

Proposició de llei de modificació de l’apartat e) de l’article 68 de la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat -Mossos d’Esquadra, en relació amb el règim sancionador (tram. 202-00119/05) 01.07.1998

Proposició de llei de modificació de la Llei 40/1991, de 27 de desembre, de sucessions per causa de mort en dret civil de Catalunya, pel que fa a la reserva hereditària (Tram. 202-00122/05) 15.09.1998

Proposició de llei reguladora de l’acolliment de les persones grans (Tram. 202-00130/05) 03.12.1998

Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals (tram. 202-00132/05) 10.02.1999

Proposició de llei sobre actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl (tram. 202-00145/05) 05.05.1999

Propostes de Resolució a presentar al Congrés dels Diputats

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar al Congrés dels Diputats la Proposició de Llei sobre la utilització de la llengua catalana en la inscripció de documents als registres de la propietat, mercantils i especialitzats (270-00002/05) 22.03.1996

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei de reforma de la Llei Orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (270-00007/05) 27.02.1997

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei de reforma de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial (27000008/05) 16.04.1997

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal (270-00009/05) 16.04.1997
Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar davant la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 341 de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del poder judicial(270-00010/05) 07.05.1997

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs(270-00014/05) 21.07.1997

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei de modificació de l’article 341 de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del Poder judicial(270-00015/05) 26.09.1997

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, per a suprimir la tipificació dels delictes contra el deure del compliment del servei militar obligatori i de la prestació social substitutòria(270-00021/05) 09.02.1998

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia(270-00023/05)
20.02.1998

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei de modificació de la Llei orgànica 2/1980, del 23 de gener, de regulació de distintes modalitats de referèndum(270-00027/05) 18.06.1998

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs(270-00029/05) 25.09.1998

7.7.1.2. VI Legislatura

Projectes de Llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del Decret Legislatiu 1/1991, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 3/1985 i 21/1990, de la Comissió Jurídica Assessora, i de la Llei 7/1996, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (200-00001/06)

Projecte de llei de regulació dels drets d’usdefruit, ús i habitació (200-00003/06) Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (200-00004/06)

Projecte de llei de pensions periòdiques (200-00005/06)

Projecte de llei de modificació de l’article 29 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, en relació amb l’edat per a l’accés a la categoria d’agent (200-00006/06)

Projecte de llei de fundacions privades (200-00012/06)

Projecte de llei de mediació familiar de Catalunya (200-00016/06)

Projecte de llei sobre publicitat institucional (200-00017/06)

Projecte de llei de regulació dels drets de superfície, de servitud i d’adquisició (200-00034/06)

Projecte de llei de cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura (200-00035/06)

Projecte de llei de l’accessió i l’ocupació (200-00039/06)

Projecte de llei de drets reals de garantia (200-00058/06)

Projecte de llei d’adequació de procediments administratius amb relació al règim de silenci administratiu i al termini de resolució (200-00059/06)

Projecte de llei sobre un torn especial de promoció interna del cos auxiliar administratiu al cos administratiu (200-00060/06)

Projecte de llei de modificació de determinats articles de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat -Mossos d’Esquadra, amb relació a l’afiliació sindical de les persones membres del Cos de Mossos d’Esquadra (200-00061/06)
Projecte de la primera llei del Codi civil de Catalunya (200-00064/06)

Projecte de llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya (200-00071/06)

Proposició de llei de foment de la pau (202-00009/06)

Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de Catalunya (202-00077/06)

Proposició de llei de creació del Col.legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de Catalunya (202-00078/06)

Proposició de llei de modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (20200136/06)
Proposició de llei de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, reguladora de l’elaboració i la publicitat de les enquestes i els estudis d’opinió de la Generalitat (202-00189/06)

Projecte de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional (269-00007/06)

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la disposició final segona, apartat 3, de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de Seguretat de l’Estat (270-00002/06)

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la lletra g) de l’article 53 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat (270-00004/06)

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat (270-00005/06)

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica, per via de l’article 150.2 de la Constitució, de transferència a la Generalitat de Catalunya de les competències en matèria d’autorització per a la convocatòria de referèndum (270-00014/06)

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de transferència a la Generalitat de Catalunya de les competències en matèria notarial (270-00016/06)

Proposició de llei sobre la protecció dels animals (202-00144/06)

Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia (206-00001/06)

Proposicions de Llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, per la qual es limita la permanència en el càrrec de president de la Generalitat a dos mandats consecutius (tra, 202-00017/069 08.11.1999

Proposició de llei d’establiment d’un ajut anual a les pensions no contributives i assistencials (Tram 202-00018/06) 08.11.1999

Proposició de llei de suport a les unitats familiars (Tram. 202-00019/06) 08.11.1999
Proposició de llei de modificació del Pla territorial general de Catalunya per al reconeixement de les comarques de l’alt Pirineu com a àrea funcional de planificació (Tram. 202-00020/06) 11.11.1999

Proposició de llei de creació de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Alt Pirineu (Tram. 202-00021/06) 12.11.1999

Proposició de llei de modificació de la Llei 8/1996, del 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable (Tram. 202-00022/06)

Proposició de llei del règim de l’activitat política i d’incompatibilitats d’alts càrrecs i diputats al Parlament de Catalunya (Tram. 202-00024/06) 18.11.1999

Proposició de llei de creació d’un fons de compensació de pensions en supòsits de ruptura matrimonial o del nucli familiar, i d’aliments (tram. 202-00033/06) 13.12.1999

Proposició de llei per la qual es regula la publicitat dinàmica a Catalunya (tram. 202-00034/06) 13.12.1999

Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1993, del 5 de març, de l’Estatut del consumidor (Tram . 202-00035/06) 13.12.1999

Proposició de llei reguladora de les causes de cessament dels càrrecs públics elegits o designats pel Parlament de Catalunya (tram. 202-00036/06) 13.12.1999

Proposició de llei de regulació dels jurats populars de contractació administrativa (Tram. 20200037/06) 16.12.1999

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l’habitatge (Tram. 202-00038/06) 16.12.1999

Proposició de llei de modificació de la Llei 2/1995, del 6 d’abril, de la iniciativa legislativa popular (Tram. 202-00039/06) 16.12.1999

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra, de reconeixement als membres d’aquest Cos del dret d’afiliació als sindicats de classe (Tram. 202-00040/06) 16.12.1999

Proposició de llei de modificació de la Llei 40/1991, del 30 de desembre, del Codi de successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya, pel que fa a la reserva hereditària (Tram. 20200041/06) 16.12.1999

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i supressió de les delegacions territorials de la Generalitat i supressió de les delegacions territorials del Govern (Tram. 202-00042/06) 16.12.1999

Proposició de llei de regulació dels jurats populars de contractació administrativa (tram 20200050/06) 07.02.2000

Proposició de llei relativa als alts càrrecs de la Generalitat i als criteris i els procediments per a avaluar-ne la idoneïtat (Tram. 202-00057/06) 14.03.2000

Proposició de llei de creació del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de Catalunya (tram. 202-00059/06) 04.04.2000

Proposició de llei de creació del Col.legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de Catalunya (tram. 20200060/06) 04.04.2000

Proposició de llei reguladora de la propaganda i de la publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya (tram. 202-00066/06) 02.06.2000

Proposició de llei sobre els drets d’informació i d’autonomia del pacient, i documentació clínica (Tram. 202-00069/06) 28.06.2000

Proposició de llei sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i documentació clínica (tram. 202-00070/06)

Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella (tram. 202-00074/06) 26.07.2000

Proposició de llei de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, reguladora de l’elaboració i la publicitat de les enquestes i els estudis d’opinió de la Generalitat (tram 202-00076/06) 19.09.2000

Proposició de llei de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, reguladora de l’elaboració i la publicitat de les enquestes i els estudis d’opinió de la Generalitat (Tram. 202-00079/06) 09.10.2000

Proposició de llei de les causes de cessament dels càrrecs públics elegits o designats pel Parlament de Catalunya (tram. 202-00094/06) 23.03.2001

Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, que habilita el Parlament a exigir la responsabilitat directa dels consellers per la seva gestió mitjançant la moció de censura individual (tram. 202-00107/06) 27.04.2001

Proposició de llei de modificació de la Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat, reguladora de les causes de dissolució del Parlament de Catalunya (Tram. 202-00111/06) 06.06.2001

Proposició de llei relativa als alts càrrecs nomenats pel Parlament de Catalunya i als criteris i els procediments per a avaluar-ne la idoneïtat (tram. 202-00115/06) 22.06.2001

Proposició de llei de modificació integral de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals (Tram. 202-00134/06) 15.01.2002

Proposició de llei de modificació integral de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos (tram. 202-00154/06) 16.05.2002

Proposició de llei sobre la Carta d’acolliment per a les persones nouvingudes a Catalunya (tram. 202-00165/06) 26.06.2002

Proposició de llei sobre la Carta d’acolliment per a les persones nouvingudes a Catalunya (tram. 202-00177/06)

Proposició de llei de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, reguladora de l’elaboració i la publicitat de les enquestes i els estudis d’opinió de la Generalitat (tram. 202-00189/06) 26.02.2003

Proposició de llei d’ús del català i de política lingüística de Catalunya (tram. 202-00198/06) 16.04.2003

Proposició de llei de creació del Col.legi d’Higienistes Dentals de Catalunya (tram. 202-00202/06) 19.06.2003

Proposició de llei sobre la situació d’absència no declarada (tram. 202-00203/06)
03.07.2003

Interposició de recurs d’inconstitucionalitat

Procediment per a la interposició de recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació (Tram. 212-00007/06) 25.04.2002

Procediment per a la interposició de recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics (Tram. 212-00008/06) 28.06.2002

Propostes de Resolució davant les Corts Generals

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de creació d’un fons de reversió de les infraestructures viàries en règim de concessió (tram. 270-00006/06) 08.11.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del poder judicial (Tram. 270-00009/06) 30.11.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal(Tram. 270-00010/06) 30.11.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 341 de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del Poder Judicial (Tram. 270-00011/06) 30.11.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 341 de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del Poder Judicial(270-00012/06) 30.11.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, per suprimir la tipificació dels delictes contra el deure del compliment del Servei Militar Obligatori i de la Prestació Social Substitutòria(270-00013/06) 0.11.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica, per via de l’article 150.2 de la Constitució, de transferència a la Generalitat de Catalunya de les competències en matèria d’autorització per a la convocatòria de referèndum (270-00014/06) 30.11.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia (270-00015/06) 30.11.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de transferència a la Generalitat de Catalunya de les competències en matèria notarial (270-00016/06) 30.11.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal, de despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs (270-00017/06) 30.11.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, perquè els magistrats nomenats a proposta del Senat ho siguin en representació de les comunitats autònomes (270-00018/06) 30.11.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica d’alteració dels límits provincials del territori de Catalunya i d’integració en una sola província, denominada Catalunya, de les actuals províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (270-00019/06) 01.12.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de modificació de l’Administració territorial de la Generalitat i de supressió de les delegacions territorials del Govern (270-00020/06) 15.12.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica d’alteració dels límits provincials del territori de Catalunya i d’integració en una sola província, denominada Catalunya, de les actuals províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (270-00021/06) 15.12.1999

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 145 de la Constitució espanyola, per tal d’eliminar l’impediment de federació de comunitats autònomes i permetre l’establiment lliure de convenis i acords de cooperació entre elles (270-00023/06) 01.02.2000

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de transferència a la Generalitat de Catalunya de les competències executives de l’Estat en matèria de seguretat ciutadana i d’ordre públic, i d’assumpció del comandament únic dels cossos i forces de seguretat de l’Estat (270-00026/06) 21.03.2000

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de participació de Catalunya a les institucions de la Unió Europea (27000027/06) 21.03.2000

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia (270-00029/06) 09.05.2000

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei sobre l’ús de les llengües de l’Estat en la denominació de les persones jurídiques civils i mercantils (270-00033/06)

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal i de la Llei 14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat (270-00039/06)

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de regulació de les mutilacions genitals (270-00042/06)
15.05.2001

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, per a incloure el supòsit cultural en el delicte de genocidi i en el de difusió d’idees o doctrines que neguin o justifiquin aquest delicte (270-00043/06) 15.05.2001

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 9.3 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (270-00046/06) 26.10.2001

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, sobre els maltractaments i altres conductes que comportin patiment als animals de companyia (270-00047/06) 13.11.2001

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de l’article 205 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social per tal d’estendre la protecció per desocupació als càrrecs electes de l’Administració local (270-00049/06) 13.06.2002

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la legislació urgent reguladora dels organismes Comissió Nacional de l’Energia, Tribunal de Defensa de la Competència, Agència de la Protecció de Dades, Comissió Nacional del Mercat de Valors, Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i Agència Tributària (270-00056/06) 04.03.2003

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de regularització de situacions jurídiques originades per la Guerra Civil espanyola (270-00057/06) 27.06.2003

7.7.1.3. VII Legislatura

Projectes de Llei

Projecte de llei de modificació de l’article 22 de la Llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (200-00001/07)

Projecte de llei de la Conselleria en Cap o Conselleria Primera (200-00005/07)

Proposicions de Llei

Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (206-00003/07)

Proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei d’addició d’un nou apartat a l’article 205 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994 (270-00006/07)
Elaboració del text de la Proposició de llei sobre els recursos contra les qualificacions dels registradors de la propietat en matèria de dret privatiu català per una ponència del conjunt dels grups parlamentaris. Sol.licitud presentada pels Grups parlamentaris de Convergència i Unió, Socialista -Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya – Verds i Esquerra Alternativa (202-00015/07)

Elaboració i tramitació d’una o de diverses propostes de proposicions de llei, per a presentar al Congrés dels Diputats, per a l’assumpció de competències per l’article 150.2 de la Constitució, d’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tramesa al Congrés dels Diputats (202-00063/07)

Elaboració i tramitació d’una o de diverses propostes de proposicions de llei, per a presentar al Congrés dels Diputats, per a l’efectivitat plena de l’Estatut, d’acord amb el que preveu la disposició addicional novena de la Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, tramesa al Congrés dels Diputats (202-00064/07)

7.7.1.3. VIII Legislatura

Projectes de Llei

Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Mocions

Moció 3/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el retorn a Catalunya de la documentació confiscada durant el franquisme que encara està dipositada a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, a Salamanca

Moció 15/VIII del Parlament de Catalunya, sobre les telecomunicacions

Moció 28/VIII del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions previstes amb relació a la sequera i la política de l’aigua

Propostes de Resolució

Resolució 31/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el suport a la candidatura de Tarragona a Capital Europea de la Cultura 2016

Proposta de resolució sobre la incorporació de representants d’entitats i grups vinculats a l’àmbit d’actuació de la Comissió sobre les Polítiques de Joventut

Resolució 38/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’Acord intersectorial del vi

Resolució 56/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la situació dels censos històrics

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la persecució i el genocidi del poble gitano

Resolució 55/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un nou grup de treball de reordenació dels peatges

Resolució 59/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la tramitació de les reclamacions pel funcionament anormal del servei de rodalia i regional de RENFE

Resolució 67/VIII del Parlament de Catalunya, sobre una convocatòria de beques per a cicles formatius adreçada a persones de zones de baixa densitat de població

Resolució 57/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat del programa 135 escons

Resolució 58/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat i la potenciació del centre i els serveis de RTVE a Catalunya

Resolució 72/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de bonificacions a les empreses que tenen el domicili fiscal a les comarques afectades per peatges sense vies alternatives

Resolució 69/VIII del Parlament de Catalunya, de suport al foment de la recerca farmacèutica relativa a les malalties poc freqüents i sobre l’accés de les poblacions pobres de països en desenvolupament als productes farmacèutics

Resolució 150/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la possible instal.lació d’un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears

Resolució 104/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de la tasca social i educativa de l’escoltisme en el seu centenari

Resolució 84/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el tractament del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat

Resolució 87/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de l’aeroport de Barcelona

Resolució 124/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la incorporació dels espais lliures del Pla parcial Muntanyans II a l’espai d’interès natural Platja de Torredembarra i Creixell

Resolució 88/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’exigeixen responsabilitats pels gravíssims problemes que afecten els accessos ferroviaris de rodalia i regionals a Barcelona

Resolució 179/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació de recursos a l’Associació la Bressola mitjançant l’Associació d’Amics de la Bressola
Proposta de resolució sobre el tancament de la planta de Barcelona de l’empresa Mercedes

Resolució 159/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la determinació d’un sistema d’abonaments per als clients habituals del tren d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona

Proposta de resolució sobre l’estatus jurídic de Kosovo

Resolució 161/VIII del Parlament de Catalunya, sobre les deficiències en l’execució del traçat del tren d’alta velocitat al parc agrari del Baix Llobregat i sobre el pagament dels preus justos acordats el 2005 per les expropiacions dels terrenys afectats

Resolució 193/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el càncer infantil

Resolució 195/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’augment de la dotació pressupostària al Consell Català del Moviment Europeu

Resolució 203/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica

Resolució 244/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la dotació dels llocs que figuren en la relació de llocs de treball del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Resolució 237/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la modernització del pas a nivell ferroviari de Roda de Barà (Tarragonès)

Resolució 215/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el suport a la candidatura per a la inscripció dels castells en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO

7.7.8. Congrés dels Diputats
7.7.8.1. IX legislatura

Participació en ponències de llei

Ponente de la Ponencia Prop.L. mod. L.O. Tribunal Constitucional y Poder J. (125/11) desde el 26/11/2009 al 26/11/2009

Ponente de la Ponencia Proyecto Ley General de la Comunicación Audiovisual (121/45) desde el 17/12/2009 al 17/12/2009

Ponente de la Ponencia Prop.L.O. ref. L.O. 5/1985, Régimen Electoral General (124/5) desde el 05/10/2010 al 05/10/2010

Ponente de la Ponencia Proy.L. ejec. en U.E. resol. de sanciones pecuniarias (121/2) desde el 16/09/2008 al 16/09/2008

Ponente de la Ponencia Proy. L. O. mod. L. O. 6/1985 del Poder Judicial (121/3) desde el 16/09/2008 al 16/09/2008

Ponente de la Ponencia Proy. L. modif. estructurales sociedades mercantiles (121/4) desde el 14/10/2008 al 26/11/2008

Ponente de la Ponencia Proy.L. ref. L. incapacitaciones y protecc. patrimon. (121/5) desde el 14/10/2008 al 14/10/2008

Ponente de la Ponencia Proy.L. Medidas fomento alquiler y eficiencia energ. (121/16) desde el 17/03/2009 al 10/06/2009

Ponente de la Ponencia Prop.L.O. mod. L.O.Poder Judicial agilidad desahucios(122/10) desde el 17/03/2009 al 10/06/2009
Ponente de la Ponencia Proy.L. Ref. Legisl. Procesal Nueva Oficina Judicial (121/17) desde el 08/06/2009 al 15/06/2009

Ponente de la Ponencia Proy. L. O. comp. L. implant. Nueva Oficina Judicial (121/28) desde el 10/06/2009 al 15/06/2009

Ponente de la Ponencia Proy. L. Unión Europea resoluci. judiciales decomiso (121/35) desde el 24/11/2009 al 24/11/2009

Ponente de la Ponencia Proy. L.O. mod. L.O. 6/1985, del Poder Judicial (121/36) desde el 24/11/2009 al 24/11/2009

Ponente de la Ponencia Proy. L.O. modific. L.O. 10/1995 del Código Penal (121/52) desde el 16/03/2010 al 08/04/2010

Ponente de la Ponencia Proy.L. mod. L. 1/2000, Enj. Civil, proc. monitorios (121/86) desde el 18/11/2010 al 30/11/2010

Ponente de la Ponencia Proy. de Ley reforma Ley 60/2003, de Arbitraje (121/85) desde el 21/12/2010 al 16/02/2011

Ponente de la Ponencia Proy.L.O. complem. Ley ref. L. 60/2003, de Arbitraje (121/87) desde el 21/12/2010 al 16/02/2011

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo (121/104) desde el 23/03/2011 al 30/03/2011

Ponente de la Ponencia del Proyecto de Ley del Registro Civil (121/90) desde el 31/03/2011 al 26/04/2011

Ponente de la Ponencia Proy.L.O., comple. L. Registro Civil, mod. L.O.P.J. (121/91) desde el 31/03/2011 al 26/04/2011

Ponente de la Ponencia Proy.L. reg. tecnologías información Admi. Justicia (121/113) desde el 13/04/2011 al 03/05/2011

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal (121/117) desde el 25/05/2011 al 22/06/2011

Ponente de la Ponencia Proy.L. reforma Ley de sociedades de capital (121/111) desde el 26/05/2011 al 07/06/2011

Ponente de la Ponencia Proyecto Ley reguladora de la jurisdicción social (121/110) desde el 21/06/2011 al 28/06/2011

Ponente de la Ponencia P.L. Reforma Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (121/119) desde el 29/06/2011 al 20/07/2011

Ponente de la Ponencia estudio efectos para Cortes G. del Tratado de Lisboa (154/1) desde el 16/09/2008 al 30/12/2009

Ponente Suplente de la Ponencia sobre aplicación en España de la Estrategia de Lisboa (154/6) desde el 25/11/2008 al 27/10/2009

Ponente de la Ponencia revisión políticas de cohesión y agraria común (154/14) desde el 22/02/2011 al 14/06/2011

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de control de precursores de drogas (121/10) desde el 11/12/2008 al 11/12/2008

Ponente de la Ponencia Proy.L. inform. servicios seguridad UE (121/48) desde el 18/05/2010 al 26/05/2010

Ponente de la Ponencia Proy.L.O. complem. L. inform. servicios seguridad UE (121/49) desde el 18/05/2010 al 26/05/2010

Ponente de la Ponencia Proy. L. protección infraestructuras críticas (121/101) desde el 23/02/2011 al 09/03/2011

Iniciatives legislatives

Proposicions de Llei

Num. Exp. 122/277 17/03/2011
Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la despenalización de las injurias a la Corona.

Num. Exp. 122/273 16/02/2011
Proposición de Ley de elaboración de las balanzas fiscales de las comunidades con las administraciones públicas centrales.

Num. Exp. 122/269 25/01/2011
Proposición de Ley sobre el régimen de incompatibilidades de los expresidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado.
Num. Exp. 122/250 19/10/2010
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Num. Exp. 122/239 25/06/2010
Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Num. Exp. 122/235 02/06/2010
Proposición de Ley sobre la propia identidad.

Num. Exp. 122/234 02/06/2010
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

Num. Exp. 122/231 31/05/2010
Proposición de Ley sobre mantenimiento del Pacto de Toledo en la revalorización de las pensiones.

Num. Exp. 122/227 26/05/2010
Proposición de Ley de reformas urgentes en materia tributaria.

Num. Exp. 122/225 21/05/2010
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Num. Exp. 122/214 15/04/2010
Proposición de Ley de reconocimiento de la nulidad de las sentencias de los tribunales de la Dictadura.

Num. Exp. 122/212 08/04/2010
Proposición de Ley relativa a la actualización de las jubilaciones anticipadas forzosas al cumplir los 65 años.

Num. Exp. 122/197 13/01/2010
Proposición de Ley relativa a la actualización de las jubilaciones anticipadas forzosas al cumplir los 65 años.
Num. Exp. 122/192 24/11/2010
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para favorecer la toma de decisiones y la renovación de sus miembros.

Num. Exp. 122/186 22/10/2009
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos.

Num. Exp. 122/183 19/10/2009
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos.

Num. Exp. 122/178 30/09/2009
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Num. Exp. 122/177 25/09/2009
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Num. Exp. 122/169 07/07/2009
Proposición de Ley sobre reforma del IRPF para evitar la discriminación fiscal de los cónyuges no custodios.

Num. Exp. 122/118 17/03/2011
Proposición de Ley de reconocimiento y de establecimiento de una fiscalidad favorable para el fomento de la actividad de los Inversores de Proximidad.

Num. Exp.122/115 28/11/2008
Protección social de os trabajadores y trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo temporal

Num. Exp.122/90 14/05/2008
Regulación de la figura del empresario individual de responsabilidad limitada

Num. Exp.122/86 24/04/2008
Proteccion de las Famílias numerosas

Num. Exp.122/78 16/04/2008
Control de comerç exterior de material de defensa i doble uso

Num. Exp.122/74 16/04/2008
Sobre la transferencia de las aeropuertos catalanes

Num. Exp.122/72 16/04/2008
Modificación de las diversas normas en materia de conciliación de vida laboral, familiar y personal

Num. Exp.122/71 16/04/2008
Orgánica de libertad ideológica, religiosa y de culto

Num. Exp.122/66 14/04/2008
Modificación de la ley General Penitenciaria, sobre el derecho de los presos a decidir libremente sus estudios

Num. Exp.122/64 14/04/2008
Modificación de la Contratos del Sector Público para el impulso del comercio justo en la Administración

Num. Exp.122/62 14/04/2008
Reforma de la Ley de Costas

Num. Exp.122/60 14/04/2008
Sobre el gas-oil profesional

Num. Exp.122/58 14/04/2008
Modificación de la ley 39/1998, reguladora de las haciendas locales

Num. Exp.122/56 14/04/2008
Modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, sobre sindicatos más representativos en la Comunidad Autónoma

Num. Exp.122/55 14/04/2008
Creaciónde la Renda Básica de Ciudadanía

Num. Exp.122/53 10/04/2008
Sobre el pleno derecho de las CCAA a complementar las pensiones

Num. Exp.122/52 10/04/2008
Modicicación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)

Num. Exp.122/51 10/04/2008
Disponibilitat de la pròpia vida

Num. Exp.122/50 10/04/2008
Modificación del Código Penal para la despenalización de las injúrias a la Corona

Num. Exp.122/49 10/04/2008
Reguladora del Estatuto del Personal Investigador

Num. Exp.122/46 08/04/2008
Modificación de la Ley 10/1990, del Deporte

Num. Exp .122/44 08/04/2008
Fondo de Contingencia de ejecución presupostaria

Num. Exp.122/42 08/04/2008
Reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de Recuperación de la Memoria Histórica

Num. Exp. 122/40 08/04/2008
Financiación de la ley de la promociónde la autonomia personal y atención a la dependencia

Proposicions no de Llei

Num. Exp. 162/901 27/07/2011
Proposición no de Ley sobre retribuciones y privilegios de los ejecutivos de entidades financieras intervenidas.

Num. Exp. 162/900 06/097/2011
Proposición no de Ley sobre regulación e implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los miembros de los Cuerpos de Policías Autonómicos y Locales.

Num. Exp. 162/899 06/09/2011
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para una salida equitativa de la crisis y la regeneración democrática.

Num. Exp. 162/897 14/07/2011
Proposición no de Ley sobre apropiación abusiva de bienes inmuebles por la Iglesia Católica.

Num. Exp. 162/896 08/07/2011
Proposición no de Ley sobre los espacios públicos para uso exclusivo de personal de la Administración pública estatal. (162/000896)

Num. Exp. 162/887 21/06/2011
Proposición no de Ley de apoyo al derecho humano a la paz.

Num. Exp. 162/885 10/06/2011
Proposición no de Ley sobre el impuesto sobre la producción de energía termonuclear y sobre el depósito y almacenamiento de residuos.

Num. Exp. 162/884 09/06/2011
Proposición no de Ley sobre rectificación del Diccionario Biográfico Español publicado por la Real Academia de la Historia.

Num. Exp. 162/881 07/06/2011
Proposición no de Ley sobre recuperación del requisito del mantenimiento del empleo para la libertad de amortización.

Num. Exp. 162/878 14/06/2011
Proposición no de Ley sobre la licencia de Ascó I.

Num. Exp. 162/871 18/05/2011
Proposición no de Ley sobre reconocimiento del Estado de Palestina como sujeto de derecho internacional.

Num. Exp. 162/869 06/05/2011
Proposición no de Ley sobre actuaciones para evitar el cierre de la planta Derbi de Martorelles.
Num. Exp. 162/864 03/05/2011
Proposición no de Ley sobre actuaciones para evitar el cierre de la planta de Derbi de Martorelles.

Num. Exp. 162/863 27/04/2011
Proposición no de Ley sobre los expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas con beneficios

Num. Exp. 162/857 15/04/2011
Proposición no de Ley sobre el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Telefónica ante los masivos despidos anunciados.

Num. Exp. 162/854 14/04/2011
Proposición no de Ley sobre la convocatoria de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y la convocatoria de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat.

Num. Exp. 162/847 13/04/2011
Proposición no de Ley sobre la gratuidad del peaje de la autopista AP-7, desde Maçanet de la Selva hasta Girona-Sud.

 

Num. Exp. 162/846 13/04/2011
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del período de tiempo de prestación del servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria, como período efectivamente cotizado en su historial laboral.

Num. Exp. 162/845 13/04/2011
Proposición no de Ley sobre regulación de las sociedades de tasación. (162/000845)

Num. Exp. 162/844 13/04/2011
Proposición no de Ley relativa a la creación de la figura del mediador del crédito.

Num. Exp. 162/842 12/04/2011
Proposición no de Ley sobre el pago del Fondo de Competitividad del 2011.

Num. Exp. 162/841 11/04/2011
Proposición no de Ley sobre prioridad del Corredor Central Ferroviario Sines/Algeciras-Madrid-París en el marco de la Red Transeuropea de Transportes (TENT-T).

Num. Exp. 162/840 11/04/2011
Proposición no de Ley relativa al pago del Fondo de Competitividad a la Generalitat de Catalunya y al cumplimiento de los compromisos de financiación autonómica.

Num. Exp. 162/838 07/04/2011
Proposición no de Ley sobre el impulso de la energía fotovoltaica. (162/000838)

Num. Exp. 162/837 05/04/2011
Proposición no de Ley sobre el régimen de los trabajadores temporales de colaboración social.

Num. Exp. 162/836 05/04/2011
Proposición no de Ley sobre la exclusión de los licenciados en Derecho de la aplicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Num. Exp. 162/835 04/04/2011
Proposición no de Ley sobre medidas a adoptar en España tras el accidente en la central nuclear de Fukushima.

Num. Exp. 162/831 28/03/2011
Proposición no de Ley relativa al impulso de un Pacto de Estado de Energía y la revisión de la seguridad de las centrales nucleares.

Num. Exp. 162/829 28/03/2011
Proposición no de Ley sobre protección de la salud frente a la exposición a campos
electromagnéticos.

Num. Exp. 162/826 24/03/2011
Proposición no de Ley para que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) asuma también la responsabilidad de la protección de los derechos humanos.
Num. Exp. 162/818 16/03/2011
Proposición no de Ley sobre la postura del Gobierno acerca del “Pacto por el Euro. Refuerzo de la coordinación de la política económica para la competitividad y la convergencia”.

Num. Exp. 162/817 15/03/2011
Proposición no de Ley sobre revisión y denegación o revocación de exportación de armas a países del Norte de África y Oriente Próximo que violan los Derechos Humanos.

Num. Exp. 162/814 03/03/2011
Proposición no de Ley sobre muerte digna. (162/000814)

Num. Exp. 162/812 08/03/2011
Proposición no de Ley sobre los afectados por las hipotecas de Badia del Vallés.
Num. Exp. 162/811 01/03/2011
Proposición no de Ley sobre gestión de los Registros de la Propiedad y Mercantiles y retribución de sus titulares.

Num. Exp. 162/810 08/03/2011
Proposición no de Ley sobre el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.

Num. Exp. 162/809 08/03/2011
Proposición no de Ley en solidaridad con el pueblo libio y de medidas contra el régimen de Muamar el Gadafi

Num. Exp. 162/803 25/02/2011
Proposición no de Ley sobre la aplicación de las medidas referidas al carbón autóctono recogidas en el Real Decreto 134/2010.

Num. Exp. 162/799 18/02/2011
Proposición no de Ley sobre el soterramiento de las vías de RENFE a su paso por L’Hospitalet de Llobregat.

Num. Exp. 162/798 22/02/2011
Proposición no de Ley sobre financiación del Servicio Postal Universal y su prestación en el ámbito rural.

Num. Exp. 162/797 16/02/2011
Proposición no de Ley sobre ayudas a la rehabilitación de viviendas.

Num. Exp. 162/796 5/02/2011
Proposición no de Ley sobre el soterramiento de las vías de RENFE a su paso por Sant Feliu de Llobregat.

Num. Exp. 162/795 15/02/2011
Proposición no de Ley relativa al modelo de gestión aeroportuaria y sobre la privatización de AENA.

Num. Exp. 162/793 15/02/2011
Proposición no de Ley sobre el soterramiento de las vías de RENFE a su paso por Sant Feliu de Llobregat.

Num. Exp. 162/792 14/02/2011
Proposición no de Ley sobre el régimen de incompatibilidades de los ex presidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado.
Num. Exp. 162/791 11/02/2011
Proposición no de Ley sobre la defensa de las Cajas de Ahorros y su función pública.

Num. Exp. 162/790 11/02/2011
Proposición no de Ley sobre la línea ICO directo y la línea ICO para entidades locales.

Num. Exp. 162/789 10/02/2011
Proposición no de Ley relativa al IVA soportado por las administraciones locales.

Num. Exp. 162/787 10/02/2011
Proposición no de Ley sobre el 80 aniversario de la proclamación de la II República Española.

Num. Exp. 162/780 08/02/2011
Proposición no de Ley sobre el no reconocimiento oficial de las distinciones y títulos nobiliarios. (162/000780)

Num. Exp. 162/778 04/02/2011
Proposición no de Ley sobre la sustracción de niños a sus madres biológicas para ser entregados en adopción.
Num. Exp. 162/777 03/02/2011
Proposición no de Ley relativa al incremento de las tarifas de suministro de electricidad.

Num. Exp. 162/776 03/02/2011
Proposición no de Ley sobre introducción de fórmulas de COPAGO por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud.

Num. Exp. 162/763 17/01/2011
Proposición no de Ley sobre la apropiación patrimonial por parte de las sociedades de gestión de determinados derechos de autor.

Num. Exp. 162/754 12/01/2011
Proposición no de Ley sobre los procesos electorales en la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Num. Exp. 162/753 04/01/2011
Proposición no de Ley sobre el impuesto de las transacciones financieras.

Num. Exp. 162/748 03/12/2010
Proposición no de Ley sobre la promoción y adecuación de la totalidad de la Serra de Tramuntana en el marco de la candidatura para su declaración como Patrimonio de la Humanidad de la totalidad de la Serra de Tramuntana.

Num. Exp. 162/741 28/10/2010
Proposición no de Ley sobre servicio público ferroviario.

Num. Exp. 162/739 19/10/2010
Proposición no de Ley sobre recuperación de la máxima categoría de los talleres de RENFE en Málaga y Valladolid, y ejecución del proyecto ferroviario que incluye el nuevo taller de Valladolid.

Num. Exp. 162/737 15/10/2010
Proposición no de Ley sobre la participación autonómica en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Num. Exp. 162/735 13/10/2010
Proposición no de Ley sobre la seguridad de las balsas de residuos tóxicos industriales.

Num. Exp. 162/728 04/10/2010
Proposición no de Ley sobre nuevo Plan de Cuenca del Júcar.

Num. Exp. 162/726 27/09/2010
Proposición no de Ley sobre el inmediato pago a las entidades locales de las compensaciones por los beneficios fiscales que se derivan del IBI urbana de las concesionarias de autopistas.

Num. Exp. 162/725 22/09/2010
Proposición no de Ley sobre la regulación del derecho fundamental a la huelga.

Num. Exp. 162/724 21/09/2010
Proposición no de Ley sobre la modificación de la financiación local.

Num. Exp. 162/723 21/09/2010
Proposición no de Ley sobre los derechos del pueblo gitano.

Num. Exp. 162/722 21/09/2010
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la apertura de un nuevo paso fronterizo con Marruecos.

Num. Exp. 162/720 16/09/2010
Proposición no de Ley sobre soporte político e institucional a la candidatura española liderada por BIOCAT en la próxima convocatoria de KIC en el ámbito de salud por parte del IET.

Num. Exp. 162/719 16/09/2010
Proposición no de Ley sobre la gestión y traspaso de las instalaciones aeroportuarias sitas en Cataluña.

Num. Exp. 162/718 16/09/2010
Proposición no de Ley sobre las infraestructuras del eje mediterráneo.

Num. Exp. 162/715 09/09/2010
Proposición no de Ley sobre medidas en el marco de la Unión Europea para garantizar los derechos de la población gitana.

Num. Exp. 162/713 01/09/2010
Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de las medidas contra la morosidad.

Num. Exp. 162/712 31/08/2010
Proposición no de Ley sobre la implantación del software libre en la Administración General del Estado.

Num. Exp. 162/711 31/08/2010
Proposición no de Ley sobre la plena gestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Num. Exp. 162/710 31/08/2010
Proposición no de Ley sobre financiación del cambio climático sin comprometer la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Num. Exp. 162/709 31/08/2010
Proposición no de Ley sobre el derecho de acceso a la información pública.

Num. Exp. 162/708 31/08/2010
Proposición no de Ley sobre la ampliación a 12 años de la edad del menor requerida para acceder al derecho de reducción de jornada por cuidado de menores.

Num. Exp. 162/706 28/07/2010
Proposición no de Ley sobre el Comité Evaluador de los Objetivos del Milenio.

Num. Exp. 162/704 23/07/2010
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la República de Kosovo.

Num. Exp. 162/7103 19/07/2010
Proposición no de Ley sobre la retirada de subvenciones y publicidad institucional en los grupos mediáticos que realizan publicidad de prostitución.

Num. Exp. 162/700 08/07/2010
Proposición no de Ley sobre homenaje al poeta Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento.

Num. Exp. 162/699 08/07/2010
Proposición no de Ley para la mejora de las conexiones ferroviarias de Ávila con Madrid, Valladolid y Salamanca.

Num. Exp. 162/698 19/07/2010
Proposición no de Ley sobre desarrollo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Num. Exp. 162/696 19/07/2010
Proposición no de Ley sobre el proceso de ubicación del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radioactivos de Alta Actividad (ATCRRAA).

Num. Exp. 162/683 09/06/2010
Proposición no de Ley sobre la exportación de armas a países que vulneran los derechos humanos.

Num. Exp. 162/678 07/06/2010
Proposición no de Ley sobre las primas en el Mundial de Sudáfrica.

Num. Exp. 162/676 02/06/2010
Proposición no de Ley sobre declaración del año 2012 como año de la neurociencia en España.

Num. Exp. 162/673 01/06/2010
Proposición no de Ley sobre medidas a tomar ante el ataque militar israelí contra la flotilla de Free Gaza.

Num. Exp. 162/667 21/05/2010
Proposición no de Ley sobre la vinculación entre homosexualidad y pedofilia realizada por altos cargos de la Administración Vaticana.

Num. Exp. 162/66 21/05/2010
Proposición no de Ley sobre la reducción del déficit público a través del gasto militar.

Num. Exp. 162/665 19/05/2010
Proposición no de Ley sobre recorte del presupuesto militar.

Num. Exp. 162/664 18/05/2010
Proposición no de Ley sobre el retorno de la democracia a Honduras.

Num. Exp. 162/663 14/05/2010
Proposición no de Ley sobre la elaboración de un código de buenas prácticas de aprovisionamiento para la gran distribución.

Num. Exp. 162/661 10/05/2010
Proposición no de Ley sobre medidas para el impulso de un marco europeo de gobernanza económica comunitaria para evitar casos como los planes de ajuste de Grecia.

Num. Exp. 162/649 28/04/2010
Proposición no de Ley relativa a la situación del diálogo social en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.

Num. Exp. 162/648 26/04/2010
Proposición no de Ley sobre el secreto de voto a las personas con discapacidad visual en las elecciones municipales.

Num. Exp. 162/645 22/04/2010
Proposición no de Ley sobre modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

Num. Exp. 162/643 20/04/2010
Proposición no de Ley sobre el IVA aplicable a las entidades del tercer sector social cuando contratan con las Administraciones Públicas.

Num. Exp. 162/640 20/04/2010
Proposición no de Ley sobre la banda ancha doméstica a través de ADSL.

Num. Exp. 162/639 13/04/2010
Proposición no de Ley sobre la vinculación entre homosexualidad y pedofilia realizada por altos cargos de la Administración Vaticana.
Num. Exp. 162/633 05/04/2010
Proposición no de Ley sobre el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes así como para el Refuerzo Educativo de los mismos.

Num. Exp. 162/631 30/03/2010
Proposición no de Ley para el establecimiento de una bonificación en las cuotas de seguridad social para los trabajadores que se reincorporan a su puesto de trabajo después de agotar el permiso de paternidad.

Num. Exp. 162/628 29/03/2010
Proposición no de Ley sobre la supresión de las primas de la selección española de fútbol para el Mundial

Num. Exp. 162/626 29/03/2010
Proposición no de Ley para la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda hipotecaria.

Num. Exp. 162/624 24/03/2010
Proposición no de Ley sobre la ampliación de los criterios de inembargabilidad.

Num. Exp. 162/623 23/03/2010
Proposición no de Ley sobre el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA.

Num. Exp. 162/617 12/03/2010
Proposición no de Ley sobre construcción de un puente sobre el río Ridaura.

Num. Exp. 162/616 10/03/2010
Proposición no de Ley sobre el sector eléctrico

Num. Exp. 162/615 09/03/2010
Proposición no de Ley sobre el tratamiento de las operaciones vinculadas de las PYMES en el Impuesto de Sociedades.

Num. Exp. 162/614 09/03/2010
Proposición no de Ley sobre el impulso del corredor ferroviario Mediterráneo y las actuaciones urgentes a incluir en el mismo.

Num. Exp. 162/613 09/03/2010
Proposición no de Ley sobre el pago inmediato de las compensaciones a los municipios por la bonificación del 95% del IBI Urbana a las concesionarias de autopistas.

Num. Exp. 162/612 09/03/2010
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del genocidio armenio.

Num. Exp. 162/602 23/02/2010
Proposición no de Ley sobre medidas en caso de impago de salarios.
Num. Exp. 162/601 22/02/2010
Proposición no de Ley relativa a la universalidad del servicio de Correos.

Num. Exp. 162/600 16/02/2010
Proposición no de Ley sobre las negociaciones de los trabajadores de la planta de Opel en Figueruelas (Zaragoza) con General Motors.

Num. Exp. 162/597 23/02/2010
Proposición no de Ley sobre las cláusulas limitativas del tipo de interés en las hipotecas.

Num. Exp. 162/595 12/02/2010
Proposición no de Ley sobre los coeficientes reductores en la jubilación anticipada forzosa.

Num. Exp. 162/592 16/02/2010
Proposición no de Ley sobre el impulso de las infraestructuras en Cataluña.

Num. Exp. 162/591 08/02/2010
Proposición no de Ley sobre el Festival de Málaga de Cine español.

Num. Exp. 162/590 08/02/2010
Proposición no de Ley relativa a la resolución definitiva del conflicto del Sahara Occidental a través de la celebración de un referéndum de autodeterminación en la antigua colonia española de acuerdo a la legalidad internacional.

Num. Exp. 162/588 04/02/2010
Proposición no de Ley sobre las comisiones bancarias.

Num. Exp. 162/587 03/02/2010
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas en el Camp de Túria y l’Alcoià-Comtat.

Num. Exp. 162/585 02/02/2010
Proposición no de Ley sobre medidas para evitar la pérdida de valor adquisitivo de las pensiones.

Num. Exp. 162/584 02/02/2010
Proposición no de Ley sobre Declaración de La Rábida y de los lugares del Descubrimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Num. Exp. 162/583 01/02/2010
Proposición no de Ley sobre cancelación de la deuda externa de Haití y otras medidas de apoyo para su reconstrucción.

Num. Exp. 162/582 01/02/2010
Proposición no de Ley sobre la transparencia de la ayuda humanitaria y la eliminación de las comisiones bancarias de las cuentas que persigan tal fin.

Num. Exp. 162/581 04/02/2010
Proposición no de Ley sobre el almacén temporal centralizado de residuos nucleares.

Num. Exp. 162/580 01/02/2010
Proposición no de Ley sobre las donaciones privadas a la Casa Real y su carácter público.

Num. Exp. 162/579 01/02/2010
Proposición no de Ley sobre el control de las comisiones bancarias y de la transparencia en los servicios financieros.

Num. Exp. 162/578 28/01/2010
Proposición no de Ley sobre la mejora de la transparencia en las actividades de la Comisión Interministerial encargada de estudiar la ubicación del ATC y paralización de sus conclusiones hasta el cumplimiento de ciertos requisitos ambientales y sociales.

Num. Exp. 162/568 21/01/2010
Proposición no de Ley para prorrogar el programa temporal de protección por desempleo e inserción.

Num. Exp. 162/560 12/01/2010
Proposición no de Ley sobre la búsqueda de una localización para el centro penitenciario Levante II alternativa al paraje El Campillo, en el término municipal de Siete Aguas (Valencia).

Num. Exp. 162/556 28/12/2009
Proposición no de Ley sobre un Plan Integral de lucha contra la corrupción.

Num. Exp. 162/555 22/12/2009
Proposición no de Ley sobre la equiparación de la edad de jubilación de los Mossos d’Esquadra a la de los Miembros de la Ertzaintza y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Num. Exp. 162/554 22/12/2009
Proposición no de Ley sobre la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (SICAV).

Num. Exp. 162/553 22/12/2009
Proposición no de Ley para establecer la opción por parte del trabajador a la readmisión en su puesto de trabajo en caso de despido improcedente.

Num. Exp. 162/552 16/12/2009
Proposición no de Ley sobre medidas en relación con la moratoria en la aplicación del nuevo sistema de selectividad.

Num. Exp. 162/551 16/12/2009
Proposición no de Ley sobre reconocimiento de las profesiones de sociólogo y politólogo como profesión regulada en el Real Decreto 1837/2008.

Num. Exp. 162/550 16/12/2009
Proposición no de Ley sobre medidas de lucha contra el fraude fiscal en los billetes de 500 euros.

Num. Exp. 162/549 16/12/2009
Proposición no de Ley sobre regulación de los juegos y apuestas en el ámbito de las competencias estatales.

Num. Exp. 162/548 16/12/2009
Proposición no de Ley sobre destino del archivo del fotógrafo Agustí Centelles.

Num. Exp. 162/547 16/12/2009
Proposición no de Ley sobre explotación de los recursos pesqueros del Sahara Occidental ocupado.

Num. Exp. 162/545 14/12/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas del vacuno de leche.

Num. Exp. 162/543 10/12/2009
Proposición no de Ley sobre un Plan Integral de lucha contra la corrupción.

Num. Exp. 162/541 03/12/2009
Proposición no de Ley sobre los tipos de interés aplicados en los préstamos convenidos para la adquisición de viviendas protegidas

Num. Exp. 162/539 07/12/2009
Proposición no de Ley sobre la congelación tarifaria de los servicios de transporte público.

Num. Exp. 162/534 24/11/2009
Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la toma de decisiones y la renovación de sus miembros.

Num. Exp. 162/533 23/11/2009
Proposición no de Ley sobre las condiciones de seguridad de los buques atuneros españoles que faenan en el océano Índico.

Num. Exp. 162/526 17/11/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para mejorar la protección por desempleo de los
trabajadores fijos discontinuos.

Num. Exp. 162/524 13/11/2009
Proposición no de Ley sobre la lucha contra la violencia de género.

Num. Exp. 162/520 06/11/2009
Proposición no de Ley sobre el suministro eléctrico y los entes locales.

Num. Exp. 162/517 04/11/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para la retirada de los símbolos religiosos de los centros educativos públicos.

Num. Exp. 162/516 04/11/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para limitar las retribuciones variables de los altos ejecutivos de las empresas.
Num. Exp. 162/512 22/10/2009
Proposición no de Ley sobre el etiquetado accesible.

Num. Exp. 162/508 14/10/2009
Proposición no de Ley sobre la cesión del cuartel militar de El Bruc a la Generalitat, al
Ayuntamiento de Barcelona o a ambas instituciones.

Num. Exp. 162/502 05/10/2009
Proposición no de Ley sobre costes de la ampliación de los puertos estatales de A Coruña y de Gijón.

Num. Exp. 162/501 02/10/2009
Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación de sus miembros y para sustraer a determinados estatutos de autonomía del control de inconstitucionalidad.

Num. Exp. 162/494 25/09/2009
Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación de sus miembros y para sustraer a determinados estatutos de autonomía del control de inconstitucionalidad.

Num. Exp. 162/491 22/09/2009
Proposición no de Ley sobre la necesidad de iniciar un plan de ayudas al sector del corcho.

Num. Exp. 162/488 18/09/2009
Proposición no de Ley sobre prevención del tabaquismo.

Num. Exp. 162/484 15/09/2009
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento y protección de la figura del bombero voluntario.

Num. Exp. 162/483 15/09/2009
Proposición no de Ley sobre la revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco y a los colaboradores con el régimen dictatorial.

Num. Exp. 162/472 08/09/2009
Proposición no de Ley sobre el cambio de denominación del «Centro Deportivo Militar General Mola».

Num. Exp. 162/469 30/07/2009
Proposición no de Ley sobre el 1% Forestal destinado a la limpieza, mantenimiento, ampliación y vigilancia de los bosques.

Num. Exp. 162/466 15/07/2009
Proposición no de Ley sobre modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para garantizar la tutela judicial efectiva en los casos de recurso de amparo encuadrado en el artículo 42 de la LOTC.

Num. Exp. 162/464 28/07/2009
Proposición no de Ley sobre la limitación de las tarifas máximas de voz y datos de las compañías de telefonía móvil.

Num. Exp. 162/463 07/07/2009
Proposición no de Ley sobre medidas de lucha contra la corrupción pública y privada.

Num. Exp. 162/456 22/06/2009
Proposición no de Ley para el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación a la presencia de Cataluña en la Unión Europea.

Num. Exp. 162/455 22/06/2009
Proposición no de Ley para el impulso del catalán, el gallego y el vasco en el marco de la Unión Europea.

Num. Exp. 162/454 17/06/2009
Proposición no de Ley relativa a la posición del Gobernador del Banco de España en relación con la actual crisis económica.

Num. Exp. 162/451 16/06/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para establecer un marco normativo específico en relación a las retribuciones de los deportistas profesionales.

Num. Exp. 162/449 05/06/2009
Proposición no de Ley sobre cambio normativo en el formato de las placas de matrícula de los vehículos a motor.
Num. Exp. 162/448 04/06/2009
Proposición no de Ley sobre el levantamiento de la reserva definitiva a favor del Estado para la explotación de minerales radioactivos.

Num. Exp. 162/445 01/06/2009
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para evitar la ejecución del embargo de las viviendas de trabajadores en situación de desempleo.

Num. Exp. 162/443 28/05/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para el desarrollo de un programa de empleo/formación para desempleados.

Num. Exp. 162/442 27/05/2009
Proposición no de Ley sobre reducción de tarifas de transporte marítimo y aéreo para los residentes no comunitarios en las Islas Baleares.

Num. Exp. 162/433 07/05/2009
Proposición no de Ley relativa a los impagos de los créditos hipotecarios.

Num. Exp. 162/432 05/05/2009
Proposición no de Ley relativa a la congelación de los altos salarios en las Administraciones Públicas y en las empresas, y a su imposición fiscal con carácter extraordinario.

Num. Exp. 162/430 30/04/2009
Proposición no de Ley sobre las tarifas de los servicios de acceso a Internet de banda ancha.

Num. Exp. 162/426 27/04/2009
Proposición no de Ley relativa a la lucha contra las agresiones racistas, ultras y fascistas en la Comunitat Valenciana.

Num. Exp. 162/424 27/04/2009
Proposición no de Ley sobre retirada de símbolos franquistas en los edificios dependientes del Ministerio de Defensa.

Num. Exp. 162/423 24/04/2009
Proposición no de Ley sobre las declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre la propiedades del preservativo.

Num. Exp. 162/421 23/04/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para limitar las retribuciones de los altos ejecutivos en las empresas

Num. Exp. 162/419 22/04/2009
Proposición no de Ley sobre el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes.

Num. Exp. 162/415 21/04/2009
Proposición no de Ley sobre la asignación tributaria del 0.7% del IRPF destinada a otros fines de interés social de carácter ambiental.

Num. Exp. 162/414 21/04/2009
Proposición no de Ley sobre el sector lácteo.

Num. Exp. 162/412 17/04/2009
Proposición no de Ley sobre el fomento de la diversidad cultural en las producciones de TVE.

Num. Exp. 162/411 17/04/2009
Proposición no de Ley sobre organigrama y políticas del Instituto Cervantes y los Centros Culturales.

Num. Exp. 162/410 17/04/2009
Proposición no de Ley sobre el derecho de abandonar la propia confesión y la eliminación de los datos personales de los ficheros de datos de ésta.
Num. Exp. 162/409 17/04/2009
Proposición no de Ley sobre la reparación del dinero republicano incautado según el ordenamiento franquista.

Num. Exp. 162/408 17/04/2009
Proposición no de Ley para el reconocimiento y reparación de los ciudadanos Gustau Muñoz i Bustillo, Agustín Rueda Sierra y demás víctimas de actos represivos protagonizados por funcionarios del Estado o consecuencia de actuaciones realizadas por grupos paramilitares ultraderechistas en el período comprendido entre el 6 de octubre de 1977 y la entrada en vigor de la Constitución española.

Num. Exp. 162/405 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre la jubilación a tiempo parcial de los empleados públicos y en especial del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

Num. Exp. 162/404 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de los compromisos en materia de jóvenes y ocupación.

Num. Exp. 162/403 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas contra la impunidad de delitos cometidos en el marco de misiones humanitarias.

Num. Exp. 162/402 03/04/2009
Proposición no de Ley para la incorporación de distintivos autonómicos a las placas de matrícula.

Num. Exp. 162/401 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre empresas de reunificación de deudas.

Num. Exp. 162/400 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre conciliación de la vida laboral con el período de adaptación escolar infantil.

Num. Exp. 162/399 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre la recuperación del IVA en las facturas incobrables.

Num. Exp. 162/398 03/04/2009
Proposición no de Ley para impulsar un plan de ayuda a los autónomos y microempresarios.

Num. Exp. 162/397 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre la revisión del sistema estatal de becas y ayudas al estudio.

Num. Exp. 162/396 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre medidas de integración laboral y social de las personas transexuales.

Num. Exp. 162/395 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización.

Num. Exp. 162/394 03/04/2009
Proposición no de Ley para la realización de una campaña institucional de concienciación,
prevención y detección de VIH/Sida en el marco de una adecuada educación sexual.

Num. Exp. 162/393 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte de los
países que la mantienen.

Num. Exp. 162/392 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre mejora de la financiación de los entes locales.

Num. Exp. 162/391 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre la financiación local en Cataluña.

Num. Exp. 162/390 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre la utilización abusiva de los paraísos fiscales.

Num. Exp. 162/389 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre la creación del fondo municipal anticrisis.

Num. Exp. 162/388 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre el establecimiento de una prestación básica de 600 euros mensuales
en concepto de formación para personas que hayan agotado la prestación por desempleo.

Num. Exp. 162/387 02/04/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para financiar adecuadamente la Ley de Dependencia con el
crédito extraordinario aprobado por el Consejo de Ministros a cargo de los Presupuestos Generales
del Estado para 2008.

Num. Exp. 162/386 02/04/2009
Proposición no de Ley sobre la línea 7 de cercanías de RENFE en Barcelona.

Num. Exp. 162/385 14/04/2009
Proposición no de Ley sobre la reforma del fondo de adquisición de activos financieros y la
implantación de otras medidas para dotar de liquidez a empresas y particulares.

Num. Exp. 162/384 02/04/2009
Proposición no de Ley sobre creación de un coeficiente de crédito para la banca y entidades
financieras asimilables.

Num. Exp. 162/383 02/04/2009
Proposición no de Ley sobre la articulación de un sistema de créditos fiscales reintegrables.

Num. Exp. 162/382 02/04/2009
Proposición no de Ley sobre la cesión de instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a las poblaciones donde están situadas.

Num. Exp. 162/381 02/04/2009
Proposición no de Ley de medidas para avanzar en la aconfesionalidad del Estado.

Num. Exp. 162/379 01/04/2009
Proposición no de Ley sobre la creación de un mecanismo independiente de seguimiento de la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Num. Exp. 162/378 31/03/2009
Proposición no de Ley sobre la modificación de la nueva Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Num. Exp. 162/377 31/03/2009
Proposición no de Ley sobre el Plan Director del Prerrománico asturiano.

Num. Exp. 162/373 26/03/2009
Proposición no de Ley sobre medidas de transparencia y eficacia del régimen de
incompatibilidades de los Diputados.

Num. Exp. 162/372 24/03/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para mejorar la liquidez de empresas y autónomos en
función de la morosidad.

Num. Exp. 162/370 18/03/2009
Proposición no de Ley sobre atribución a MINURSO de la competencia de supervisión de los
Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.

Num. Exp. 162/369 18/03/2009
Proposición no de Ley para permitir a las Comunidades Autónomas salvaguardar las tradiciones
culturales pirotécnicas en la transposición de la correspondiente Directiva europea.
Num. Exp. 162/368 17/03/2009
Proposición no de Ley sobre negociación de un acuerdo con el Reino de Marruecos para el
establecimiento de una frontera comercial en Ceuta.

Num. Exp. 162/366 16/03/2009
Proposición no de Ley sobre prórroga del régimen europeo de ayudas al carbón.

Num. Exp. 162/364 13/03/2009
Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas de apoyo a las víctimas de la talidomida.

Num. Exp. 162/362 12/03/2009
Proposición no de Ley sobre la declaración de España libre de transgénicos, en coherencia con lo votado en la Unión Europea

Num. Exp. 162/361 12/03/2009
Proposición no de Ley sobre Melilla, punto de encuentro de alianza de civilizaciones y de
cooperación para la seguridad y el desarrollo, durante el semestre de la Presidencia española de la UE.

Num. Exp. 162/360 12/03/2009
Proposición no de Ley sobre el Fondo Estatal de Acogida e Integración y Refuerzo Educativo para las personas inmigradas.

Num. Exp. 162/359 11/03/2009
Proposición no de Ley sobre vertidos ilegales de fosfoyesos sobre la margen derecha de la ría de Huelva.

Num. Exp. 162/358 11/03/2009
Proposición no de Ley sobre riesgos y daños para la salud de las personas por la contaminación en la ría de Huelva.

Num. Exp. 162/354 09/03/2009
Proposición no de Ley sobre riesgos y daños generados por avenidas fluviales.

Num. Exp. 162/347 02/03/2009
Proposición no de Ley sobre la lucha contra el SIDA.

Num. Exp. 162/337 19/02/2009
Proposición no de Ley sobre la convocatoria de ayudas sociales del 0.7% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Num. Exp. 162/333 17/02/2009
Proposición no de Ley sobre la reducción de la edad de jubilación de los miembros de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME).

Num. Exp. 162/329 13/02/2009
Proposición no de Ley contra la criminalización e ingreso en prisión de personas que venden copias de CDs y DVDs.

Num. Exp. 162/328 13/02/2009
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para mejorar la liquidez de las pequeñas y
medianas empresas.

Num. Exp. 162/327 12/02/2009
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para paliar la situación de las familias
especialmente afectadas por el desempleo.

Num. Exp. 162/326 12/02/2009
Proposición no de Ley sobre el inicio de la ejecución de las obras del nuevo Puerto de Granadilla en Tenerife (Canarias).

Num. Exp. 162/320 06/02/2009
Proposición no de Ley sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la
empresa UPS.

Num. Exp. 162/317 04/02/2009
Proposición no de Ley sobre incineración ilegal de neumáticos y otros residuos en fábricas de
cemento.

Num. Exp. 162/316 03/02/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para paliar la gravedad de la crisis económica.

Num. Exp. 162/313 02/02/2009
Proposición no de Ley sobre el impulso a un tercer sector de la comunicación.

Num. Exp. 162/312 30/01/2009
Proposición no de Ley sobre la renuncia al reparto de dividendos.

Num. Exp. 162/310 30/01/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar el empleo en la empresa Roca.

Num. Exp. 162/306 29/01/2009
Proposición no de Ley sobre el servicio ferroviario en Monzón y la Zona Oriental de Huesca.

Num. Exp. 162/305 29/01/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para favorecer la liquidez y el pago de deudas tributarias de los contribuyentes.

Num. Exp. 162/304 28/01/2009
Proposición no de Ley sobre el servicio ferroviario en Monzón y la Zona Oriental de Huesca.

Num. Exp. 162/303 28/01/2009
Proposición no de Ley sobre las universidades españolas ante el Plan Bolonia del Espacio Europeo de Educación Superior.

Num. Exp. 162/299 26/01/2009
Proposición no de Ley sobre la promoción de un parque público de alquiler social.

Num. Exp. 162/294 16/01/2009
Proposición no de Ley para la mejora de la protección a las personas desocupadas.

Num. Exp. 162/290 15/01/2009
Proposición no de Ley sobre la situación en la Franja de Gaza.

Num. Exp . 18/12/2008
Establecimiento fiscalidad favorable para el fomento actividad de los Inversores de Proximidad

Num. Exp.162/273 04/12/2008
Impulsar un Plan de ayuda a los autónomos y microempresarios

Num. Exp.162/264 28/11/2008
Financiar adecuadamente Ley Dependencia con crédito extraordinario aprobado Consejo Ministros a cargo presupuestos

Num. Exp.162/265 28/11/2008
Garantizar la protección social trabajadores y trabajadoras afectadas por Exped. Regulación
Empleo carácter temporal

Num. Exp.162/254 20/11/2008
Deslinde del dominio público marítimo terrestre en la Marina d’Empuriabrava

Num. Exp.162/247 07/11/2008
Elaboración de un nuevo Proyecto Ley para regular la Propiedad Intelectual

Num. Exp.162/244 04/11/2008
Anulación/Revisión sentencias judiciales políticas falladas por tribunales franquistas

Num. Exp.162/222 08/10/2008
Medidas de reparación del dinero republicano incautado según el ordenamiento franquista

Num. Exp.162/190 31/07/2008
Medidas especiales para personas trab. Discapacitadas en materia de protección social

Num. Exp.162/189 31/07/2008
Reformas normativas en materia de seguridad social relativas a los años servicio militar o Prestación Social Obligatoria.

Num. Exp.162/159 16/07/2008
Querella presentada por ciudadanos españoles víctimas del nazismo ante la Audiencia Nacional

Num. Exp.162/138 19/06/2008
Creación de la Comisión no permanente de estudio y propuesta frente a la corrupción urbanística

Num. Exp.162/114 11/06/2008
Proposición no de Ley sobre el cierre de las centrales nucleares y, particularmente, la de Ascó I.

Num. Exp.162/112 10/06/2008
Medidas para mejorar las condiciones de formación e investigación del personal investigador

Num. Exp.162/88 04/06/2008
Sobre mejora financiación entes locales

Num. Exp.162/87 04/06/2008
Reforma de la ley del impuesto de sociedades para establecer un tipo impositivo reducido para las PYMES

Num. Exp.162/86 04/06/2008
Sobre la supresión gradual de las deducciones por inversiones medioambientales en el impuesto de sociedades

Num. Exp.162/85 04/06/2008
Sobre el mapa estratégico del aeropuerto de Barcelona-El Prat
Num. Exp.162/66 21/05/2008
Sobre empresas de reunificación de deudas

Num. Exp.162/62 20/05/2008
Sobre conciliación de la vida laboral con el período de adaptación escolar infantil

Num. Exp.162/61 20/05/2008
Medidas para la asignación tributaria del IRPF destinados a fines sociales y transferencia a la
Generalitat

Num. Exp.162/60 20/05/2008
Reconversión de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en un centro memorial de la
represión franquista

Num. Exp.162/53 13/05/2008
Sobre medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte en los paises en la que la
mantienen

Num. Exp.162/52 13/05/2008
Sobre medidas de integración laboral i social de las personas transexuales

Num. Exp.162/44 07/05/2008
Proposición no de Ley para cesión instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a sus
poblaciones

Num. Exp.162/43 07/05/2008
Sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización

Num. Exp.162/42 07/05/2008
Sobre la prohibición de las bombas de racimo

Num. Exp.162/41 07/05/2008
Para a cesión de instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a las poblaciones donde
estén situadas

Num. Exp.162/40 07/05/2008
De medidas para avançar en la aconfesionalidad del estado

Num. Exp.162/39 07/05/2008
Sobre el cierre de los centros de detención ilegales de EEUU, especialmente el de la Bahía de
Guantánamo

Num. Exp.162/38 07/05/2008
Estudio de las consecuencias negativas de la jornada laboral en turno nocturno o a turnos rotativos

Num. Exp.162/37 06/05/2008
Sobre accesibilidad en los trenes y demás transportes públicos

Num. Exp. 162/27 24//04/2008
Sobre la declaración del año 2009 como año Ferrer i Guàrdia en el Estado

Mocions

Num. Exp. 173/222 16/06/2011
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas para profundizar en la credibilidad, la transparencia, la austeridad y los controles democráticos de las instituciones y poderes del Estado.

Num. Exp. 173/202 24/03/2011
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre los criterios de actuación del Gobierno respecto a la situación financiera que presentan las Comunidades Autónomas en relación con la suficiencia y transparencia del actual modelo de financiación autonómico.

Num. Exp. 173/194 17/02/2011
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el impacto económico, social y competencial del proceso de reestructuración del sistema financiero.

Num. Exp. 173/186 27/01/2011
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el futuro modelo de gestión aeroportuaria que ha proyectado el Gobierno.

Num. Exp. 173/174 14/10/2010
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el futuro de las centrales nucleares y la
gestión de los residuos que generan.

Num. Exp. 173/151 10/06/2010
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la racionalidad, austeridad y transparencia en la gestión y remuneración de directivos de bancas y empresas cotizadas, y la necesidad de
garantizar el crédito a familias y empresas.

Num. Exp. 173/077 10/06/2009
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la racionalización y reducción de la estructura de la Administración General del Estado, mediante la austeridad, la eficiencia, la moderación del gasto y el cumplimiento del principio de lealtad institucional, con el objetivo de mejorar la eficacia y permitir la adecuada financiación autonómica.

Num. Exp. 173/030 16/10/2008
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas para mejorar los resultados de la
lucha contra el fraude fiscal y así lograr un reparto más equitativo de las cargas fiscales entre
contibuyentes.

Num. Exp. 173/010 04/06/2008
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la gestión de las infraestructuras del Estado en Cataluña.

Proposicions No de Llei en Comissió

Num. Exp.161/2327 27/07/2011
Proposición no de Ley sobre retribuciones y privilegios de los ejecutivos de entidades financieras intervenidas.

Num. Exp.161/2326 27/07/2011
Proposición no de Ley sobre regulación e implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los miembros de los Cuerpos de Policías Autonómicos y Locales.

Num. Exp.161/2325 26/07/2011
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para una salida equitativa de la crisis y la
regeneración democrática.

Num. Exp.161/2320 14/07/2011
Proposición no de Ley sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea, Perú y Colombia.

Num. Exp.161/2319 14/07/2011
Proposición no de Ley sobre apropiación abusiva de bienes inmuebles por la Iglesia Católica.

Num. Exp.161/2318 12/07/2011
Proposición no de Ley sobre la indemnización de las expropiaciones efectuadas por las obras de la autovía A-27.

Num. Exp.161/2307 29/06/2011
Proposición no de Ley sobre el Plan de intensificación energética.

Num. Exp.161/2295 16/06/2011
Proposición no de Ley de apoyo al derecho humano a la paz.

Num. Exp.161/2292 10/06/2011
Proposición no de Ley sobre el impuesto sobre la producción de energía termonuclear y sobre el depósito y almacenamiento de residuos.

Num. Exp.161/2288 09/06/2011
Proposición no de Ley sobre apoyo al proceso tunecino.

Num. Exp.161/2287 09/06/2011
Proposición no de Ley sobre rectificación del Diccionario Biográfico Español publicado por la Real Academia de la Historia.

Num. Exp.161/2284 07/06/2011
Proposición no de Ley sobre recuperación del requisito del mantenimiento del empleo para la
libertad de amortización.

Num. Exp.161/2283 07/06/2011
Proposición no de Ley relativa al internamiento involuntario.

Num. Exp.161/2282 07/06/2011
Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las enfermedades de sensibilización central.

Num. Exp.161/2281 06/06/2011
Proposición no de Ley sobre la licencia de Ascó I.

Num. Exp.161/2258 18/05/2011
Proposición no de Ley sobre reconocimiento del Estado de Palestina como sujeto de derecho
internacional.

Num. Exp.161/2247 05/05/2011
Proposición no de Ley relativa a los usos futuros de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Portbou.

Num. Exp.161/2241 03/05/2011
Proposición no de Ley sobre actuaciones para evitar el cierre de la planta de Derbi de Martorelles.
Num. Exp.161/2240 03/05/2011
Proposición no de Ley sobre la situación en Siria.

Num. Exp.161/2237 27/04/2011
Proposición no de Ley sobre los expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas con beneficios.

Num. Exp.161/2230 15/04/2011
Proposición no de Ley sobre el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Telefónica ante los
masivos despidos anunciados.

Num. Exp.161/2222 14/04/2011
Proposición no de Ley sobre la convocatoria de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y la
convocatoria de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat.

Num. Exp.161/2220 13/04/2011
Proposición no de Ley relativa al pago del Fondo de Competitividad a la Generalitat de Catalunya y al cumplimiento de los compromisos de financiación autonómica.

Num. Exp.161/2219 13/04/2011
Proposición no de Ley relativa al impulso de un Pacto de Estado de Energía y la revisión de la
seguridad de las centrales nucleares.

Num. Exp.161/2218 13/04/2011
Proposición no de Ley relativa a la creación de la figura del mediador del crédito.

Num. Exp.161/2216 12/04/2011
Proposición no de Ley sobre el pago del Fondo de Competitividad del 2011.
Num. Exp.161/2215 11/04/2011
Proposición no de Ley para el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para las víctimas del amianto.

Num. Exp.161/2214 11/04/2011
Proposición no de Ley sobre prioridad del Corredor Central Ferroviario Sines/Algeciras-Madrid-París en el marco de la Red Transeuropea de Transportes (TENT-T).

Num. Exp.161/2203 07/47/2011
Proposición no de Ley sobre el impulso de la energía fotovoltaica.
Num. Exp.161/2202 05/04/2011
Proposición no de Ley sobre la exclusión de los licenciados en Derecho de la aplicación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Num. Exp.161/2201 05/04/2011
Proposición no de Ley sobre el régimen de los trabajadores temporales de colaboración social

Num. Exp.161/2198 04/04/2011
Proposición no de Ley sobre la Reserva de Eficacia.

Num. Exp.161/2197 04/04/2011
Proposición no de Ley sobre inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo.

Num. Exp.161/2196 04/04/2011
Proposición no de Ley sobre medidas a adoptar en España tras el accidente en la central nuclear de Fukushima.
Num. Exp.161/2193 30/03/2011
Proposición no de Ley sobre el calendario de cierre de las centrales nucleares.

Num. Exp.161/2186 28/03/2011
Proposición no de Ley relativa al impulso de un Pacto de Estado de Energía y la revisión de la seguridad de las centrales nucleares.

Num. Exp.161/2185 28/03/2011
Proposición no de Ley sobre protección de la salud frente a la exposición a campos
electromagnéticos.

Num. Exp.161/2174 24/03/2011
Proposición no de Ley sobre el calendario de cierre de las centrales nucleares.

Num. Exp.161/2173 24/03/2011
Proposición no de Ley para que la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) asuma también la responsabilidad de la protección de los derechos humanos.

Num. Exp.161/2169 22/03/2011
Proposición no de Ley sobre las escaleras mecánicas de la estación de tren de Arroyo de la Miel en Benalmádena (Málaga).

Num. Exp.161/2160 16/03/2011
Proposición no de Ley sobre la postura del Gobierno acerca del “Pacto por el Euro. Refuerzo de la coordinación de la política económica para la competitividad y la convergencia”.

Num. Exp.161/2159 15/03/2011
Proposición no de Ley sobre revisión y denegación o revocación de exportación de armas a paises del Norte de África y Oriente Próximo que violan los Derechos Humanos.

Num. Exp.161/2158 15/03/2011
Proposición no de Ley sobre regulación de las sociedades de tasación.
Num. Exp.161/2153 14/03/2011
Proposición no de Ley relativa al archivo de los expedientes sancionadores a armadores de pesca del puerto de Tarragona.

Num. Exp.161/2152 14/03/2011
Proposición no de Ley sobre los descuentos de RENFE a viajeros con carnet joven.

Num. Exp.161/2151 14/03/2011
Proposición no de Ley sobre las tarifas Avant para el trayecto Barcelona-Lleida.

Num. Exp.161/2149 11/03/2011
Proposición no de Ley sobre cláusulas suelo abusivas en contratos de préstamo o crédito de
garantía hipotecaria.

Num. Exp.161/2148 10/03/2011
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del período de tiempo de prestación del servicio
militar obligatorio o prestación social sustitutoria, como período efectivamente cotizado en su
historial laboral.

Num. Exp.161/2147 10/03/2011
Proposición no de Ley sobre apoyo a la paz y los derechos humanos de las mujeres en Colombia

Num. Exp.161/2145 09/03/2011
Proposición no de Ley sobre enfermedades profesionales.

Num. Exp.161/2139 02/03/2011
Proposición no de Ley sobre los afectados por las hipotecas de Badia del Vallés.

Num. Exp.161/2137 01/03/2011
Proposición no de Ley sobre gestión de los Registros de la Propiedad y Mercantiles y retribución de sus titulares.

Num. Exp.161/2136 01/03/2011
Proposición no de Ley sobre el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.

Num. Exp.161/2134 28/02/2011
Proposición no de Ley sobre el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.

Num. Exp.161/2133 28/02/2011
Proposición no de Ley en solidaridad con el pueblo libio y de medidas contra el régimen de
Muamar el Gadafi.

Num. Exp.161/2132 25/02/2011
Proposición no de Ley sobre la ampliación de la exención prevista en el artículo 45 I) B3 de la Ley del Impuesto del Patrimonio a los matrimonios contraídos en régimen de separación de bienes.

Num. Exp.161/2121 25/02/2011
Proposición no de Ley sobre la aplicación de las medidas referidas al carbón autóctono recogidas en el Real Decreto 134/2010.

Num. Exp.161/2118 22/02/2011
Proposición no de Ley sobre la situación en Libia.

Num. Exp.161/2107 17/02/2011
Proposición no de Ley sobre la inscripción en el censo electoral de las personas extranjeras
extracomunitarias.

Num. Exp.161/2106 17/02/2011
Proposición no de Ley sobre financiación del Servicio Postal Universal y su prestación en el ámbito rural.

Num. Exp.161/2105 16/02/2011
Proposición no de Ley sobre la gratuidad del peaje de la autopista AP-7 desde Maçanet de la Selva hasta Girona-Sud.

Num. Exp.161/2104 16/02/2011
Proposición no de Ley sobre ayudas a la rehabilitación de viviendas.

Num. Exp.161/2103 16/02/2011
Proposición no de Ley sobre muerte digna.
Num. Exp.161/2102 15/02/2011
Proposición no de Ley sobre el soterramiento de las vías de RENFE a su paso por Sant Feliu de Llobregat.

Num. Exp.161/2101 15/02/2011
Proposición no de Ley relativa al modelo de gestión aeroportuaria y sobre la privatización de AENA.

Num. Exp.161/2099 14/02/2011
Proposición no de Ley sobre el régimen de incompatibilidades de los ex presidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado.

Num. Exp.161/2098 11/02/2011
Proposición no de Ley sobre la defensa de las Cajas de Ahorros y su función pública.

Num. Exp.161/2097 11/02/2011
Proposición no de Ley sobre la línea ICO directo y la línea ICO para entidades locales.

Num. Exp.161/2096 10/02/2011
Proposición no de Ley relativa al IVA soportado por las administraciones locales.

Num. Exp.161/2095 10/02/2011
Proposición no de Ley para garantizar la participación de los trabucaires en las celebraciones
populares catalanas.

Num. Exp.161/2092 10/02/2011
Proposición no de Ley sobre el 80 aniversario de la proclamación de la II República Española.
Num. Exp.161/2087 08/02/2011
Proposición no de Ley sobre el no reconocimiento oficial de las distinciones y títulos nobiliarios.

Num. Exp.161/2086 07/02/2011
Proposición no de Ley sobre salud y participación en el Plan Anual de Cooperación Internacional 2011.

Num. Exp.161/2083 04/02/2011
Proposición no de Ley sobre la sustracción de niños a sus madres biológicas para ser entregados en adopción.

Num. Exp.161/2081 03/02/2011
Proposición no de Ley relativa al incremento de las tarifas de suministro de electricidad.

Num. Exp.161/2079 02/02/2011
Proposición no de Ley sobre el impulso de la adopción del Himno de Naciones Unidas de Pau
Casals como Himno oficial de la ONU.

Num. Exp.161/2078 02/02/2011
Proposición no de Ley sobre introducción de fórmulas de COPAGO por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud.

Num. Exp.161/2076 28/01/2011
Proposición no de Ley sobre estrategia de atención al paciente crónico en el Sistema Nacional de Salud.

Num. Exp.161/2063 17/01/2011
Proposición no de Ley sobre la apropiación patrimonial por parte de las sociedades de gestión de determinados derechos de autor.

Num. Exp.161/2049 12/01/2011
Proposición no de Ley sobre los procesos electorales en la Organización Nacional de Ciegos
Españoles (ONCE).

Num. Exp.161/2046 04/01/2011
Proposición no de Ley sobre el impuesto de las transacciones financieras.

Num. Exp.161/2043 28/12/2010
Proposición no de Ley sobre prevención laboral y seguridad vial.

Num. Exp.161/1989 12/11/2010
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática.

Num. Exp.161/1983 08/11/2010
Proposición no de Ley sobre el traslado al Museo Municipal de Xàtiva (Valencia) de las piezas del Patrimonio Nacional del convento de las Clarisas que se encuentran en la Colegiata de la Seu.

Num. Exp.161/1974 28/10/2010
Proposición no de Ley sobre servicio público ferroviario.

Num. Exp.161/1973 26/10/2010
Proposición no de Ley sobre la necesidad de proceder a la protección del edificio-estación del
ferrocarril RENFE de Sant Feliu de Llobregat.

Num. Exp.161/1967 19/10/2010
Proposición no de Ley sobre recuperación de la máxima categoría de los talleres de RENFE en
Málaga y Valladolid, y ejecución del proyecto ferroviario que incluye el nuevo taller de Valladolid.

Num. Exp.161/1966 19/10/2010
Proposición no de Ley sobre la enfermedad autoinmune del Lupus.

Num. Exp.161/1961 15/10/2010
Proposición no de Ley sobre la participación autonómica en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Num. Exp.161/1543 13/10/2010
Proposición no de Ley sobre la recuperación de las playas del litoral afectadas por el temporal de levante.

Num. Exp.161/1953 13/10/2010
Proposición no de Ley sobre la tarjeta sanitaria individual en braille.

Num. Exp.161/1952 13/10/2010
Proposición no de Ley sobre la seguridad de las balsas de residuos tóxicos industriales.

Num. Exp.161/1947 08/10/2010
Proposición no de Ley sobre cancelación de deuda a Pakistán.
Num. Exp.161/1937 04/10/2010
Proposición no de Ley sobre nuevo Plan de Cuenca del Júcar.

Num. Exp.161/1923 27/09/2010
Proposición no de Ley sobre el inmediato pago a las entidades locales de las compensaciones por los beneficios fiscales que se derivan del IBI urbana de las concesionarias de autopistas.

Num. Exp.161/1922 27/09/2010
Proposición no de Ley sobre la eliminación de excedentes del sector de la viña y el vino.

Num. Exp.161/1921 23/09/2010
Proposición no de Ley sobre la aplicación de tarifas sociales para personas sin recursos.

Num. Exp.161/1920 23/09/2010
Proposición no de Ley sobre la desafectación de las instalaciones de radar instaladas en el Puig Major en Mallorca, en el marco de la demanda de declaración como Patrimonio de la Humanidad de la totalidad de la Serra de Tramuntana.

Num. Exp.161/1912 21/09/2010
Proposición no de Ley sobre la modificación de la financiación local.

Num. Exp.161/1911 21/09/2010
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la apertura de un nuevo paso fronterizo con Marruecos.

Num. Exp.161/1907 17/09/2010
Proposición no de Ley sobre la identificación por fenotipo étnico.

Num. Exp.161/1905 16/09/2010
Proposición no de Ley sobre soporte político e institucional a la candidatura española liderada por BIOCAT en la próxima convocatoria de KIC en el ámbito de salud por parte del IET.

Num. Exp.161/1904 16/09/2010
Proposición no de Ley sobre la gestión y traspaso de las instalaciones aeroportuarias sitas en
Cataluña.

Num. Exp.161/1903 16/09/2010
Proposición no de Ley sobre las infraestructuras del eje mediterráneo.

Num. Exp.161/1884 08/09/2010
Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas para promover el reciclaje de neumáticos
usados.

Num. Exp.161/1883 08/09/2010
Proposición no de Ley sobre medidas en el marco de la Unión Europea para garantizar los
derechos de la población gitana.

Num. Exp.161/1881 01/09/2010
Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de las medidas contra la morosidad.

Num. Exp.161/1880 31/08/2010
Proposición no de Ley sobre la implantación del software libre en la Administración General del
Estado.

Num. Exp.161/1879 31/08/2010
Proposición no de Ley sobre la plena gestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Num. Exp.161/1878 31/08/2010
Proposición no de Ley sobre financiación del cambio climático sin comprometer la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Num. Exp.161/1877 31/08/2010
Proposición no de Ley sobre la retirada de subvenciones y publicidad institucional en los grupos mediáticos que realizan publicidad de prostitución.

Num. Exp.161/1876 31/08/2010
Proposición no de Ley sobre el derecho de acceso a la información pública.

Num. Exp.161/1875 31/08/2010
Proposición no de Ley sobre la ampliación a 12 años de la edad del menor requerida para accedir al derecho de reducción de jornada por cuidado de menores.

Num. Exp.161/1870 28/07/2010
Proposición no de Ley sobre el Comité Evaluador de los Objetivos del Milenio.

Num. Exp.161/1868 23/07/2010
Proposición no de Ley sobre las finanzas de la administración local.

Num. Exp.161/1867 23/07/2010
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la República de Kosovo.

Num. Exp.161/1848 08/07/2010
Proposición no de Ley sobre homenaje al poeta Miguel Hernández en el centenario de su
nacimiento.

Num. Exp.161/1847 08/07/2010
Proposición no de Ley para la mejora de las conexiones ferroviarias de Ávila con Madrid, Valladolid y Salamanca.

Num. Exp.161/1846 08/07/2010
Proposición no de Ley sobre desarrollo de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Num. Exp.161/1845 02/07/2010
Proposición no de Ley sobre la regulación del derecho fundamental a la huelga.

Num. Exp.161/1844 01/07/2010
Proposición no de Ley sobre los criterios de aplicación de la reducción del IVA prevista en el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, en relación a la actividad de rehabilitación de viviendas.

Num. Exp.161/1834 24/06/2010
Proposición no de Ley sobre la promoción de las selecciones deportivas autonómicas en las
competiciones internacionales.

Num. Exp.161/1833 24/06/2010
Proposición no de Ley sobre la supresión de la obligación de asistir a las convocatorias de las
selecciones deportivas estatales.

Num. Exp.161/1832 24/06/2010
Proposición no de Ley sobre la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de Cataluña.

Num. Exp.161/1831 24/06/2010
Proposición no de Ley sobre las gestiones para la localización y seguridad jurídica de los
ciudadanos europeos desaparecidos forzosos y en particular del ciudadano español Mustafa
Setmariam.

Num. Exp.161/1830 24/06/2010
Proposición no de Ley sobre la recuperación de la memoria del activista saharaui Basiri.

Num. Exp.161/1828 23/06/2010
Proposición no de Ley sobre el proceso de ubicación del Almacén Temporal Centralizado de
Residuos Radioactivos de Alta Actividad (ATCRRAA).

Num. Exp.161/1814 16/06/2010
Proposición no de Ley sobre las condenas a muerte y ejecuciones en China.

Num. Exp.161/1801 11/06/2010
Proposición no de Ley sobre la vinculación entre homosexualidad y pedofilia realizada por altos
cargos de la Administración Vaticana.

Num. Exp.161/1795 09/06/2010
Proposición no de Ley sobre la extracción de tierras en el Camp de Morvedre para la construcción de la plataforma del AVE en el Tramo Sangunt-La Llosa.

Num. Exp.161/1793 09/06/2010
Proposición no de Ley sobre la exportación de armas a países que vulneran los derechos humanos.

Num. Exp.161/1780 07/06/2010
Proposición no de Ley sobre las primas en el Mundial de Sudáfrica.
Num. Exp.161/1779 07/06/2010
Proposición no de Ley sobre movilidad en Sant Guim de Freixenet.

Num. Exp.161/1769 02/06/2010
Proposición no de Ley sobre la despatologización de la transexualidad y la plena libertad para
elegir el nombre propio.

Num. Exp.161/1768 02/06/2010
Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de las resoluciones de la ONU de retirada de la
ocupación israelí de Jerusalén, Cisjordania y Gaza.

Num. Exp.161/1767 02/06/2010
Proposición no de Ley sobre la diversificación de la promoción turística de la gastronomía del
Estado.

Num. Exp.161/1764 01/06/2010
Proposición no de Ley sobre medidas a tomar ante el ataque militar israelí contra la flotilla de Free Gaza.

Num. Exp.161/1752 26/05/2010
Proposición no de Ley sobre la habilitación de l’Aeroport Lleida-Alguaire como puesto fronterizo
para autorizar el acceso o la salida del territorio Schengen desde o hacia Estados no firmantes del Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen.

Num. Exp.161/1746 21/05/2010
Proposición no de Ley sobre la vinculación entre homosexualidad y pedofilia realizada por altos
cargos de la Administración Vaticana.

Num. Exp.161/1745 21/05/2010
Proposición no de Ley sobre la reducción del déficit público a través del gasto militar.

Num. Exp.161/1743 19/05/2010
Proposición no de Ley sobre recorte del presupuesto militar.

Num. Exp.161/1741 18/05/2010
Proposición no de Ley sobre el retorno de la democracia a Honduras.

Num. Exp.161/1739 14/05/2010
Proposición no de Ley relativa a la adhesión de la Unión Europea al Convenio europeo para la
protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Num. Exp.161/1735 14/05/2010
Proposición no de Ley sobre la elaboración de un código de buenas prácticas de aprovisionamiento para la gran distribución.

Num. Exp.161/1729 10/05/2010
Proposición no de Ley sobre medidas para el impulso de un marco europeo de gobernanza
económica comunitaria para evitar casos como los planes de ajuste de Grecia.

Num. Exp.161/1711 03/05/2010
Proposición no de Ley sobre medidas para regenerar la playa de Ferrara en Torrox (Málaga).

Num. Exp.161/1652 13/04/2010
Proposición no de Ley sobre la banda ancha doméstica a través de ADSL.

Num. Exp.161/1651 13/04/2010
Proposición no de Ley sobre la vinculación entre homosexualidad y pedofilia realizada por altos
cargos de la Administración Vaticana.

Num. Exp.161/1645 05/04/2010
Proposición no de Ley sobre el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes así como para el Refuerzo Educativo de los mismos.

Num. Exp.161/1642 30/03/2010
Proposición no de Ley para el establecimiento de una bonificación en las cuotas de seguridad
social para los trabajadores que se reincorporan a su puesto de trabajo después de agotar el
permiso de paternidad.

Num. Exp.161/1637 29/03/2010
Proposición no de Ley sobre la incorporación de las enseñanzas artísticas superiores a la
Universidad.

Num. Exp.161/1634 29/03/2010
Proposición no de Ley para la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda
hipotecaria.

Num. Exp.161/1623 25/03/2010
Proposición no de Ley para la adopción de determinadas medidas en relación al paso de los trenes EUROMED por la estación de Tortosa, L’Aldea y Amposta.

Num. Exp.161/1618 24/03/2010
Proposición no de Ley sobre la ampliación de los criterios de inembargabilidad.

Num. Exp.161/1615 23/03/2010
Proposición no de Ley sobre el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial
simplificado del IVA.

Num. Exp.161/1614 23/03/2010
Proposición no de Ley sobre la creación de un Juzgado Penal y dos Juzgados de 1ª Instancia en el Partido Judicial de Vic.

Num. Exp.161/1612 18/03/2010
Proposición no de Ley sobre la supresión de las primas de la selección española de fútbol para el Mundial.

Num. Exp.161/1585 12/03/2010
Proposición no de Ley sobre construcción de un puente sobre el río Ridaura.

Num. Exp.161/1579 10/03/2010
Proposición no de Ley sobre el sector eléctrico.

Num. Exp.161/1575 09/03/2010
Proposición no de Ley sobre el tratamiento de las operaciones vinculadas de las PYMES en el
Impuesto de Sociedades.

Num. Exp.161/1574 09/06/2010
Proposición no de Ley sobre el impulso del corredor ferroviario Mediterráneo y las actuaciones
urgentes a incluir en el mismo.

Num. Exp.161/1573 09/03/2010
Proposición no de Ley sobre la mejora del servicio de los trenes AVANT en la línea Lleida-Barcelona.

Num. Exp.161/1572 09/03/2010
Proposición no de Ley sobre el pago inmediato de las compensaciones a los municipios por la
bonificación del 95% del IBI Urbana a las concesionarias de autopistas.

Num. Exp.161/1571 09/03/2010
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del genocidio armenio.

Num. Exp.161/1533 23/02/2010
Proposición no de Ley sobre medidas en caso de impago de salarios.

Num. Exp.161/1530 22/02/2010
Proposición no de Ley relativa a la universalidad del servicio de Correos.

Num. Exp.161/1518 16/02/2010
Proposición no de Ley sobre medidas para la protección del Parque Ribalta de Castellón.

Num. Exp.161/1517 16/02/2010
Proposición no de Ley sobre las negociaciones de los trabajadores de la planta de Opel en
Figueruelas (Zaragoza) con General Motors.

Num. Exp.161/1512 15/02/2010
Proposición no de Ley sobre las cláusulas limitativas del tipo de interés en las hipotecas.

Num. Exp.161/1499 12/02/2010
Proposición no de Ley sobre los coeficientes reductores en la jubilación anticipada forzosa.

Num. Exp.161/1488 10/02/2010
Proposición no de Ley en defensa del cumplimiento de los derechos humanos del pueblo saharaui.

Num. Exp.161/1486 09/02/2010
Proposición no de Ley sobre el impulso de las infraestructuras en Cataluña.

Num. Exp.161/1485 08/02/2010
Proposición no de Ley relativa a la resolución definitiva del conflicto del Sahara Occidental a través de la celebración de un referéndum de autodeterminación en la antigua colonia española de acuerdo a la legalidad internacional

Num. Exp.161/1484 08/02/2010
Proposición no de Ley sobre el Festival de Málaga de Cine español.

Num. Exp.161/1479 04/02/2010
Proposición no de Ley sobre las comisiones bancarias.

Num. Exp.161/1478 02/02/2010
Proposición no de Ley sobre medidas para evitar la pérdida de valor adquisitivo de las pensiones.

Num. Exp.161/1477 02/02/2010
Proposición no de Ley sobre Declaración de La Rábida y de los lugares del Descubrimiento como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Num. Exp.161/1474 01/02/2010
Proposición no de Ley sobre el control de las comisiones bancarias y de la transparencia en los
servicios financieros.

Num. Exp.161/1473 01/02/2010
Proposición no de Ley sobre las donaciones privadas a la Casa Real y su carácter público.

Num. Exp.161/1472 20/01/2010
Proposición no de Ley sobre el almacén temporal centralizado de residuos nucleares.

Num. Exp.161/1471 29/01/2010
Proposición no de Ley sobre el almacén temporal centralizado de residuos nucleares.

Num. Exp.161/1470 28/01/2010
Proposición no de Ley sobre la mejora de la transparencia en las actividades de la Comisión
Interministerial encargada de estudiar la ubicación del ATC y paralización de sus conclusiones
hasta el cumplimiento de ciertos requisitos ambientales y sociales.

Num. Exp.161/1456 22/01/2010
Proposición no de Ley sobre la transparencia de la ayuda humanitaria y la eliminación de las
comisiones bancarias de las cuentas que persigan tal fin.

Num. Exp.161/1455 22/01/2010
Proposición no de Ley sobre cancelación de la deuda externa de Haití y otras medidas de apoyo para su reconstrucción.

Num. Exp.161/1454 21/01/2010
Proposición no de Ley para prorrogar el programa temporal de protección por desempleo e
inserción.

Num. Exp.161/1447 15/01/2010
Proposición no de Ley sobre la mejora de las áreas de descanso situadas en la Red de Carreteras del Estado.

Num. Exp.161/1446 15/01/2010
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar y desarrollar un plan global de
ayuda de emergencia y reconstrucción en Haití, tras el terremoto del día 12 de enero.

Num. Exp.161/1440 12/01/2010
Proposición no de Ley sobre la búsqueda de una localización para el centro penitenciario Levante II alternativa al paraje El Campillo, en el término municipal de Siete Aguas (Valencia).

Num. Exp.161/1434 28/12/2009
Proposición no de Ley sobre un Plan Integral de lucha contra la corrupción.

Num. Exp.161/1432 22/12/2009
Proposición no de Ley sobre la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Inversión
Colectiva de Capital Variable (SICAV).

Num. Exp.161/1430 22/12/2009
Proposición no de Ley para establecer la opción por parte del trabajador a la readmisión en su
puesto de trabajo en caso de despido improcedente.

Num. Exp.161/1429 22/12/2009
Proposición no de Ley sobre la búsqueda de una localización para el centro penitenciario Levante II alternativa al paraje El Campillo, en el término municipal de Siete Aguas (Valencia).

Num. Exp.161/1424 18/12/2009
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que el Gobierno de los Estados Unidos facilite el visado a los familiares de los Cinco Cubanos.

Num. Exp.161/1417 16/12/2009
Proposición no de Ley sobre medidas en relación con la moratoria en la aplicación del nuevo
sistema de selectividad.

Num. Exp.161/1416 16/12/2009
Proposición no de Ley sobre declaración del paraje de Son Bosc en las Islas Baleares como zona de dominio público marítimo terrestre.

Num. Exp.161/1414 14/12/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas del vacuno de leche.

Num. Exp.161/1408 10/12/2009
Proposición no de Ley sobre la regulación de los juegos y apuestas en el ámbito de las
competencias estatales.

Num. Exp.161/1407 09/12/2009
Proposición no de Ley sobre el pantano de Rialb.

Num. Exp.161/1398 03/12/2009
Proposición no de Ley sobre medidas de lucha contra el fraude fiscal en los billetes de 500 euros.

Num. Exp.161/1392 03/12/2009
Proposición no de Ley sobre los tipos de interés aplicados en los préstamos convenidos para la
adquisición de viviendas protegidas.

Num. Exp.161/1391 02/12/2009
Proposición no de Ley sobre el destino del archivo del fotógrafo Agustí Centelles.

Num. Exp.161/1388 01/12/2009
Proposición no de Ley sobre la congelación tarifaria de los servicios de transporte público.

Num. Exp.161/1387 01/12/2009
Proposición no de Ley sobre medidas de contenido estratégico y de dotación presupuestaria frente a la tuberculosis.

Num. Exp.161/1385 30/11/2009
Proposición no de Ley sobre explotación de los recursos pesqueros del Sahara Occidental ocupado.

Num. Exp.161/1368 24/11/2009
Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la toma de decisiones y la renovación de sus miembros.

Num. Exp.161/1363 20/11/2009
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de las profesiones de sociólogo y politólogo como profesión regulada en el Real Decreto 1837/2008.

Num. Exp.161/1359 19/11/2009
Proposición no de Ley sobre las condiciones de seguridad de los buques atuneros españoles que faenan en el océano Índico

Num. Exp.161/1353 17/11/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para mejorar la protección por desempleo de los
trabajadores fijos discontinuos.

Num. Exp.161/1349 16/11/2009
Proposición no de Ley sobre actuaciones para la liberación de activistas saharauis pro derechos humanos por el Reino de Marruecos.

Num. Exp.161/1340 13/11/2009
Proposición no de Ley sobre la lucha contra la violencia de género.

Num. Exp.161/1332 06/11/2009
Proposición no de Ley sobre el suministro eléctrico y los entes locales.

Num. Exp.161/1331 06/11/2009
Proposición no de Ley para la financiación de la Biblioteca del Fondo de Santa Coloma de
Gramenet.

Num. Exp.161/1322 04/11/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para la retirada de los símbolos religiosos de los centros
educativos públicos.

Num. Exp.161/1321 04/11/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para limitar las retribuciones variables de los altos ejecutivos de las empresas.

Num. Exp.161/1306 27/10/2009
Proposición no de Ley sobre puesta en marcha de planes específicos de lucha contra el facismo, el racismo y la xenofobia.

Num. Exp.161/1301 22/10/2009
Proposición no de Ley sobre el etiquetado accesible.

Num. Exp.161/1288 14/10/2009
Proposición no de Ley sobre la cesión del cuartel militar de El Bruc a la Generalitat, al
Ayuntamiento de Barcelona o a ambas instituciones.

Num. Exp.161/1266 05/10/2009
Proposición no de Ley sobre la modificación del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y de Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Num. Exp.161/1265 05/10/2009
Proposición no de Ley sobre costes de la ampliación de los puertos estatales de A Coruña y de
Gijón.

Num. Exp.161/1264 02/10/2009
Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación de sus miembros y para sustraer a determinados estatutos de autonomía del control de inconstitucionalidad.

Num. Exp.161/1257 25/09/2009
Proposición no de Ley sobre el estudio de la incidencia de edulcorantes artificiales en la salud.
Num. Exp.161/1256 25/09/2009
Proposición no de Ley sobre la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para facilitar la renovación de sus miembros y para sustraer a determinados estatutos de autonomía del control de inconstitucionalidad.

Num. Exp.161/1255 24/09/2009
Proposición no de Ley sobre la regeneración de la playa de la Cala Agullana.

Num. Exp.161/1246 22/09/2009
Proposición no de Ley sobre la necesidad de iniciar un plan de ayudas al sector del corcho.

Num. Exp.161/1241 18/09/2009
Proposición no de Ley sobre la revisión de los valores catastrales en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

Num. Exp.161/1231 09/09/2009
Proposición no de Ley relativa al impulso del proyecto Campus del Motor de l’Anoia.

Num. Exp.161/1230 08/09/2009
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento y protección de la figura del bombero voluntario.

Num. Exp.161/1229 08/09/2009
Proposición no de Ley sobre el transporte ferroviario entre Barcelona y Madrid.

Num. Exp.161/1220 04/09/2009
Proposición no de Ley sobre la revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco y los colaboradores con el régimen dictatorial.

Num. Exp.161/1219 04/09/2009
Proposición no de Ley sobre la cesión de la obra “El atleta cósmico” de Salvador Dalí a la ciudad de Barcelona.

Num. Exp.161/1217 01/09/2009
Proposición no de Ley sobre el cambio de denominación del “Centro Deportivo Militar General
Mola”.

Num. Exp.161/1213 30/07/2009
Proposición no de Ley sobre el 1% Forestal destinado a la limpieza, mantenimiento, ampliación y vigilancia de los bosques.

Num. Exp.161/1207 24/07/2009
Proposición no de Ley sobre ayudas al sector del corcho.

Num. Exp.161/1204 22/07/2009
Proposición no de Ley relativa a la adaptación provisional de los andenes de la estación de
ferrocarril de Gavà.

Num. Exp.161/1203 22/07/2009
Proposición no de Ley relativa a la información ambiental sobre el ruído y rutas de despegue y
aterrizaje del aeropuerto de Barcelona-El Prat de Llogregat.

Num. Exp.161/1198 16/07/2009
Proposición no de Ley relativa a la legalidad de la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez sobre el barrio de Cabanyal, de Valencia.

Num. Exp.161/1196 15/07/2009
Proposición no de Ley sobre modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para garantizar la tutela judicial efectiva en los casos de recurso de amparo encuadrado en el artículo 42 de la LOTC.

Num. Exp.161/1193 14/07/2009
Proposición no de Ley sobre el Plan de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez de Valencia.

Num. Exp.161/1189 13/07/2009
Proposición no de Ley relativa a la modificación parcial del Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento del Registro Civil a fin de incluir a la ciudad de Girona, en el Grupo 3 de los previstos en los anexos de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del Régimen Retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal.

Num. Exp.161/1188 07/07/2009
Proposición no de Ley sobre la limitación de las tarifas máximas de voz y datos de las compañías de telefonía móvil.

Num. Exp.161/1187 07/07/2009
Proposición no de Ley sobre medidas de lucha contra la corrupción pública y privada.

Num. Exp.161/1185 06/07/2009
Proposición no de Ley sobre el incremento de participación de medicamentos genéricos y
contención del gasto farmacéutico para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Num. Exp.161/1164 30/06/2009
Proposición no de Ley sobre las mejoras de la seguridad ferrovial en el término municipal de
Llinars del Vallès.

Num. Exp.161/1152 25/06/2009
Proposición no de Ley sobre la presencia de la lengua catalana en las comunicaciones de
l’Aeroport de Barcelona-El Prat.

Num. Exp.161/1150 25/06/2009
Proposición no de Ley sobre promoción de los suboficiales de los tres Ejércitos.

Num. Exp.161/1147 23/06/2009
Proposición no de Ley relativa a una nueva estación de cercanías en Seseña (Toledo).

Num. Exp.161/1146 23/06/2009
Proposición no de Ley relativa a la situación del puerto de Málaga y al soterramiento de su acceso ferroviario.

Num. Exp.161/1143 18/06/2009
Proposición no de Ley sobre la colaboración económica estatal en la rehabilitación de la Federació Obrera de Molins de Rei.

Num. Exp.161/1142 18/06/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para realizar un convenio de traspaso de la antigua
comisaría de la Policía Nacional en la calle Sant Martí de Lleida, con el Ayuntamiento.

Num. Exp.161/1139 17/06/2009
Proposición no de Ley relativa a la posición del Gobernador del Banco de España en relación con la actual crisis económica.

Num. Exp.161/1136 17/06/2009
Proposición no de Ley relativa a la contratación laboral de trabajadores inmigrantes.

Num. Exp.161/1134 16/06/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para establecer un marco normativo específico en relación a las retribuciones de los deportistas profesionales.

Num. Exp.161/1119 05/06/2009
Proposición no de Ley sobre cambio normativo en el formato de las placas de matrícula de los
vehículos a motor.

Num. Exp.161/1115 04/06/2009
Proposición no de Ley sobre el levantamiento de la reserva definitiva a favor del Estado para la
explotación de minerales radioactivos.

Num. Exp.161/1114 03/06/2009
Proposición no de Ley sobre el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación a la presencia de Cataluña en la Unión Europea.

Num. Exp.161/1113 03/06/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para el impulso del catalán, el gallego y el vasco en el marco de la Unión Europea.

Num. Exp.161/1108 02/06/2009
Proposición no de Ley para la inclusión de los sistemas de autoinyección de adrenalina en el
catálogo de prestaciones del sistema nacional de salud.

Num. Exp.161/1106 01/06/2009
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para evitar la ejecución del embargo de las
viviendas de trabajadores en situación de desempleo.

Num. Exp.161/1104 27/05/2009
Proposición no de Ley relativa a la salud materna.

Num. Exp.161/1099 28/05/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para el desarrollo de un programa de empleo/formación
para desempleados.

Num. Exp.161/1093 27/05/2009
Proposición no de Ley sobre reducción de tarifas de transporte marítimo y aéreo para los
residentes no comunitarios en las Islas Baleares.

Num. Exp.161/1089 25/05/2009
Proposición no de Ley sobre la excepción del pago de derechos de autor en las actuaciones
altruistas con finalidades benéficas.

Num. Exp.161/1088 25/05/2009
Proposición no de Ley sobre el compromiso del Estado español con el cumplimiento de los
derechos humanos en Colombia.

Num. Exp.161/1082 22/05/2009
Proposición no de Ley para la mejora de la carretera N-420, en su tramo Valdealgorfa y Tarragona.

Num. Exp.161/1068 18/05/2009
Proposición no de Ley sobre prevención del tabaquismo.

Num. Exp.161/1066 14/05/2009
Proposición no de Ley de articulación de medidas destinadas a mejorar las prestaciones sociales de los trabajadores transfronterizos españoles que trabajan en Andorra.

Num. Exp.161/1060 12/05/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para asegurar la viabilidad de la Sociedad Española del Zinc S.A.

Num. Exp.161/1052 08/05/2009
Proposición no de Ley sobre el derecho de los consumidores y la protección de la infancia ante los transgénicos.

Num. Exp.161/1051 08/05/2009
Proposición no de Ley sobre la protección de los cultivos convencionales y ecológicos frente a la contaminación de los cultivos transgénicos.

Num. Exp.161/1046 07/05/2009
Proposición no de Ley sobre el seguimiento y medidas sanitarias y sociales para los afectados del síndrome tóxico.

Num. Exp.161/1045 07/05/2009
Proposición no de Ley relativa a los impagos de los créditos hipotecarios.

Num. Exp.161/1042 05/05/2009
Proposición no de Ley relativa a la congelación de los altos salarios en las Administraciones
Públicas y en las empresas, y a su imposición fiscal con carácter extraordinario.

Num. Exp.161/1037 30/04/2009
Proposición no de Ley sobre tripulaciones mínimas de seguridad para tripulaciones de eslora (L) inferiores a 24 metros.

Num. Exp.161/1027 30/04/2009
Proposición no de Ley sobre el Plan Ferroviario de Cercanías de Barcelona.

Num. Exp.161/1026 30/04/2009
Proposición no de Ley sobre las tarifas de los servicios de acceso a Internet de banda ancha.

Num. Exp.161/1020 28/04/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar el derecho de los usuarios a la cancelación de sus billetes por motivo de fuerza mayor.

Num. Exp.161/1019 27/04/2009
Proposición no de Ley relativa a la lucha contra las agresiones racistas, ultras y fascistas en la
Comunitat Valenciana.

Num. Exp.161/1017 27/04/2009
Proposición no de Ley sobre retirada de símbolos franquistas en los edificios dependientes del
Ministerio de Defensa.
Num. Exp.161/1016 24/04/2009
Proposición no de Ley relativa a las declaraciones del Papa Benedicto XVI sobre las propiedades del preservativo.

Num. Exp.161/1012 24/04/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para limitar las retribuciones de los altos ejecutivos en las empresas.

Num. Exp.161/1003 22/04/2009
Proposición no de Ley sobre el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes.

Num. Exp.161/1000 21/04/2009
Proposición no de Ley sobre la asignación tributaria del 0.7% del IRPF destinada a otros fines de interés social de carácter ambiental.

Num. Exp.161/999 21/04/2009
Proposición no de Ley sobre el sector lácteo.

Num. Exp.161/974 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre la utilización abusiva de los paraísos fiscales.

Num. Exp.161/973 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre la creación del fondo municipal anticrisis.

Num. Exp.161/972 03/04/2009
Proposición no de Ley sobre el establecimiento de una prestación básica de 600 euros mensuales en concepto de formación para personas que hayan agotado la prestación por desempleo.

Num. Exp.161/961 01/04/2009
Proposición no de Ley sobre la creación de un mecanismo independiente de seguimiento de la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Num. Exp.161/960 31/03/2009
Proposición no de Ley sobre la modificación de la nueva Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Num. Exp.161/959 31/03/2009
Proposición no de Ley sobre la adecuación del monumento Aixopluc y la ubicación de una
exposición permanente por la paz en la estación de Xàtiva.

Num. Exp.161/958 31/03/2009
Proposición no de Ley sobre la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).

Num. Exp.161/957 31/03/2009
Proposición no de Ley sobre el Plan Director del Prerrománico asturiano.

Num. Exp.161/941 26/03/2009
Proposición no de Ley sobre medidas de transparencia y eficacia del régimen de
incompatibilidades de los Diputados.

Num. Exp.161/939 25/03/2009
Proposición no de Ley sobre mejoras de la red de trenes de media distancia entre Portbou-Girona-Barcelona.

Num. Exp.161/938 25/03/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para la mejora del sistema de comunicación de incidencias de la línea Barcelona-Vic-Puigcerdà.

Num. Exp.161/935 25/03/2009
Proposición no de Ley sobre Real Convento de Sant Francesc y Agustinas de Morella.

Num. Exp.161/930 24/03/2009
Proposición no de Ley sobre medidas para mejorar la liquidez de empresas y autónomos en
función de la morosidad.

Num. Exp.161/929 23/03/2009
Proposición no de Ley relativa al desarrollo de las recomendaciones de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) sobre el síndrome post-polio.

Num. Exp.161/923 18/03/2009
Proposición no de Ley sobre atribución a MINURSO de la competencia de supervisión de los
Derechos Humanos en el Sahara Occidental.

Num. Exp.161/918 17/03/2009
Proposición no de Ley sobre negociación de un acuerdo con el Reino de Marruecos para el
establecimiento de una frontera comercial en Ceuta.

Num. Exp.161/913 16/03/2009
Proposición no de Ley sobre prórroga del régimen europeo de ayudas al carbón.

Num. Exp.161/900 13/03/2009
Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas de apoyo a las víctimas de la talidomida.

Num. Exp.161/898 12/03/2009
Proposición no de Ley en relación a “cómo se muere en España”.

Num. Exp.161/889 12/03/2009
Proposición no de Ley sobre la declaración de España libre de transgénicos, en coherencia con lo votado en la Unión Europea.

Num. Exp.161/888 12/03/2009
Proposición no de Ley sobre Melilla, punto de encuentro de alianza de civilizaciones y de
cooperación para la seguridad y el desarrollo, durante el semestre de la Presidencia española de la UE.

Num. Exp.161/887 11/03/2009
Proposición no de Ley sobre vertidos ilegales de fosfoyesos sobre la margen derecha de la ría de Huelva.

Num. Exp.161/886 11/03/2009
Proposición no de Ley sobre riesgos y daños para la salud de las personas por la contaminación en la ría de Huelva.

Num. Exp.161/876 09/03/2009
Proposición no de Ley sobre riesgos y daños generados por avenidas fluviales.

Num. Exp.161/875 09/03/2009
Proposición no de Ley sobre la vacuna del virus del papiloma humano.

Num. Exp.161/854 02/03/2009
Proposición no de Ley sobre la lucha contra el SIDA.

Num. Exp.161/846 27/02/2009
Proposición no de Ley sobre la jubilación a tiempo parcial de los empleados públicos y en especial del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

Num. Exp.161/845 27/02/2009
Proposición no de Ley sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Num. Exp.161/832 23/02/2009
Proposición no de Ley sobre las asignaciones a entidades sociales producto del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para fines sociales.

Num. Exp.161/825 19/02/2009
Proposición no de Ley sobre la reforma del fondo de adquisición de activos financieros y la
implantación de otras medidas para dotar de liquidez a empresas y particulares.

Num. Exp.161/824 19/02/2009
Proposición no de Ley para la articulación de un sistema de créditos fiscales reintegrables.

Num. Exp.161/823 19/02/2009
Proposición no de Ley de medidas urgentes de estímulo a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Num. Exp.161/822 19/02/2009
Proposición no de Ley de creación de un coeficiente de crédito para la banca y entidades
financieras asimilables.

Num. Exp.161/821 19/02/2009
Proposición no de Ley sobre la convocatoria de ayudas sociales del 0.7% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Num. Exp.161/804 16/02/2009
Proposición no de Ley sobre el paseo marítimo de la Playa Larga de Tarragona.

Num. Exp.161/798 13/02/2009
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento y reparación de los ciudadanos Gustau Muñoz i
Bustillo, Agustín Rueda Sierra y demás víctimas de actos represivos protagonizados por funcionarios del Estado o consecuencia de actuaciones realizadas por grupos paramilitares ultraderechistas en el período comprendido entre el 6 de octubre de 1977 y la entrada en vigor de la Constitución española.

Num. Exp.161/794 13/02/2009
Proposición no de Ley contra la criminalización e ingreso en prisión de personas que venden copias de CDs y DVDs.

Num. Exp.161/793 13/02/2009
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para mejorar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas.

Num. Exp.161/792 12/02/2009
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para paliar la situación de las familias especialmente afectadas por el desempleo.

Num. Exp.161/791 11/02/2009
Proposición no de Ley sobre el inicio de la ejecución de las obras del nuevo Puerto de Granadilla en Tenerife (Canarias).

Num. Exp.161/779 06/02/2009
Proposición no de Ley sobre la reflexión y el estudio en relación a la muerte digna.

Num. Exp.161/761 06/02/2009
Proposición no de Ley sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la
empresa UPS.

Num. Exp.161/759 05/02/2009
Proposición no de Ley de medidas urgentes de estímulo a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas.

Num. Exp.161/753 04/02/2009
Proposición no de Ley sobre la revisión y denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede.

Num. Exp.161/749 03/02/2009
Proposición no de Ley sobre las ceremonias de acatamiento y promesa de cargos y funciones
públicas.

Num. Exp.161/746 03/02/2009
Proposición no de Ley sobre la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social.

Num. Exp.161/736 29/01/2009
Proposición no de Ley sobre el servicio ferroviario en Monzón y la Zona Oriental de Huesca.

Num. Exp.161/729 28/01/2009
Proposición no de Ley sobre el servicio ferroviario en Monzón y la Zona Oriental de Huesca.

Num. Exp.161/728 28/01/2009
Proposición no de Ley sobre las universidades españolas ante el Plan Bolonia del Espacio Europeo de Educación Superior.

Num. Exp.161/705 19/01/2009
Proposición no de Ley sobre desigualdades y salud.

Num. Exp.161/704 16/01/2009
Proposición no de Ley para la mejora de la protección a las personas desocupadas.

Num. Reg. 59947 13/01/2009
Denegación, suspesión o revocación de las solicitudes de venta de armamento a Israel

Num. Reg.59219 05/01/2008
Fondo extraordinario para reparación de los daños producidos por el temporal de levante en
municipios costeros

Num. Reg.58412 19/12/2008
Revisión del sistema estatal de becas y ayudas al estudio

Num. Reg.58185 18/12/2008
Recuperación del IVA en las facturas incobrables

Num. Reg.58182 18/12/2008
Restablecimiento servicio de consigna en la estación de RENFE en Girona

Num. Exp.161/647 12/12/2008
Adopción de medidas contra la impunidad de medidas contra la impunidad de delitos misiones
humanitarias

Num. Exp.161/646 12/12/2008
Sobre la línea 7 de cercanías de RENFE en Barcelona

Num. Exp.161/643 12/12/2008
Desarrollar y cumplir con el Título V de la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio, de reforma. Estatuto Cataluña

Num. Exp.161/640 11/12/2008
Estimular la liquidez de las pequeñas y medianas empresas

Num. Exp.161/633 05/12/2008
Mejora de los servicios consulares y de la expedición de visados para turistas de fuera de la UE

Num. Exp.161/630 04/12/2008
Inclusión encuestas del CIS de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, así como líderes políticos

Num. Exp.161/629 04/12/2008
Impulsar un Plan de ayuda a los autónomos y microempresarios

Num. Exp.161/628 04/12/2008
Conexión Tren Alta Velocidad, línia Cercanías C2 y el Aeropuerto del Prat

Num. Exp.161/623 01/12/2008
Realización campaña institucional concienciación, prevención y detección del VIH/Sida con
adecuada educación sexual

Num. Exp.161/615 28/11/2008
Garantizar la protección social trabajadores y trabajadoras afectadas por Exped. Regulación
Empleo carácter temporal

Num. Exp.161/614 28/11/2008
Financiar adecuadamente Ley Dependencia con crédito extraordinario aprobado Consejo Ministros a cargo presupuestos

Num. Exp.161/607 27/11/2008
Nuevos planes de reindustrialización del Port d’Alacant

Num. Exp.161/600 26/11/2008
Reducción edad de jubilación de los miembros de la Policía de la Generalitat -Mossos d’Esquadra (PG-ME)

Num. Exp.161/599 26/11/2008
Para que las inscripciones de defunción puedan realizarse en el registro civil del domicilio de la
persona difunta

Num. Exp.161/587 20/11/2008
Deslinde del dominio público marítimo terrestre en la Marina d’Empuriabrava

Num. Exp.161/530 05/11/2008
Implementación asignatura Educación para la Ciudadanía en el País Valencià

Num. Exp.161/528 04/11/2008
Anulación/Revisión sentenciaas judiciales políticas falladas por tribunales franquistas

Num. Exp.161/455 08/10/2008
Reparación del dinero republicano incautado según ordenamiento franquista

Num. Exp.161/434 01/10/2008
Reforma Plan Vive (Sector de la automoción)

Num. Exp.161/432 29/09/2008
Financiación Local en Catalunya

Num. Exp.161/429 26/09/2008
Denominación de las personas jurídicas, civiles y mercantiles en lengua distinta a la castellana

Num. Exp.161/428 26/09/2008
Transporte de personas en bicicleta

Num. Exp.161/362 31/07/2008
Medidas especiales para personas trabajadoras en materia de protección social

Num. Exp.161/361 31/07/2008
Instar al gobierno a emprender reformas en materia Seguridad Social relativa años de Servicio Militar o Prestación Social

Num. Exp.161/314 11/07/2008
La morosidad en las operaciones comerciales

Num. Exp.161/309 10/07/2008
El soterramiento de la línea eléctrica de muy alta tensión (MAT) a su paso por las comarcas de
Girona.

Num. Exp.161/294 04/07/2008
La adhesión de Telecinco al “Manifiesto por la lengua común” y el plurilingüismo en las
televisiones privadas.

Num. Exp.161/293 04/07/2008
La reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para mejorar la financiación de los
municipios turísticos.

Num. Exp.161/183 04/06/2008
Mejora de la financiación de los entes locales

Num. Exp.161/182 04/06/2008
Gestión fondos formación continua y creación fondo acciones formativas específicas para
trabajadores sectores en crisis.

Num. Exp.161/181 04/06/2008
Reforma Ley Impuesto Sociedades para establecer tipo impositivo reducido para PYMES y de
determinadas deducciones.

Num. Exp.161/179 04/06/2008
Transferencia/fiinanciación servicios expedición y homologación títulos académicos, prof. y univ. a la Generalitat

Num. Exp.161/139 22/05/2008
El cumplimiento de los compromisos en materia de jóvenes y ocupación

Num. Exp.161/138 22/05/2008
Cesión de los terrenos del “Turó de Gardeny” a la ciudad de Lleida para su debate

Num. Exp.161/137 22/05/2008
Medidas de apoyo al sector agrícola de la fruta y verdura

Num. Exp.161/128 21/05/2008
Empresas de reunificación de deudas.

Num. Exp.161/113/001 20/05/2008
Conciliación vida laboral con el período de adaptación escolar infantil, pase a Comissión Pol. Social i Educación

Num. Exp.161/113 11/09/2008
Conciliación de la vida laboral con el período de adaptación escolar infantil.

Num. Exp.161/112 20/05/2008
Medidas asignación tributaria del % IRPF destinado fines sociales y transferencia Generalitat
recaudación por este concepto.

Num. Exp.161/111 20/05/2008
Reconversión Jefatura Superior Policía Barcelona en centro memorial y documental represión
franquista en Cataluña.

Num. Exp.161/102 14/05/2008
El derecho de abandonar la propia confesión y la eliminación de los datos personales de los
ficheros de datos de ésta.

Num. Exp.161/101 14/05/2008
Cooperación con el Kurdistán.

Num. Exp.161/97 13/05/2008
Medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte en los países que la mantienen

Num. Exp.161/96/0002 29/08/2008
Medidas de integración laboral y social de las personas transexuales, sea debatida en la Comisión de Igualdad.

Num. Exp.161/96 13/05/2008
Proposición no de Ley sobre medidas de integración laboral y social de las personas transexuales

Num. Exp.161/85 08/05/2008
Proposición no de Ley sobre el fomento de la diversidad cultural en las producciones de TVE

Num. Exp.161/84 08/05/2008
Proposición no de Ley sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

Num. Exp.161/80 07/05/2008
Proposición no de Ley sobre la cesión de uso de terrenos del Ministerio de Defensa en la ciudad de Barcelona

Num. Exp.161/79 07/05/2008
Implementación recomendaciones del Informe Catania del Parlamento Europeo para combatir los problemas drogas.

Num. Exp.161/78 07/05/2008
Proposición no de Ley sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización.

Num. Exp.161/77 07/05/2008
Sobre la prohibición de las bombas de racimo.

Num. Exp.161/76 07/05/2008
La cesión de instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a las poblaciones donde están situadas

Num. Exp.161/75 07/05/2008
Medidas para avanzar en la aconfesionalidad del Estado.

Num. Exp.161/74 07/05/2008
Proposición no de Ley de realización de una serie documental en TVE sobre el pueblo romaní

Num. Exp.161/73 07/05/2008
Proposición no de Ley sobre regulación de las cañamerías.

Num. Exp.161/72 07/05/2008
La realización de una serie de TVE sobre la historia, la lengua, la cultura y la identidad de las
nacionalidades.

Num. Exp.161/71 07/05/2008
Organigrama y políticas del Instituto Cervantes y los Centros Culturales

Num. Exp.161/70 07/05/2008
El cierre de los centros de detención ilegales de Estados Unidos, y en especial el de la Bahía de Guantánamo.

Num. Exp.161/69 07/05/2008
Estudio consecuencias negativas jornada laboral en turno nocturno o a turnos rotativos y medidas compensatorias.

Num. Exp.161/68 07/05/2008
La situación de la población Bubi (Guinea Ecuatorial)

Num. Exp.161/67 07/05/2008
Proposición no de Ley sobre accesibilidad en los trenes y demás transportes públicos

Num. Exp.161/66 07/05/2008
Proposición no de Ley sobre moratoria de uso de uranio empobrecido y otras medidas.

Num. Exp.161/40/0002 29/08/2008
La declaración del año 2009 como Año Ferrer i Guàrdia en el Estado español, sea debatida en la Comisión de Cultura.

Num. Exp.161/40 24/04/2008
La declaración del año 2009 como Año Ferrer i Guàrdia en el Estado español

Num. Exp.161/39 24/04/2008
Reconocimiento de la República de Kosovo.