La bancarització de les caixes

Esquerra presentarà aquest dimecres una interpel•lació a la vicepresidenta segona, Elena Salgado sobre els bancs i les caixes d’estalvis. Entenem que els nous requeriments internacionals de solvència obliguin a algunes caixes a convertir-se en bancs però el que no es pot qüestionar és el model català de caixes sense més. El model català és un … Llegiu més