L’article 155

Resulta imprescindible esgotar tots els recursos ordinaris de caràcter jurídic i sobretot polític

L’ article 155 de la Constitució (CE) constitueix un procediment que la doctrina constitucionalista acostuma a denominar d’«execució forçosa» o «coerció o compulsió federal». Es tracta d’una institució pròpia del dret federal, present en l’article 37 de la Llei Fonamental de Bonn (Bundeszwang), però que en el cas espanyol enfonsa igualment les seves arrels en la Constitució de la Segona República. En els estats federats, aquest instrument és una inequívoca manifestació de supremacia de la federació i consisteix en una acció coactiva sobre els estats membres per obligar-los a complir la Constitució i les lleis federals. Enllaç a l’article sencer.

Deixa un comentari