LA DOCTRINA DEL TC SOBRE LA «FIESTA DE LOS TOROS» COM A PATRIMONI CULTURAL (O COM LIDIAR AMB LA CREIXENT SENSIBILITAT ANIMALISTA)

La Fundació ‘Toro de Lidia’ va presentar fa poc una sol·licitud a l’Ajuntament d’Olot per permetre a un noveller local organitzar una “corrida de toros” a la plaça de la localitat, la més antiga de Catalunya (1859), donat «l’ampli suport civil que promou la iniciativa».
Aquesta petició te especial interès, és clar, després de la renúncia de facto del principal empresari taurí a organitzar “corrides de toros” a Barcelona, després d’un llarg contenciós judicial i polític. Però també perquè arriba després de dues rellevants sentències del Tribunal Constitucional (TC), la primera de les quals (STC 177/2016, de 20 d’octubre) declarà inconstitucional i nul l’article 1 de la Llei catalana 28/2010, de 23 d’agost, de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que prohibia la celebració “de corrides de toros” i altres espectacles taurins a Catalunya; i la segona, la STC 134/2018, de 13 de desembre, que anul·là els
principals articles de la Llei 9/2017, de 3 d’agost, de regulació de les “corrides de toros” i de protecció dels animals de les Illes Balears, en què, sense prohibir l’espectacle, es vetava la mort de l’animal.

Enllaç a l’article sencer de la revista “Mon Jurídic

Enlace al articulo entero de la “Revista Vasca de Administración Pública”

 

Deixa un comentari