La ruïna dels petits productors fotovoltaics

Fa temps que les elèctriques venen culpant de manera clara a les renovables del dèficit de tarifa, un dèficit, però, que té altres causes.
S’ha de reconèixer que la generació fotovoltaica està lluny encara de ser competitiva com ho és l’eòlica, però cal continuar mantenint-la, de manera clara, perquè és un component importantíssim per la generació futura d’energia neta i sostenible.
En el seu moment ja es van reduir unes primes que potser van ser realment voluminoses, seguint la tendència a nivell mundial i atenent, a més, a la disminució de costos. Però el que el Congrés va aprovar la setmana passada és una retallada dràstica per al període 2011-2013. Una retallada excessiva, que suposa canviar les regles del joc a mitja partida i experimentar uns canvis que generen no només incertesa i inseguretat jurídica, sinó que asseguren al Govern una altíssima litigiositat, perquè el propi sector fotovoltaic ja amenaça amb interposar fins a més de 600.000 plets per aquest motiu. Tal com planteja el Decret llei, es crea un problema greu, gairebé diria que la ruïna i la fallida, sobretot per a milers de famílies i de petites empreses que van confiar en l’expectativa certa que el seu dia va donar el Govern en la seva política energètica. És a dir, es penalitza a aquells que van invertir els seus estalvis sota el paraigües d’un govern espanyol que feia que la inversió semblés segura.
En el sector fotovoltaic cal distingir dos supòsits molt clars. Un és el projecte que van impulsar legítimament, i amb l’expectativa donada pel Govern, petits inversors, estalviadors i molts agricultors. L’altre, els grans projectes de fons d’inversió de bancs que inicialment van ser els que van fer d’aquesta energia un producte financer especulatiu. Naturalment, qui ens preocupen són els damnificats, els petits agricultors, els petits estalviadors i inversors. És per això que vam reclamar que el Decret pogués incorporar esmenes, un fet que PSOE, CiU i PNB van impedir. Ara caldrà veure si al Senat es permet introduir l’esmena per tal de distingir entre l’inversor privat i l’especulador i evitar la ruïna de molts productors fotovoltaics.

Deixa un comentari