Una organització territorial catalana

El Govern ha aprovat aquest dimarts el Projecte de llei de vegueries de Catalunya, un projecte que suposa el desplegament de competències estatutàries i que permetrà avançar en la nova organització territorial de Catalunya, deixant finalment de banda unes províncies que es van imposar l’any al segle XIX traslladant el sistema centralista francès a Catalunya. Ara, aquest Projecte de llei estableix el mapa de vegueries de Catalunya, que, tal com preveu l’Estatut, tindrà una doble condició: el Govern de la Generalitat s’organitzarà territorialment en “demarcacions veguerials”, i la cooperació local s’organitzarà en “consells de vegueries”. En aquest sentit i d’acord amb l’Estatut, els consells de vegueries substituiran les actuals diputacions provincials.

El Parlament de Catalunya va aprovar el 30 de setembre un Estatut que preveu la nova divisió territorial de Catalunya i la creació de les vegueries. L’Estatut faculta el Parlament per tramitar una llei que creï les vegueries i en desplegui el règim jurídic. Si bé també especifica que l’alteració dels límits provincials s’haurà de fer d’acord amb el què estableix l’article 141.11 de la Constitució, un afegit que específicament van pactar Mas i Zapatero i que no constava en l’Estatut del Parlament.

L’objectiu és racionalitzar l’administració, adequar-la a la divisió natural del país i apropar-la a l’estructura social del territori i a les seves necessitats oferint garanties per a la cohesió social i la vertebració territorial. La creació de les vegueries havia d’anar acompanyada de l’eliminació de les diputacions per evitar la superposició d’administracions i en ares de l’estalvi públic i de l’eficàcia administrativa. Per això, la nova llei preveu la subrogació dels consells de vegueria en la representació que les diputacions tenen en institucions, consorcis, fundacions, societats i altres entitats o ens públics o privats. Des de la seva constitució, els consells de vegueries assumiran la titularitat dels béns i drets de les respectives diputacions.

És veritat que el Projecte de llei de vegueries preveu específicament la creació de set àmbits. Si bé deixa la porta oberta a la creació de noves vegueries i preveu específicament la iniciativa dels ajuntaments del territori per crear una nova vegueria.

Adjunto un resum sobre aquest avantprojecte i també l’avantprojecte de llei.

Vegueries (1)
Vegueries (2)

Deixa un comentari