Uns PGE esmenats que encara són uns mal pressupostos

Continua aquests dies el procés que sembla que portarà, malauradament, a l’aprovació definitiva dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2009. Després de passar les esmenes per la Comissió de Pressupostos s’ha aconseguit incorporar 112 milions d’euros. El PSOE va estendre la mà per pactar algunes esmenes, però aquestes són de molt poca quantia. 112 milions sobre els 364.000 que tenen aquests pressupostos, per tant un 0’03% del total. No hi ha però una millora substancial dels pressupostos en la mesura que no s’ha avançat ni un mil•límetre en capítols tant importants com el social, en el de recerca, innovació i desenvolupament ni en l’adopció de mesures per fer front a la crisi econòmica. És a dir, seguim en el ‘no’, un ‘no’ rotund a aquests PGE.

La negociació ha anat per dues vies. Per una banda s’ha negociat de govern a govern amb esmenes presentades pel mateix PSOE al Congrés a partir d’una negociació institucional. D’altra banda directament a través d’una negociació d’Esquerra amb el PSOE. Les esmenes negociades pel govern incorporen un seguit d’inversions per fer efectiva la disposició addicional tercera de l’Estatut i que inclou inversió en infraestructures de transport, medi ambient i recerca i desenvolupament. Aquestes esmenens no comporten més diners sinó clarificar el destí d’aquest 15’2% per infraestructures del pressupost. Tot i que manquen alguns temes fonamentals com el desdoblament de la línia Barcelona-Vic-Puigcerdà i una aposta decidida per millorar el servei de Rodalies.

La negociació del govern comporta recursos, que incorporen algunes qüestions de departaments d’Esquerra com la Casa de les Llengües, transferències de capital a algunes fundacions que treballen en l’àmbit de la cultura o llengua i a equipaments de caràcter cultural. I finalment les esmenes fetes per Esquerra que creiem que havien quedat fluixes en la negociació entre els dos governs i que afecten departaments d’Esquerra, així com algunes inversions que no estaven previstes que suposen 12’7 milions d’euros.

Deixa un comentari