Pel que fa a la gestió aeroportuària el més important és saber quines funcions es reserva l’Estat i quines la part catalana

Des d’Esquerra coincidim a lamentar el retard del govern espanyol en la definició del model de gestió aeroportuària i efectivament l’actitud del PSOE demostra poca voluntat de canviar i descentralitzar, i cal recordar que la ministra de Foment ja va dir que el d’AENA és el millor model del món i és un model d’èxit.

Pel que fa a la proposta que ha fet el grup parlamentari de CIU renuncien a la proposta de CiU del 51% per la Generalitat i el 49% de la gestió per l’Estat ha quedat aparcada i per tant renuncien a aquesta majoria de la Generalitat. Des d’Esquerra -creiem que tant si la posició de la Generalitat és decisòria com si és majoritària l’important és definir quines funcions es reserva l’Estat i quines la part catalana. No pot ser que discutim sobre el tant per cent i sobre qui integrarà l’ens de gestió si no sabem quines funcions tindrà. L’Estat hauria de decidir sobre navegació aèria i seguretat segons les directrius de la UE, i la resta, la gestió terrestre, hauria de correspondre a la Generalitat (slots, tarifes, infraestructures, designar el director/a).

Esquerra està d’acord amb el GTI4 pel que fa a la proposta d’establir un cànon per subvenir la xarxa del sistema aeroportuari espanyol si el problema és el seu caràcter deficitari ja que es tracta d’una proposta que Esquerra ve defensant des de fa mesos.

En canvi, no estem d’acord en què per gestionar El Prat s’hagi de redissenyar tot el model estatal, ni tampoc en que l’ens gestor sigui estrictament professional sense presència política. Per una banda hi ha el Consorci públic participat pel sector privat amb un òrgan rector format per la Generalitat, l’Estat, l’administració local i la Cambra; i per altra banda hi ha la direcció de l’aeroport gestionada per professionals.

Deixa un comentari