Documents

  • L’eficiència en l’assignació del risc en la col.laboració publicoprivada en les infraestructures. El cas de les autopistes – Joan Ridao i Alfons Garcia. Revista Catalana de Dret Públic.
  • “La inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya durant el període 2007–2012. Impacte i virtualitat de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. REAF, Ridao i Cabasés núm. 17, abril 2013, p. 221-252.
  • Informe desplegament de l’Estatut. Informe
  • Article publicat a La Revista Jurídica de Catalunya, núm. 1, 2012. Article
  • Autogovern, Federalisme i Dret a decidir, Els casos d’Escòcia i el Quebec. Article
  • Repercusions de la crisi sobre el model d’organitzacio territorial de l’Estat. Revista Innovació, 26. Juliol 2012. Revista

Deixa un comentari