El bloc L’ús de la immigració

El debat sobre la immigració planeja sobre la precampanya electoral a Catalunya. La decisió del president francés, Nicolás Sarkozy, d’expulsar els gitanos rumanesos del seu estat s’ha vist ampliada per l’ús del PP d’aquesta iniciativa. Ara cal que tots els partits polítics subscriguin el compromís que ve obligat pel Pacte Nacional d’Immigració de no instrumentalitzar la immigració en ple debat electoral i sobretot a no caure en les provocacions del PP.

Catalunya és una societat convivencial i d’integració: Precisament el PP ens va deixar el 2004 la xifra de 250 mil immigrants irregulars a Catalunya i ara n’hi ha escassament 80 mil. Això es feina d’un govern que de forma pacient i constant ha aprovat una Llei d’acollida, un Pacte Nacional per la Immigració o ha posat en marxa les aules d’acollida. Les polítiques del Govern de la Generalitat han afavorit precisament que Catalunya esdevingui una societat convivencial i on es pot viure en plena integració.

Deixa un comentari