SEMIOLOGIA POLITICA, LIBERTAD DE EXPRESION Y NEUTRALIDAD DEL ESPACIO PUBLICO

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SU ALCANCE TUITIVO. UN BOSQUEJO.

Los conflictos jurídicos entorno a la exhibición de símbolos políticos en el espacio público, y en la esfera de las instituciones en particular, han sido numerosos en democracia. Baste recordar algunos episodios en el País Vasco y Navarra a cuenta del uso recíproco de símbolos oficiales -con intervención del Tribunal Constitucional incluida- o la llamada “guerra de las banderas”, en estas mismas Comunidades, que se mantuvo hasta bien entrado este siglo1. Por otro lado, aunque más pacífica, ha habido una intensa presencia de símbolos reivindicativos, de protesta ciudadana o de servidores públicos conmotivo de la guerra de Irak, de las medidas de austeridad adoptadas con la crisis económica (a partir de 2007), del auge de movimientos que expresaban su simpatía hacia la causa feminista, la acogida de refugiados o contraria a la discriminación por razones de orientación sexual, por poner solo algunos ejemplos. Enlace al artículo completo.

ANUARI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Quan vegi la llum aquest Anuari, la XII legislatura haurà complert una mica més d’un any de vida en un context sense dubte excepcional. No debades, les eleccions del 21 de desembre del 2017 van ser convocades pel govern espanyol a l’empara de l’article 155 de la Constitució, en el marc de les mesures d’execució acordades pel Senat el 27 d’octubre del 2017, a conseqüència de la celebració del referèndum de l’1-O i no pas per la decisió del president de la Generalitat de dissoldre anticipadament el Parlament o perquè hagués expirat el mandat. Els comicis van atorgar la victòria a Ciutadans, que va esdevenir la primera força política a la Cambra catalana, per bé que es va reeditar la majoria independentista, integrada per les mateixes forces polítiques que en l’anterior legislatura [Junts per Catalunya (JxCat) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)], la segona i la tercera força política, respectivament. Enllaç a l’article sencer.

LA DOCTRINA DEL TC SOBRE LA «FIESTA DE LOS TOROS» COM A PATRIMONI CULTURAL (O COM LIDIAR AMB LA CREIXENT SENSIBILITAT ANIMALISTA)

La Fundació ‘Toro de Lidia’ va presentar fa poc una sol·licitud a l’Ajuntament d’Olot per permetre a un noveller local organitzar una “corrida de toros” a la plaça de la localitat, la més antiga de Catalunya (1859), donat «l’ampli suport civil que promou la iniciativa».
Aquesta petició te especial interès, és clar, després de la renúncia de facto del principal empresari taurí a organitzar “corrides de toros” a Barcelona, després d’un llarg contenciós judicial i polític. Però també perquè arriba després de dues rellevants sentències del Tribunal Constitucional (TC), la primera de les quals (STC 177/2016, de 20 d’octubre) declarà inconstitucional i nul l’article 1 de la Llei catalana 28/2010, de 23 d’agost, de modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que prohibia la celebració “de corrides de toros” i altres espectacles taurins a Catalunya; i la segona, la STC 134/2018, de 13 de desembre, que anul·là els
principals articles de la Llei 9/2017, de 3 d’agost, de regulació de les “corrides de toros” i de protecció dels animals de les Illes Balears, en què, sense prohibir l’espectacle, es vetava la mort de l’animal.

Enllaç a l’article sencer de la revista “Mon Jurídic

Enlace al articulo entero de la “Revista Vasca de Administración Pública”