ideesERC

[testimonial company=”#ideesERC” author=”Joan Ridao” image=”https://ridao.cat/wp-content/uploads/2011/09/ridao2.jpg”]
Perseguim que, davant de la magnitud dels reptes presents i futurs que caldrà encarar, el nostre partit sàpiga fer l’anàlisi col·lectiva autocrítica suficient per poder superar els dèficits, aprendre del errors comesos i millorar en eficiència, la qual cosa exigeix, sobretot, voluntat d’entesa. Es per això que fem una crida a la responsabilitat per tal que, de cara al Congrés, treballem per aconseguir una llista d’integració que reforci la unitat d’acció d’ERC.

Si vols saber més entra a ideesERC [/testimonial]

Deixa un comentari