La transparència i el dret d’accés a la informació pública en la llei catalana 19/2014. reflexions entorn al seu abast i al marc competencial en què s’insereix

(Revista Indret, octubre 2015)

La crisi de confiança de la ciutadania en les institucions i administracions públiques ha anat en augment darrerament, nodrida per factors com la opacitat en la seva gestió. En aquest context, la transparència i el dret d’accés a les dades i a la informació de què disposen els poders públics s’han revelat com a instruments cabdals no només per apropar aquests a la ciutadania sinó també per obrir-los a la participació en els processos de decisions que els afecten. Darrerament, tant l’Estat com diverses comunitats autònomes han legislat al respecte. Precisament, el present treball analitza, a partir de la Llei catalana 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern analitza els problemes derivats de la concurrència entre l’Estat i les comunitats autònomes, en concret l’aplicabilitat de la legislació bàsica estatal i alguns dels aspectes substantius més rellevants de la normació catalana. Enllaç a l’article sencer.

Deixa un comentari