El Govern català ha de liderar un canvi polític respecte el monopoli i la centralització de les empreses energètiques

En el transcurs de la Comissió d’Economia, amb la compareixença dels consellers Castells i Saura per l’apagada de Barcelona, he plantejat que el Govern de la Generalitat lideri un canvi polític versus els lobbies de les companyies elèctriques i els sectors energètics i que exigeixi la participació de la institució catalana en REE, com ho faculta el nou Estatut. Crec que el Govern de la Generalitat ha actuat amb celeritat i diligència, però tot i això, estic convençut que no farà prou expressant indignació i comprensió, sinó que ha de mostrar autoritat i exigència davant de l’Estat i les empreses implicades.

L’Estat ha de planificar i ordenar el sector energètic d’una vegada per totes a fi que es produeixi una liberalització real. Cal exigir, a més a més, més zel a la supervisió de la xarxa distribuïdora de mitja-baixa tensió. Com a mesura complementària, des d’Esquerra demanarem que els pressupostos de l’Estat per a l’any vinent executin subsidiàriament les inversions. En aquest sentit, crec que és d’extrema importància la unitat d’acció dels 41 diputats catalans a Madrid pel bé de la ciutadania. Cal que sapiguem superar partidismes i actuar junts en benefici de Catalunya i els seus ciutadans.

I és que tenim una xarxa deficient i precària perquè no s’hi inverteix el que cal i perquè les decisions estratègiques no es prenen a Catalunya, ja ho hem comentat en altres ocasions. REE és la responsable jacobina de l’alta tensió, en règim de monopoli, i Endesa és el holding privat del PP. Per tant, a l’hora de buscar responsables, cal recordar que ni Endesa ni REE depenen de la Generalitat ni de l’Ajuntament de Barcelona.

La pèrdua de decisió de Catalunya sobre les seves infraestructures fonamentals prové d’un procés de privatització del sector energètic espanyol que, lluny de liberalitzar el sector, ha perpetuat el monopoli anterior agrupant empreses avui privades però íntimament relacionades amb el poder polític. Entenc que som doblement colònia, ja que fins i tot sectors privats s’atreveixen amb l’espoli a Catalunya. Cal fer memòria i recordar que la privatització va comportar la supressió del centre de control de REE que la companyia tenia a Barcelona.

Al país, però, també hem tingut complicitats. Des de la privatització promoguda per PP i CiU, les inversions d’Endesa en manteniment de la xarxa han baixat, alhora que la modificació de la Llei de l’Energia pactada per PSOE, PP i CiU no va incloure l’obligació de reinvertir en la millora de la xarxa, com demanava Esquerra.

Ara, però, la prioritat ha de ser restablir la normalitat total, reparar els danys causats i dir ‘ja n’hi ha prou’ per reclamar solucions. Jo crec que els catalans ja estem farts de pagar i callar i ser ciutadans de segona i rebre mal servei.

Deixa un comentari