Acord històric per les balances

Aquest dimarts s’ha aconseguit un acord històric impulsat per Esquerra i que ha rebut també el suport del grup socialista i de Convergència i Unió. Un acord que serveix perquè es publiquin les balances fiscals.

La publicitat de les balances fiscals no és només una qüestió que té a veure amb la suficiència o no del model de finançament; és una qüestió que té a veure sobretot amb la transparència. Qui té por a saber exactament quins són els programes de despesa que l’Estat executa realment en cada territori? Qui té por de saber quines són les rendes que es transfereixen d’un territori a un altre i a saber quin és el saldo fiscal, si és negatiu o és positiu?

La publicitat de les balances fiscals és el millor antídot contra els suposats greuges; també contra els falsos i demagògics discursos sobre privilegis o insolidaritat, i a més són la base per corregir en el futur els possibles desequilibris que presenta l’actual model de finançament, bàsicament perquè la solidaritat ha de servir per aproximar el nivell de rendes entre uns i altres territoris, però en cap cas a través de l’acció redistributiva que executa l’Estat. Li diuen solidaritat, però aquestes aportacions serveixen per castigar a alguns territoris amb més potencial econòmic, amb més capacitat recaptadora, perjudicant, com en el cas de Catalunya, el seu desenvolupament econòmic i com la qualitat dels seus serveis públics.

És per tant molt important que avui es publiquin aquestes balances fiscals, començant per les del 2009, que és el primer any de vigència de l’actual model de finançament. Així, calculem que quan el Govern faci pública la liquidació i execució del pressupost de 2009, previsiblement al juny, al cap de quatre mesos, com estipula l’acord, es podrà fer pública la balança fiscal corresponent a 2009.

Però sobretot és encara més important fixar un mecanisme estable, un mecanisme normatiu, un mecanisme legal perquè, més enllà de cada contingència política, més enllà de l’atzar, del desig polític, del compromís del Govern de torn, es publiquin legalment aquestes balances fiscals i, per tant, es faci aquest exercici de transparència, perquè és molt important que sapiguem què gasta l’Estat i què transfereixen uns territoris. És per tant un acord molt important, una moció històrica perquè posa fi a la opacitat que ha envoltat a les balances fiscals durant anys.

Deixa un comentari