Espia com puguis

Recents episodis d’espionatge en l’àmbit polític i esportiu han posat sobre la taula el debat de la legitimitat d’aquest tipus de pràctiques, per una altra part ancestrals. La instrucció d’actuacions judicials de desenllaç incert sobre l’anomenat cas Método 3 i la recent dimissió del director general Xavier Martorell no fan més que projectar una allargada i poderosa ombra de descrèdit.

Potser per això, el Consell de Ministres va aprovar fa poques setmanes un avantprojecte de llei de seguretat privada que pretén modificar una obsoleta normativa del 1992. Pel que sembla, l’Executiu es proposa augmentar el control d’aquesta activitat amb la inscripció de les empreses en un registre central, a disposició de les forces de seguretat, on haurà de constar la naturalesa de l’encàrrec, el mètode a utilitzar i els resultats obtinguts. També s’haurà de remetre al Ministeri de l’Interior una memòria anual d’activitats i destruir-se al cap d’un temps les imatges obtingudes, si no és que són utilitzades en un procés judicial.

Dit això, que quedi clar en primer lloc que considero que s’està produint una estigmatització injusta d’una activitat, la investigació privada, a la qual el reduccionisme dels titulars periodístics denomina genèricament espionatge. La seva utilització més o menys espúria en alguns casos, per rocambolescos que aquests siguin, no hauria en cap cas de generar tanta sospita de falta de probitat, a risc de provocar un perjudici irreparable a aquest col·lectiu professional, encara que s’hagi d’admetre que no ha afavorit gens el seu crèdit i estima social l’extensió d’aquesta mena d’indagacions en el camp polític o esportiu, on, pel que sembla, afloren des d’aprofitaments avantatgistes fins a possibles extorsions; des de detalls escabrosos que involucren suposades examants despitades fins a espies que a la vegada són espiats, cosa que ha contribuït a forjar un relat que acaba sent entre novel·lesc i grotesc.

A més a més, s’ha de reconèixer que les noves tecnologies han contribuït a la manipulació de la xarxa i la intercepció de les comunicacions, transformant les atàviques convencions d’una activitat que des de sempre havia consistit en l’observació dissimulada dels subjectes i en l’obtenció d’informació reservada de persones i empreses, i que a vegades esdevé una mena de gran germà descontrolat.

Certament, si ens fixem en l’àmbit empresarial o en el de les relacions personals, són habituals els encàrrecs per a la detecció de còpies de patents, treballadors deslleials, fallides fraudulentes, impagats, fraus en les assegurances o el clàssic ensumabraguetes (en l’argot) consagrat tradicionalment a perseguir infidelitats o adulteris, encara que això avui en dia ha perdut el seu original sentit en la mesura que s’ha produït un relaxament moral i aquesta conducta s’ha despenalitzat, de manera que ni tan sols és necessària la seva invocació en els processos de ruptura matrimonial.

Al contrari, l’àmbit de la política o de l’esport suscita més problemes. Ja fa més de dos mil·lennis que Sun Tzu va donar instruccions sobre com organitzar un servei d’intel·ligència per combatre l’enemic exterior i l’adversari polític en L’art de la guerra. Modernament, el cas Watergate, o més recentment els de Clearstream, Berlusconi o la Comunitat de Madrid, han evidenciat l’existència de periòdiques trames organitzades per espiar mitjançant escoltes telefòniques il·legals, l’apropiació de documents aliens o l’elaboració de fitxes sobre actituds privades que són considerades vulnerables des del punt de vista moral, i tot això amb el propòsit d’extorsionar l’adversari.

Amb les coses així, ¿on es troben els límits i en quin terreny pot moure’s l’anomenat espionatge? La llei 23/1992 i la jurisprudència del Tribunal Constitucional són molt clares (per totes, la sentència 114/84). En l’àmbit de la seguretat pública, quan qui espia són els cossos i forces de seguretat o els serveis d’intel·ligència ha de mediar sempre autorització judicial expressa. En canvi, en l’esfera privada es permet obtenir informació i proves sense control judicial ex ante, en supòsits de vigilància i investigació fins i tot de delictes privats, encara que solament a instàncies del presumpte perjudicat i per encàrrec d’un subjecte legitimat en el procés judicial, sempre que en l’obtenció de proves no s’utilitzin mitjans que atemptin contra drets fonamentals com el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, la pròpia imatge o el secret de les comunicacions. S’ha de filar prim, doncs. Està en joc un fet rellevant com és la suspensió de drets fonamentals de les persones, cosa que ha d’operar com a límit infranquejable.

Article publicat a El Periódico (11/06/2013)

Deixa un comentari