Obrirem una ronda de contactes amb tots els partits polítics i entitats per aconseguir un plantejament unitari als pressupostos de l’Estat

Torno a apel·lar a la unitat de les forces polítiques catalanes al Congrés per a la discussió dels pressupostos de l’Estat per al 2008, i faig extensiva aquesta petició a les entitats i als agents socials d’aquest país. Esquerra té previst engegar una roda de contactes amb els diferents partits polítics, entitats i agents socials, a qui farem arribar un document base per tal d’assegurar el compliment íntegre de les inversions contemplades a l’Estatut, en la seva disposició addicional tercera. Espero que aquesta proposta es rebi positivament i es pugui complementar amb les aportacions de la societat civil, de la qual en pugui sortir un plantejament unitari per discutir els propers pressupostos generals de l’Estat.

En aquests moments, Catalunya es troba en una situació d’emergència nacional per l’acumulació d’un dèficit històric d’inversió que ara esclata de manera descarnada. Aquesta situació té més d’un responsable: els governs de diferent color i signe polític que hi ha hagut a Madrid.

La discussió dels pressupostos de l’Estat per al 2008 és un tema clau, que ha de reconèixer la inversió que Catalunya es mereix, ja que està en joc el dret a la mobilitat de tots els ciutadans per portar a terme les seves activitats diàries amb normalitat. Aquesta discussió, la dels pressupostos, no es pot despatxar amb vagues promeses de Zapatero o amb uns diners de més, com si fos una almoina, que pugui cedir el PSOE en la negociació amb algun partit polític. Hem d’assegurar el compliment íntegre de les inversions que contempla l’Estatut en la seva disposició addicional tercera.

Deixa un comentari