Primeres consideracions Pressupostos Generals Estat 2008

A banda de l’acord bilateral entre el Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya en inversions contemplades en l’addicional tercera de l’Estatut, m’agradaria destacar alguns aspectes en la primera revisió dels Pressupostos de l’Estat presentats per Pedro Solbes aquest matí al Congrés dels Diputats:

1. AL MARGE DE LES INVERSIONS, la resta del Pressupost queda curt i és insuficient per obtenir el suport d’Esquerra, tant pel que fa a despesa social com a les rebaixes fiscals anunciades. La despesa social creix un 6,8% però el PIB nominal creix un 6,7%, per tant, no es prioritza la despesa social tot i que s’ha reconegut que la recaptació de l’IRPF ha tingut un creixement del 17% més del previst i el superàvit de la Seguretat Social (6.729 milions d’euros) i de la resta del sector públic (6.169 milions d’euros) arriba a prop de 13.000 milions d’euros en total. Per Esquerra el conjunt de la despesa hauria de créixer almenys fins el 8,5% per apropar-nos a estàndards europeus quant a despesa social.

2. LES REBAIXES FISCALS SÓN PURA COSMÈTICA. En un context al 2008 en què es desaccelerarà l’economia i les rendes més baixes patiran degut a la pujada dels tipus d’interès. La reducció de l’IRPF xifrada en 2.200 milions d’euros és gairebé fictícia perquè ja es preveu un increment de la recaptació de l’IRPF:
A- 1.000 milions d’euros corresponen a la deducció per natalitat ja anunciada;
B- 350 milions d’euros corresponen a la deducció per lloguer, també anunciada, però els mínims que s’estableixen no beneficiaran Catalunya;
C- 950 milions d’euros corresponen a deflactar la tarifa i incrementar els mínims personals el 2%, cosa que fa temps s’hauria d’haver fet com a conseqüència de la inflació i de la recaptació artificial actual del tribut.

3. CREIX MÉS EL PRESSUPOST DE DEFENSA QUE LA DESPESA SOCIAL. Es destinen 8.500 MILIONS € al Ministeri de Defensa. Això suposa 4 vegades més que les partides destinades a complementar les pensions mínimes. Fins a 6 vegades més que a la política d’habitatge i pràcticament 10 vegades el que es destina a l’aplicació de la llei d’atenció a la dependència. Defensa creix en un 5,5%, quan el més raonable seria congelar la despesa.

4. LA DOTACIÓ PER A DEPENDÈNCIA I IMMIGRACIÓ ÉS CLARAMENT INSUFICIENT, tot i créixer un 118%, es queda en 871 M€. Creiem que caldria un mínim de 1.000 milions d’euros per començar a desplegar amb garanties la llei. Aquests 1.000 milions d’euros estan contemplats en la resolució d’Esquerra Republicana aprovada durant el debat de política general espanyol del passat mes de juliol. De la mateixa manera, el fons d’atenció a la immigració -proposta d’Esquerra en els primers pressupostos de la legislatura- segueix sent insuficient i s’hauria de duplicar.

5. NO ANUNCIEN CAP PARTIDA per millorar el finançament de les CCAA si es negocia una nova LOFCA. D’aquí deduïm que ja compten en que el 2008 no s’aplicarà el nou sistema de finançament previst en l’Estatut i que, per llei, hauria d’estar en vigor l’agost de 2008.

6. LA DOTACIÓ PER PENSIONS ÉS INSUFICIENT. La dotació de pensions s’incrementa un 7,4% i el complement de les mínimes un 16,6%. Aquestes últimes en termes absoluts, pugen només 2.106 milions d’euros, mentre que l’augment hauria d’arribar a un mínim de 3.000 milions d’euros i també preveure la compensació per l’IPC diferencial de Catalunya i altres Comunitats Autònomes amb rendes més altes.

Deixa un comentari