Docència

Docència impartida

1. Universitat de Barcelona
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració: Sistema Polític de Catalunya. Curs 2012/2013 / Sistema Polític Espanyol. Curs 2012/2013.
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració: Institucions Polítiques i Administratives de Catalunya. Curs 2011/2012.
Grau en Gestió i Administració Pública: Sistema Polític Espanyol. Curs 2010/2011./ Sistema Polític Espanyol. Curs 2009/2010.

2. ESADE – Universitat Ramon Llull
Grau en Dret: Dret Constitucional I. Curs 2012/2013./ Dret Constitucional II. Curs 2012/2013.

3. Universitat Oberta de Catalunya
Estudis de Dret i Ciència Política: Dret Constitucional. Curs 2011/2012./ Institucions i Processos Polítics. Curs 2011/2012.

4. Universitat Rovira i Virgili
Grau en Dret: Fonaments de Dret Públic de Catalunya. Curs 2010/2011./ Fonaments de Dret Públic de Catalunya. Curs 2009/2010.
Llicenciatura de Dret: Dret Constitucional II. Curs 2008/2009./ Dret Constitucional II. Curs 2007/2008. /Dret Constitucional II. Curs 2006/2007.

Seminaris i altres cursos impartits

1. ESADE – Universitat Ramon Llull.
La Col.laboració Público-Privada. Programa Partners. Institut de Governança i Direcció Pública (IGDP). Curs 2012-2013.

2. Institut de Ciències Polítiques i Socials.
L’acord del Tinell (2004-2006). Seminari “Fer un govern de coalició: de la teoria a la pràctica”. 2007.
Les claus de la negociació per la formació de governs de coalició: l’acord del Tinell. Seminari “La formació dels governs de coalició: aproximació teòrica i simulació pràctica”. 2006.
La política de coalicions a Catalunya. Seminari “Teoria i pràctica dels governs de coalició”. 2005.

3. Fòrum sobre el Dret a decidir. Institut d’Estudis Autonòmics (IEA)-Generalitat de Catalunya. Barcelona, 22 de maig de 2013.

Altres mèrits docents

  • Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya: Acreditació com a professor lector (Resolució de 21 de juny de 2013, Exped. Núm. U1443/100644909)
  • Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
  • Acreditació com a Professor Col.laborador (Referència: 2007-3176). 18/07/2007.
  • Universitat Rovira i Virgili: Professor ad Honorem els Cursos 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

Deixa un comentari