La pèrdua de la condició de diputat d’Alberto Rodríguez

Article publicat al blog de la Revista Catalana de Dret Públic el 27 d’octubre de 2021 Novament, un cas d’ingerència del tribunals en l’esfera de les decisions dels parlaments sobre l’estatut dels seus membres Com és conegut, la Sentència del Tribunal Suprem (TS) 750/2021, del 6 d’octubre, dictada en la causa especial 3/21029/2019, dictada per … Llegiu més