Recerca

Avaluació ANECA

Evaluació positiva de la activitat docent i investigadora com a Professor Ajudant Doctor (ANECA, 2013)

Participació en Grups de Recerca Consolidats

Títol del projecte: Grup d’estudis constitucionals i europeus.
Entitat finançadora: Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Referència de la concessió: SGR181-2009
Durada: 5 anys
Investigador principal: Dr. Enoch Albertí i Rovira

 

Direcció i participació en altres projectes d’investigació

Títol del projecte: Acuerdos coalicionales y formación de gobiernos en España, 1979-2011.
Entitat finançadora: Ministeri Ciència i Innovació
Referència de la concessió: CSO2010-16337
Durada: 3 anys
Investigador principal: Dr. Josep Maria Reniu i Vilamala

Títol del projecte: La reforma constitucional del estado autonómico en la perspectiva del federalismo del siglo XXI.
Entitat finançadora: Ministeri Ciència i Innovació Referència de la concessió: DER2011-28600
Durada: 2 anys
Investigador principal: Dr. Joan Vintró Castells

 

Articles en revistes amb avaluació externa

– Ridao Martín, Joan; El contrato de colaboración público-privada. El impacto de las nuevas directives europees para la modernización de la contratación pública y las concesiones. Anuario Partners. Instituto de Gobernanza y Dirección Pública. ESADE, 2012. En premsa.

– Ridao Martín, Joan; El procés de juridificació internacional del dret de secessió. De l’autodeterminació externa al «dret a decidir en base als principis democràtic i d’efectivitat. Publicació IEA en el marc del Fórum sobre el Dret a decidir. Institut d’Estudis Autonòmics (IEA)-Generalitat de Catalunya. Setembre 2013. Previsió.

– Cabasés, M.A.; Ridao i Martín, Joan. La incidencia de la crisis econòmica en la persistente desigualdad de genero en el mercado de Trabajo espanyol, y en particular en la estructura salarial. Revista andalusa de Trabajo. Pendent d’avaluació.

– Ridao i Martín, Joan. Las iniciativas de regulación del referèndum y las consultes Populares en el ámbito autonómico. La doctrina constitucional y consultiva. Los casos vasco y catalán. Revista de Estudios Políticos. Pendent avaluació.

– Ridao Martín, Joan. El alcance del referéndum consultivo sobre decisiones políticas del artículo 92 de la Constitución Española y el “derecho a decidir” en el ámbito autonómico. Revista de Derecho Político. Pendent avaluació.

– Ridao Martín, Joan. Sobre la declaración de soberanía y el derecho a decidir el futuro estatuto político de Cataluña. Estado de la cuestión. Teoría y Realidad Constitucional. Pendent d’avaluació.

Cabasés i Piqué, M. Àngels i Ridao i Martín, Joan. The role of fiscal policy in Spain from 2007 to 2010. The influence of aggregate public spending on economic growth. –Manuscript Draft— Pròxima publicación.

– Ridao i Martín, Joan i Cabasés i Piqué, M. Àngels. La inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya durant el període 2007-2012. Impacte i virtualitat de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 17. 2013. Propera publicació.

– Cabasés i Piquè, M. Àngels i Ridao i Martín, Joan. La corresponsabilidad fiscal como factor de desendeudamiento y mejora de la percepción social de la aplicación de los ingresos públicos en el horizonte del nuevo modelo de financiación autonómico. Revista Española de Derecho Financiero, 158. 2013. Propera publicació.

– Ridao i Martín, Joan. El porqué de Cataluña. La cuarta pàgina. El País. 12 de octubre de 2012.

– Ridao i Martín, Joan. Com s’hi arriba, al referèndum?. Revista Àmbits de Política i Societat, Revista del Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Monogràfic El dret a decidir. 2013.

– Ridao i Martín, Joan i Garcia Martínez, Alfons. La financiación de la colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras de interés público en España. Marco actual y propuestas de revisión. Revista General de Derecho Administrativo, 31. 2012. ISSN-1696-9650.

– Ridao i Martín, Joan i Cabasés i Piqué, M. Àngels. La inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya durant el període 2007-2012. Impacte i virtualitat de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. CATDEM – Fundació Catalanista i Demòcrata. 2012. ISSN: 2014-9115.

– Ridao i Martin, Joan. Quién va a pagar las autopistas. El País, 5 de septiembre de 2012.

– Ridao i Martín, Joan. La colaboración público-privada en la dotación de infraestructuras públicas. La situación actual en España y las alternativas al actual marco regulador. Revista Vasca de la Administración Pública, 94, pp. 175-204. 2012. ISSN-0211-9560.

– Ridao i Martín, Joan. La col·laboració publicoprivada en la provisió d’infraestructures del servei públic. Revisió crítica i alternatives a l’actual marc regulador. Revista Catalana de Dret Públic, 45, pp. 191-214. 2012. ISSN-1885-8252.

– Ridao i Martín, Joan. La STC 31/2010 sobre l’Estatut de Catalunya o la construcció jurisprudencial de l’Estat autonòmic. Revista Jurídica de Catalunya, 1-2012, pp. 43-62. 2012. ISSN-0210-4296.

– Ridao i Martín, Joan. Repercussions de la crisi sobre el model d’organització territorial de l’Estat. Escola Innovació. Butlletí de la Funció Directiva, 26, pp. 17-22. 2012. ISSN-1888-3974.

– Ridao i Martín, Joan. Enmiendas para una reforma mas valiente. Diario La Ley, 7191. 2009. ISSN- 1138-9907.
Ridao i Martín, Joan. El règim juridicolingüístic al nou Estatut. Principis i àmbits. Revista de Llengua i Dret de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 52, pp. 371-390. 2009. ISSN-0212-5056.

– Ridao i Martín, Joan. Bon govern i transparència. L’Espill – Publicacions de la Universitat de València i Edicions Tres i Quatre, 25, pp. 67-74. 2007. ISSN-0210-578X.

– Ridao i Martín, Joan. Les coalicions polítiques a Catalunya. El cas del govern catalanista i d’esquerres. Col·lecció Working Papers de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 257, pp. 1-45. 2007. ISSN-1133-8962.

– Ridao i Martín, Joan. El nou Estatut i l’administració local. Perspectives i reformes. Revista Catalana de Dret Públic, 34, pp. 2-25. 2007. ISSN-0213-3458.

– Ridao i Martín, Joan. Les bases de l’autonomia política de Catalunya fixades en el nou Estatut. Revista Jurídica de Catalunya, 4, pp. 977-1007. 2007. ISSN-0210-4288.

– Ridao i Martín, Joan. El dret i la justícia en la Catalunya independent. CATDEM – Fundació Catalanista i Demòcrata. Monogràfic Catalunya, visió de futur. En revisió. 2013.

– Ridao i Martín, Joan et al. Seminaris sobre educació i formació. Societat d’Estudis Econòmics del Foment del Treball. En premsa. 2013.

– Ridao i Martín, Joan. Novíssima Noticia de Catalunya (o Catalunya – Espanya, una relació desigual i insincera). Revista de Catalunya. Edició Catalunya, pensant el present. En procés d’avaluació. 2013.

– Ridao i Martín, Joan. El contrato de colaboración público-privada para la provisión de servicios y obras de interés público en españa. La incidencia de las futuras directivas de la unión europea para la modernización de la contratación pública y las concesiones. Revista de Derecho Administrativo del Círculo de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Monogràfic Asociaciones Público Privadas. 2013. En procés d’avaluació.

– Ridao i Martín, Joan. Sobre la declaración de soberanía y el derecho a decidir el futuro estatuto político de Cataluña. Estado de la cuestión. Teoría y Realidad Constitucional. En procés d’avaluació. 2013.

 

Llibres i capítols de llibre

– Reniu i Vilamala, Josep Mª. Pactar para gobernar. Dinámicas coalicionales en la España multinivel. Editorial Tirant lo Blanch. Capítol del llibre, pp. 156-173. 2013. ISBN-84-9033-031-9.

– Ridao i Martín, Joan. Podem ser independents? Els nous estats del segle XXI. Editorial La Magrana – RBA. 259 pp. 2012. ISBN-84-9006-460-3.

– Ridao i Martín, Joan. La colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras. Editorial Atelier. Col·lecció Atelier Administrativo. 252 pp. 2012. ISBN-84-92788-95-8.

– Ridao i Martín, Joan et al. Sistema político español. Editorial Huygens. Col·lecció Ciencia Política. Capítol del llibre, pp. 137-156. 2012. ISBN-84-15663-10-2.

– Ridao i Martín, Joan et al. Esquerra a la Cruïlla. Editorial Malhivern. Capítol del llibre, pp. 149-163. 2011. ISBN-978-84-937746-6-0.

– Ridao i Martín, Joan. Curs de dret públic de Catalunya: adaptat a la nova legislació i a la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, del 28 de juny, sobre l’Estatut de Catalunya. Editorial Columna i Escola d’Administració Pública de Catalunya. 613 pp. 2012. ISBN- 978-84-6641-489-0.

– Ridao i Martín, Joan. Catalunya i Espanya, l’encaix impossible. Editorial Proa. Col·lecció La Mirada. 232 pp. 2011. ISBN-978-84-75882-10-9.

– Guibernau, Montserrat. Per un catalanisme cosmopolita. Angle Editorial. Pròleg del llibre, pp. 9-12. 2009. ISBN-978-84-92758-24-1.

– Pau i Vall, Francesc (Coord.). Las reformas estatutarias y la articulación territorial del Estado. Editorial Tecnos. Capítol de llibre, pp. 241-268. 2008. ISBN-978-84-309-4820-8.

– Estradé, M. Àngel. La majoria sobiranista. Pagès Editors. Pròleg del llibre, pp. 9-14. 2008. ISBN-978-84-9779-628-6.

– Ridao i Martín, Joan. Curs de dret públic de Catalunya. Comentari a l’Estatut. Editorial Ariel i Escola d’Administració Pública de Catalunya. 590 pp. 2007. ISBN- 84-39374-88-6.

– Ridao i Martín, Joan. El Pla B. L’estratègia cap a la sobirania. Editorial Mina – Gran Enciclopèdia Catalana. Col·lecció l’Arquer. 160 pp. 2007. ISBN-978-84-96499-70-6.

– Ridao i Martín, Joan. Les coalicions polítiques a Catalunya,1980-2006. Editorial Atelier. Col·lecció Atelier Constitucional. 415 pp. 2006. ISBN-84-96354-99-7.

– Ridao i Martín, Joan. Així es va fer l’Estatut: de l’Estatut del Parlament a l’Estatut de la Moncloa. Editorial Mediterrània. 214 pp. 2006. ISBN-84-8334-763-6.

– Ridao i Martín, Joan. Les contradiccions del catalanisme i altres qüestions del laberint nacional. L’esfera de Llibres. 312 pp. 2005. ISBN-84-9734-521-5.

– Ridao i Martín, Joan et al. Les identitats i els drets col·lectius. Editorial Raima de la Universitat Ramon Llull. Capítol de llibre, pp. 220-227. 2005. ISBN-84-86573-92-0.

– Ridao i Martín, Joan. Baixant la persiana. Crònica d’un final de règim. Editorial Tres Tigres. 224 pp. 2003. ISBN-9788493312817.

– Ridao i Martín, Joan. De l’autonomia a la sobirania: estratègies d’impuls de l’autogovern. Editorial Mediterrània. 421 pp. 2003. ISBN-84-8334-423-8.

– Ridao i Martín, Joan. Projecte de Constitució de l’Estat Lliure de Catalunya. Editorial Mediterrània. 124 pp. 2003. ISBN-978848334484X.

– Ridao i Martín, Joan. Nació, ètica i transformació social: una aproximació juridicopolítica a les estratègies del segle XXI. Llibres de l’Índex. 261 pp. 1999. ISBN-84-95317-05-2.

– Ridao i Martín, Joan. Retalls de societat. Llibres de l’Índex. 255 pp. 1998. ISBN-84-87561-61-6.

– Ridao i Martín, Joan et al. Catalunya poder local. Editorial Columna. Capítol de llibre, pp. 63-69. 1995. ISBN-84-7809-887-9.

– Del Clot, Damià. Anàlisi d’una agonia. Una visió crítica de la reforma de l’Estatut. Editorial Duxlem. Pròleg del llibre. En premsa. 2013.

– Reniu i Vilamala, Josep Mª (coord.). Gobiernos y coaliciones en las Comunidades Autónomas, 1980-2012. Congreso de los Diputados. Capítol del llibre. En procés d’avaluació. 2013

 

Participació en contractes d’investigació amb empreses i altres institucions

Ridao i Martín, Joan. Nota para un proyecto de ley de modificación de la legislación de contratos del sector público en lo relativo al régimen jurídico del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado y a la introducción de la figura de los proyectos no solicitados por el sector público. Informe elaborat a requeriment de la Fundació Abertis. 30 pp. 2012.

Ridao i Martín, Joan. La colaboración público-privada en la provisión de infraestructuras. Revisión crítica y recomendaciones de mejora del marco colaborador (contratación, financiación, fiscalidad, contabilidad pública y control externo). Informe elaborat a instància del. Programa Partners. Institut de Governança i Direcció Pública (IGDP). ESADE-URL, 309 pp, ESADE. 2012.

Ridao i Martín, Joan. ‘La regulación de la transparencia y del acceso a la información pública en la esfera autonómica. Un estudio comparado’ Publicat: Revista General de Derecho Constitucional 19 (2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari