Ampliar la cobertura

Els darrers dies hem estat negociant l’ampliació de la cobertura d’atur de 420 euros per aquelles persones que han esgotat la prestació i el subsidi. La condició d’Esquerra per donar suport a aquesta iniciativa, que el Govern espanyol va anunciar el mes d’agost al marge de les negociacions engegades amb els sindicats i amb els grups de l’esquerra parlamentària al Congrés era extendre-la fins a l’1 de gener.

El PSOE i ZP han rectificat i han corregit el tret, entenent com hem dit nosaltres que el col·lectiu d’aturats és prioritari i que el cost d’aquesta mesura no posava en qüestió la sostenibilitat del sistema de protecció social (600 milions d’euros més). A més, això crearà un clima major de confiança sobre la situació econòmica i pot ajudar a reactivar el consum.

L’acord al que hem arribat des d’Esquerra no només ampliarà la cobertura -500.000 aturats més de tot l’Estat-, sinó que permet a les comunitats autònomes complementar aquesta prestació fins al salari mínim interprofessional –un decret vigent de l’any 1983 ho permet- i, ara, centrarem els esforços en el context de la negociació pressupostària per incrementar els recursos de les comunitats destinats als itineraris formatius.
L’acord de revisió del Pacte d’Entesa ja preveu la complementació d’aquestes ajudes als aturats sense ingressos, d’acord amb els plans específics d’ocupació amb els ajuntaments. El Departament de Treball està treballant per concretar aquesta proposta.

Deixa un comentari